fredag 3. desember 2010

Stortingets visepresident avslørt.

SV'er, muslim og ateist? Går an?

Stortingets visepresident er avslørt, ifølge HRS. Han er så å si tatt med buksene nede, men mannen lar seg nok ikke avkle så umiddelbart. Til det er  han for våken slu. Han har nemlig  dessuten ”profeten” som forbilde og veilederher i livet, og da kan han ikke ta feil, spesielt når han er i Pakistan på besøk, hvor han er på hjemmebane og hvor han med stor autoritet nå belærer muslimer  om hva Muhammed vill ha gjort, hvilket er det samme som Allah vill ha gjort.

Og hva ville Allah gjort i dette tilfelle?

Det dreier seg om liv eller død for en ung kristen kvinne med flere barn. Hun er dømt til døden for å ha fornærmet profeten og islam.

Og hva sier visepresidenten? Jo at Muhammed er nåderik og  tilgivende, akkurat som Allah er.
Skjønner visepresidenten at han med dette faktisk guddommelig gjør Muhammed? At han setter opp Muhammed på samme linje som Allah? Skjønner han ikke at dette er å assosieres Allah med andre guder – eller EN annen ”gud”, nemlig Muhammed - og at dette er den største synd man kan begå innen islam?

”Det mest interessante her og nå hos oss, er at Visepresidenten på Stortinget går ut i nasjonalt TV i Pakistan, referert i Dagbladet 22.november, og sier følgende i forhold til islams forståelse av profeten Muhammed: ”Benådning er sentralt i forståelsen av Muhammad. Han frontet nestekjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse selv ovenfor dem som torturerte ham. Han ble torturert, men tilga. Til Allah sa han 'tilgi dem, de vet ikke bedre'," sier Chaudhry.”

Hvem er forresten denne visepresidenten, egentlig? Ett er sikkert: Han er SV’er. Om det hersker ingen tvil. Men hva betyr egentlig SV for Chaudry? Man kan begynner å lure.

Han betegner seg også som muslim. Men er ikke SV først og fremst et parti for sosialister og ateister – folk som helst vil ha minst mulig med Gud å gjøre? Eller kanskje det er mindre ”farlig” å noe med Allah å gjøre? Vi bare spør. Og undrer oss. Det er mye å undre seg over.

Men hvar er Chaudry mest? Muslim ellr ateist? Sv’er eller ateist? Eller ateist først og muslim så?
Man kan lure på mye. Man kan lure på om islam lurer muslimer. Og hvem som forsøker å lure hvem. For er ikke Allah en listig lurendreier? Er det ikke det det står i Koranen.
Jo, vi mener da det. Og siden det står i Koranen må det være sant.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar