lørdag 25. desember 2010

Nettavisen sprer selvhat og selvforakt.


Nettavisen har en artikkel nå i julen, - om fordommer mot islam i Vesten. Selvfølgelig uten å ta for seg fordommer mot annerledestenkende og annerledestroende i muslimske land. Her uttaler Kari Vogt seg - og hun er religionshistoriker - og vi har ikke sett noe verre tull enn hva denne nå lirer av seg, sammen med Nettavisen, og det attpåtil i selv julehelgen…


Et sitat fra artikkelen:

”En av bakgrunnene for tanken om at muslimene ønsker å islamisere verden ligger i en annen feilaktig oppfatning:

«Islam tolererer ikke andre religioner»

"Dette er en eldgammel konflikt mellom kristne og muslimer, som ifølge Kari Vogt daterer seg tilbake til korstogenes tid hvor spenningsforholdet mellom islam og kristendom var høyt. Begge sider fordømte hverandres religioner, men tror du det var muslimene som var verst?
Nope, det var de kristne. Det var ifølge Vogt fullt mulig for en kristen å leve i et muslims land, men umulig for en muslim og å leve i en kristen nasjon. De kristne godtok ingen andre enn sin egen religion, og fordømte både islam og jødedommen.
I koranen minnes muslimer stadig på at de ikke er de eneste som tror på Gud. Jøder og kristne kalles «bokens folk» som betyr at de verdsettes som et folk som har fått åpenbaringer fra den samme guden de tror på. På samme måte heter det i koranen at muslimer ikke bare skal beskytte sine moskeer, men også ivareta klostre, synagoger og kirker.

Det som er riv rusk her er for det første at konflikten mellom kristne ikke skriver seg fra korstogstiden. Konflikten begynte mye før, med Muhammed selv, som levde og virket nærmere 300 år før korstogene begynte.  Helt fra begynnelsen av er den nedlatende tonen overfor jøder og kristne tydelig til stede. De skal i ilden. De er forutbestmt til et liv i helvete. Og dette er et historisk og uomtvistelig faktum, spesielt ifølge muslimene selv. Det er bare å sjekke Koranen. Selv om kristne blir betegnet som ”bokens folk” og ”gudstroende”, er ikke de kristne å stille på samme nivå som muslimer som tror på Allah, (ikke Gud). Muslimer er derfor de beste folka. Og dette er en klar og uforanderlig ”beskjed” fra Allah selv, (ikke fra Gud).
Korstogene var desssuten et svar på muslimsk terror og kan betraktes som en eneste lang forsvarskamp mot muslimsk inteloranse, okkupasjon og imperialisme. 

De kristne var ikke verst. Hun har intet grunnlag for å si det motsatte. Nestorianske kristne støttet til og med muslimer i deres ekspansjon og koptiske kristne lot muslimer som strømmet inn i Egypt i fred, etter kort tids motstandskamp. Kopterne samarbeidet også med muslimene mot bysantinerene. De behandlet muslimene meget bra, for å si det mildt. Med tiden viste det seg at muslimene ikke aktet å behandle kopterne så bra som de fra sin side hadde behandlet dem. Det viser seg den dag i dag at muslimer behandler både bokens folk og andre folk med forakt, for å si det mildt.

Behandlet de kristne i Spania muslimene dårlig?

For et diabolsk spørmål, for et tåpelig spørsmål. Det må være spurt av et spesielt idiotisk menneske, et menneske som ikke har forstått noe som helst og som lever i en farlig drømmeverden som heller vil straffe og fordømme islamkritikere – og hele kristendommen - heller enn islam proper, en religion som bærer alle teng på å ha et djevelsk utspring.

Ja, spanjolene behandlet muslimer dårlig, hvis dårlig betyr at de kristne klarte å drive de fleste av muslimene ut, etter at de i 400 år hadde vært okkupert og etter å ha blitt undertrykt, forskjellsbenadlet og hånet  og segregert på det groveste. Filsofen og jøden Maimonides forteller at ingen har behandlet jøder dårligere enn muslimene i Spania og ellers i verden. Og hva med de kristne? Mange av dem valgte heller å bli martyrer enn å finne seg å bli behandlet som annenrangs borgere i eget land og som om de skulle ha en underlegen Gud, en Gud som på alle måter – ifølge islam - var mer tilbakestående enn den Allah muslimene selv tilba, en ”gud” som liksom skulle være større enn den kristne Gud og Hans Sønn, Jesus Kristus, og Den hellige Ånd, Den ene treenige Gud.

Poenget er at de kristne gjorde opprør mot muslimsk okkupasjon i hele Europa hvor slik okkupasjon ble forsøkt og hvor den faktisk var skjedd. Man kan ikke si at de kristne burde ha funnet seg i den muslimske okkupasjon og behandlet muslimene bedre enn de gjorde, ved å forsøke å drive dem ut.

Og hva med de stadige forsøk fra muslimene på å erobre stadig flere kristne områder i Europa? Skulle motstanden mot den islamske fremrykning og forsvaret av Wien i 1683 mot en muslimsk styrke på 200 000 mann bli karakterisert som dårlig behandling av muslimer i Europa?

Å påsta at kristne holdninger overfor muslimer skulle skyldes noe fundamentalt og ”intrisic” i den kristne religionen er en helt ut feilaktig påstand. Muslimske holdninger overfor annerledstroende er dermiot helt ”intrinsically” nedfelt som en guddommelig forordning i Koranen.  Det forholder seg med andre ord omvendt av hva man skulle tro. Det finnes ikke noe i de muslimske skriftene som skulle tilsi at en muslim vil kunne si og mene at her ”finnes verken jøde eller kristen, verken kvinne eller mann, verken slave eller fri – for alle er like overfor Gud”, slik vi finner det uttalt i Bibelen, den ene kjærlige Guds ord.

I islam er det Allah selv som setter opp muslimer på en pidestall og beorder at muslimer skal anse seg for ikke bare å være et hakk bedre i forhold til andre menneker, nei, også i forhold til Allah skal muslimene se seg som bedre enn alle andre. En kristen, derimot,  vil aldri kunne hente hjemmel i Guds ord for å kunne betrakte seg bedre i Guds øyne enn andre som ikke tror på den kristne Gud.  

Og dessuten: Hvor fantes det muslimer i de landene som islam selv overfalt og invaderte med sverd og vold av alle slag før dette skjedde? Hvor i all verden kunne kristne ”behandle” muslimer hvor det ikke fantes muslimer?

Hvis man ikke ser at den islamske imperialisme hadde noe å gjøre med hvordan kristne behandlet muslimer i de okkuperte områdene, ja, da ser man ikke mye. Da er man tvert imot ikkeseende og blind.
Nettavisen er ikke sann. Og det er heller ikke Vogt. Det er helt utrolig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar