fredag 10. desember 2010

Islam betyr ikke hva muslimer flest tror ...

Islamist: Islam betyr ikke fred.

”You can't say that Islam is a religion of peace," Choudary told CBN News. "Because Islam does not mean peace. Islam means submission. So the Muslim is one who submits. There is a place for violence in Islam. There is a place for jihad in Islam."
Choudary is the leader of Islam4UK, a group recently banned in Britain under the country's counter-terrorism laws. He wants Islamic Sharia law to rule the United Kingdom and is working to make that dream a reality”.

Ikke alle muslimer er som Anjem Choudary. De vil helst ikke være som han, ikke bli oppfattet som han, ikke bli slått i hardtkorn med ham. De fleste muslimer foretrekker langt heller å være noe helt annet enn denne Choudary. De ønsker tvert imot at islam og dem selv skal bli oppfattet som noe helt annet og annerledes. Noe vi i Vesten kan svelge uten for stort hakeslepp og uten for mye press, stress og – regelrett truing og buing.

Legg merke til: Dette er fullt ut forståelig og menneskelig. Særlig sett ut fra et u-muslimsk ståsted. For det er ur- menneskelig å ikke ville bli oppfattet og tatt for ja, nettopp, u-menneskelig. En ”vanlig” muslim vil nettopp derfor ut av ren menneskelighet forsøke å fortelle oss u-muslimer at muslimer ikke er så ulike oss u-muslimer som muslimene tror vi u-muslimer tror de er.

For å si det kort:


1. De vil fortelle deg at islam betyr fred og at islam er tolerant og ikke vil tvangsomvende folk og at islam aldri har "misjonert" med vold.

2. De vil påstå at du er feilaktig eller mangelfullt informert om deres religion.

3. Ingen muslim er egentlig interessert i å diskutere islam, men hvis de allikevel skulle være interessert i å gjøre det, vil de spørre om du har lest koranen først.

4. Hvis du sier at det har du ikke, vil de føle at de har et overtak på deg og bruke dette mot deg senere hvis du viser deg mer kritisk til islam enn åpen for å konvertere. 

5. Hvis du sier at du har lest Koranen, vil de spørre hvilket språk du har lest den på. 

3. Hvis du ikke har lest den på arabisk, har du allerede vist at du har misforstått både islam og Koranen. Alle oversettelser av den er ifølge dem selv både feilaktige og mangelfulle. Koranen kan egentlig ikke oversettes til noe annet språk og kan bare forstås helt ut på arabisk.

4. Alle koranvers du kommer med, er tatt ut av en større sammenheng og gir aldri det fullstendige og riktige bildet verken av islam eller av muslimer. Alle kilder du bruker er misvisende og du bruker dem alltid i verste mening og for å såre. De vil imidlertid vente til tiden er inne med å kalle deg direkte rasistisk.

5. Hvis dere fortsatt skulle ha noe å snakke om og du legger for dagen at du faktisk kan mer enn dem selv om islam som religion og har lest mer enn dem selv og dessuten lest for å  forstå og ikke bare for å sanke fakta, vil de alltid forsøke å bringe samtalen inn på et annet tema.
Det er spesielt viktig for dem å peke på hvor fattige de muslimske landene er og at dette utelukkende  er Vestens feil, uansett motargumentasjon. Om dette er det helt umulig å føre en ”objektiv” dialog.

6. Hvis du siterer fra sunna og hadithsamlingene, vil de alltid kunne si at bare Koranen gjelder, men hvis de er av den imøtekommende sorten, vil de nøye seg med å si at de  hadithene du referer til er tvilsomme og egentlig helt ubrukelige. 

7. Klarer de å bringe samtalen inne på helt irrelevante emner, vil islamistene føle at de har vunnet "debatten" og oppfatte din "nøling" som en bekreftelse på at du er svak og underlegen. Alt du sier fra nå vil bli brukt mot deg -  i verste mening  - og  uten unntak.

8. For å distrahere, vil de stadig finne frem til og vise til "svisker" i Koranen slik det passer dem for anledningen og uten å sette dette inn i noen systematisk sammenheng for øvrig.

9. Hvis du forsøker å komme tilbake til poenget, er strategien å sitere "svisker" fra andre religioner og store religiøse ledere som Gandi, Buddah osv.  De kan også sitere uttalelser fra Marx, Lening og Mao uten de miste skrupler, bl a for å forsøke å gi deg dårlig samvittighet
og gi deg stempel av å være enten  imperialist og materialist eller vantro og hykler, eller begge deler, - og følgelig ikke til å stole på.

10. Skulle du være så løssluppen at du peker på helt klare feilaktige eller motstridende utsagn og påstander i Koranen om universet, himmellegeme osv. (her er mulighetene mange!) så vil de med en gang vise til observasjoner som faktisk ikke lar seg motbevise i Koranen, dvs. helt allmenngyldige utsagn.

Eller de vil vise hvor mye lenger islamsk kultur var kommet enn den kristne kulturkrets på 1100-tallet.

De vil imidlertid aldri uten oppfordring fortelle at grunnen til dette var at de overtok denne lærdommen fra grekerne. De vil dessuten påpeke at islam mistet alt da hunerne ødela Bagdad
og brente biblioteket der. De vil selvfølgelig aldri nevne at Europa ble utsatt for samme aggressivitet fra hunernes side og dessuten måtte gjennomgå folkevandringene, men at Europa på forbausende kort tid klarte å komme seg til hektene etter nesten tusen års middelalder.  De vil aldri nevne at Karl Martell slo den islamske invasjonen av Frankrike tilbake ved Tours i 732.

11. Hvis du viser det minste tegn til oppgitthet over at det ikke nytter å påpeke helt klare logiske brister, sidesprang og urimeligheter i det de sier, kan du vente deg at de begynner å så tvil om din personlighet, din karakter osv.

12. De vil til slutt konkludere med at du er en person helt uten ære og æresbegreper.

13. Du vil helt til slutt – hvis ikke allerede helt fra først - bli assosiert med USA og Israel, dvs. med SATAN, spesielt hvis du påpeker at Jesus faktisk har en høyere posisjon i forhold til Allah enn profeten Muhammed hadde, - dette ifølge Allah og Koranen selv.

Mange muslimer vil da komme til å si at du fornærmer profeten, noe som gir dem rett å drepe deg. Hvis de ikke dreper deg, vil de føle at de har gjort en dårlig jobb og utsatt seg selv for en stor oppofrelse for deg ved at de unnlater å følge Allahs anvisninger i ett og alt.

Ikke bare har de spart deg, de har garantert plassert seg selv på et lavere sted i himmelen enn de ellers ville ha blitt plassert av Allah.  De vil derfor føle at du skal være dem evig skyldig, samtidig som de gir seg selv en god anledning til å påta seg en evig offerrolle.

Den eneste trøsten en islamist vil ha er, at Allah kommer til å gi deg en enda strengere straff
enn den han selv får  for sin unnlatelsessynd  -uten mulighet for benådning.

Det er nemlig en stor synd for Allah at han ikke drepte deg.

Med takk bl a til:


1 kommentar:

  1. Man kunne kanskje ha et lite håp om at et nettsted med navnet "Nei til islam" skulle ha vett nok til ikke å benytte seg av islamapologetbegrepet "islamist". Men neida, selv her ønsker man å beskytte islam.

    SvarSlett