mandag 13. desember 2010

Gud eller Allah - "that's the solution".

Man kan tro på Gud eller "en gud" eller "en allmektig kraft", det er ikke vårt anliggende her og nå å komme med et personlig vitnemål eller bekjennelse eller bekreftelse på gudstro eller ikke.

Det som imidlertid er viktig, og det som det råder en del forvirring om rundt omkring, er at man kjenner de formulerte grunnlag gudstroene bygger på, i vårt tilfelle her den tro som kaller seg kristen, og den tro som går inn under islam.

Vi ser stadig debatter på diskusjonsfora hvor spørmålet blir tatt opp:

Er Gud og Allah den samme? Er den kristne og den muslimske gud identiske? Er det bare ordene som skiller, slik at det egentlig ikke spiller noen rolle om man kaller "gud" Allah eller Gud? Er det bare en navneforskjel, ingen vesensforskjell?

Av og til refereres det til at også kristne arabere kaller Gud for Allah.
Man tror visst at dette skal løse problemet og at dette faktum beviser at 
om man taler om Gud og/eller Allah kommer ut på ett.

Ingenting kan imidlertid være mer feil og forkjært. Vi legger derfor ut de kristne trosbekjennelse side ved side ved den muslimske, for å få frem kontrasten og forkjellene. Det er et avgrunnsdyp mellom de to bekjennelsene. Og konsekvensene av ikke å ta dette inn over seg, kan bli katastrofal og tragisk. 

Samtidig fortsetter media og skolebokforfattere, journalister og lærere og "mannen i gata" ufortrødent og med stor kraft som om ikke noe skulle være mer uinteressant enn dette å skille og skjelne her, hvilket bare vil forsterke den tilspisning av konflikten som allerede eksisterer mellom islam og Vesten og dessuten bare til å fremskynde dem. 

Vi kan ikke ha det på oss at ingen forsøkte å informere om disse tingene.
Derfor dette innlegget.

Det felles grunnlag de to "troene" er skrevet med svart eller blått, bortsett fra i den første islamske bekjennelse, som er i svart i sin helhet. Ulikhetene - som ikke kan være større og mer dramatiske - markes så med rødt.

Detaljerte kommentarer til disse bekjennelsene fra vår side skal vi la vente med her og nå, til det eventuelt blir nødvendig å komme tilbake med dem på et senere tidspunkt.


Lovet være Allah!

- all verdens Herre, Ham, den Barmhjertige,
den Nåderike, Ham,
Herren over Dommens Dag.
Deg tilber vi, Deg søker  vi hjelp hos.
Led oss på den rette vei - deres vei, som Du har beredt,
ikke deres, som har vakt Din vrede,
eller deres, som har valgt den falske vei.

Mulig islamsk trosbekjennelse: 

Jeg tror på Allah , den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på profeten Jesus (Kristus?) som ble skapt ved (en) hellig ånd, (engelen Gabriel) født av jomfru Maria, korsfestet, men ikke død på korset og at han ble tatt opp til himmelen, og han skal derfra komme igjen … Jeg tror på en hellig ånd fra Allah, synders tilgivelse, legemets oppstandelse og et evig liv).

Den kristne trosbekjennelse: 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Den arabisk-kristne trosbekjennelse:

Jeg tror på Allah, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Allah’s enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Allah’s, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar