lørdag 18. desember 2010

Fremtidens terror i Norge.

Om ikke mange år kan vi i Norge risikere å oppleve følgende situasjon:

Sheik Abdel R. sender ut en fatwa om at Stortingspresidenten og hans medarbeidere er forrædere og vantro og at de følgelig må dø. Han og hans brødre har utarbeidet en plan:

1. Stortingspresidenten må drepes

2. Brødrene skal ta kontroll over strategiske posisjoner i Hovedstaden, spesielt området rundt Forsvardepartementet og området rundt radio- og fjernsynsstasjoner.

3. Oppfordre muslimer over hele landet om å stå frem og ta del i den nye muslimske revolusjonen

Er scenarioet tenkelig og realistisk tenkt? Å, ja, det vil vi tro. 

Muslimer vil ha overtatt store områder i og rundt de store byene i landet og i og rundt Hovedstaden vil dette være tydelig og noe folk får oppleve konkret daglig.  Det har etablert seg egne muslimske domstoler som ikke bare dømmer i sivilrettslige saker, men som også vil og praktiserer sjariah i de fleste sammenhenger. 

De norske myndigheter, som fortsatt vil ha et flertall av befolkningen bak seg, har vist seg totalt maktesløse med hensyn til å stoppe denne islamiseringen.

Tilbake til planen:

Til å begynne med går alt etter planen og den 6. oktober 20xx blir den muslimske Stortingspresidenten drept. Han har til da styrt et forretningsministerium og en koalisjon som har et knapt flertall av både kristne og muslimer bak seg på ”tinget”. Han blir nå skutt av en av brødrenes skarpskyttere.

Forsvarsledelsen klarer imidlertid å slå ned opprøret og sjeik Abdel R. blir fengslet og stilt infor en domstol hvor flertallet består av muslimer, fordi det er et krav fra muslimenes side  at muslimer skal dømmes av muslimer så langt det har  latt seg gjøre i det landskap av politisk hestehandel som nå har pågått ved utnevnelse av dommere og ”jury”.

Nå følger etter grundige forberedelser en rettsak hvor retten må ta stilling til og ta seg av disse muslimene som alle sier at de bare har adlydt Koranen og profeten og at de ikkehar handlet feil ut fra Allah og profetens lære.

Hvordan vil det gå?

I sin forsvarstale sier sjeiken at rettferdigheten må fullbyrdes ifølge det Allah har bestemt skal gjelde for alle muslimer og fordi Allah har skapt alt og alle og har suveren rett over sin skapelse.
Muslimer som skal utøve islamsk lov og rett må være sanne troende, som adlyder … Hvis landet ikke handler i overensstemmelse med Koranen, kan muslimer ikke underkaste seg de lover …

De allerede eksiterende lover i dette nå så vantro landet er skapt av mennesker og følger ikke Allahs lover. Det gjelder forhold som utroskap og andre seksuelle utskeielser, alkoholisme og tyveri. Enhver som slår av på det absolutte i Allas lover er en vantro og en forræder.

Sjeik Abdel R. forteller aktor at det han sier er ikke en mening eller en personlig åndelig ide, det er hva Allahs bok sier.

Aktor: 

I islams historie finner vi mange muslimer som hevdt at Allah er den høyeste dommer, men de handlet som det passet dem. Islam kaler dem kharidiji. Islamske samfunn avviser slike personer.

Sjeik Abdel R:

Kharidiji er de som gjorde opprør mot eller som nektet å adlyde de etterfølgere av Muhammed som ikke fulgte islams lover. Hvem er så den islamske etterfølger i dag? Hvor er Ali ibn Abi Talib i dag? (Muhammed  4. etterfølger). Og hvis du kaller oss for kharidji, betyr det at vi nekter å adlyde eller gjør opprør mot etterfølgeren, den muslimske lederen? Og hvem er så etterfølgeren eller muslimenes leder i dag? Er det han som er jødenes venn, som støtter Israel … ? Er etterfølgeren den mannen som har forlatt Allahs lover… ?

Aktor:
Troen på at Allah er lovgiveren og den eneste dommer innebærer ikke at vi blir et samfunn av overløpere og vantro hvis dette vårt islamske sanfunn finner løsninger som sosialt og mentalt passer bedre til vå livsstil av i dag.

Sheik Abdel R.:
Å nekte å adlyde Allah og hans lov av bekvemmelighetsgrunner betyr kun en ting: Slike mennesker er syndige, fortapte vantro som har laget sine egne loverog forlatt Allahs lover. Allah befaler alle muslimer å drepe slike mennesker i jihad.

Aktor: 

Jihad betyr ikke bokstavelig talt å drepe. Dette er ikke islams lære. Jihad er en åndelig kamp mot onskap, fattigdom, sykdom og synd. Drap stammer bare fra djevelen.

Sjeik R.: 
Hvor har aktor denne forståelsen fra? Bygger han kanskje på vers i Koranen som jeg ikke kjenner til, når han sier at jihad er åndelig krig mot onskap,fattigdom, sykdom og synd?Kanskje har vår aktor nylig mottatt nye åpenbaringer fra Allah, som øvrige muslimer ennå ikke har fått kjennskap til?

Aktor: 

Å erklære at vårt islamske samfunn er hedenske, vantro eller forræderske, er en fornærmelse mot vår nådefulle Allah, hans lover og befalinger.

Sjeik Abdel R.:
Hvilke lover og befalinger snakker De om? Er det disse som har kompromisset med utroskap og andre seksuelle synder, pengespill og bruk av alkohol? Hva sier vår nådefulle Allah om dette? Herr aktor, Deres lover og befalinger stammer fra Djevelen.

Aktor: 

Hvis et muslimsk samfunn bekjenner Allah som den eneste Gud og Muhammed som hans profet, har du ingen rett til å anklage dem for å være utro.

Sheik Abdel R.:

Det de sier der er ikke hele sannheten. Enhver kan bekjenne at Allah er Gud og Muhammed hans profet, men kan i praksis handle mot sin bekjennelse, og det fører ham utenfor islam.

Aktor: 

Stortingspresidenten var en stor mann spm ofret livet fordi han elsket Allah og sitt land.

Sjeik Abdel R.:
Vet De hvordan denne mannen ofret livet av kjærlighet til sitt land? Det er den samme mann som erklærte at alle religioner er sidestilte og har samme verdi. Han sidestilte de vantro og barnebarna til ”apekatter og grise” med muslimer og ga dem samme verdi. Han gjorde verdens største kriminelle morder til sin nære venn … Den samme mannen som dyrket Allah, brøt samtilige av Allahs lover i dette landet. Den samme mannen beskrev sarkastisk muslimske kvinners slør som ”telt”. Elsket denne mannen Allah? Han fornærmet også Allah da han danset og omfavnet kvinner i all offentlighet foran internasjonale media og hele verden …  Dette står i skarp kontrast til hva Stortingspresidenten tidligere har sagt om hvordan det sømmer seg at folk skal oppføre seg. Denne mannen innførte fri markedsøkonomi og ødela nesten hele vår økonomi. Han ledet landet mot moralsk og sosialt forfall og det vil ta mange år før landet kommer på fote igjen som følge av det han gjorde.
---
Hvordan dømmer så aktor i Høyesterett? Jo, han frikjenner sjeik Abdel R. bl a fordi det ikke kunne bevises at sheiken faktisk hadd gitt ordre om å drepe Stortingspresidenten.  Legitimerer da Høyesterett at muslimer kan ta loven i egne hender for å drepe dem de mener er fiender av Allah?

Vi må bare vedgå at vi tror at så er tilfelle. Muslimer får her den ekstra vekt på sin motivasjon som skal til for å gå til aksjon i den tro at Allah, ikke Høyestrett, skal avgjøre deres skjebne.   Uansett hvilket utfallet hadde blitt om politimyndigheten hadde klart å bevise den direkte forbindelse mellom drapet og sjeikens ordre. Fatwaen taler sitt tydelige språk. Høyestrett bøyer seg de fakto for fatwaen og ikke for ”de importerte” vantroendes lover, som forbyr drap.

Det må likevel sies at i den saken som i fant sted i virkeligheten for noen tiår siden og ikke i Norge anno 20025, at 5 muslimer som var med på det opprøret som faktisk fant sted, ble dømt til døden for mordet på ”Stortingspresidenten”. En av dem som tilhørte sheikens organisasjon og som slapp dødsstraff var Dr. Ayman al-Zawahiri. Han ble med tiden Bin Ladens høyre hånd.  

(Innlegget overnfor bygger i sin helhet på en virkelig hendelse som skjedde i  Egypt på 1980-tallet beskrevet av Marc Gabriel i hans bok Islam og terrorisme.
Gabriel skriver: (Sheiken) fikk aktor med på sitt spill på hans premisser, et spill han mestret best av alle. Han klarte å snu anklagene fra seg selv mot påtalemakten. Aktor kom klart på defensiven).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar