tirsdag 14. desember 2010

Nonie Darwish: Modig. Exmuslim

Nonie er en modig kvinne. Kvinnesakskvinne. Exmuslim. Hun voks opp i Egypt. Hennes bok "Cruel and Usual Punishment" bør leses av alle kvinnesakskvinner, alle feminister, alle kristne, alle ateister  og fremofor alt: Alle gutter.

Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å vokse opp under islam. Og hvordan det er å slippe fri. 

Hun går rett på sak. Hun forteller om holdninger overfor tjenere i familien, om hvordan det - som muslim - er å se et kvinnlik flyte forbi i elven i naboskapet og reaksjonene i miljøet. 

Hun forteller om hvordan man betrakter tjenere i familien og hun forteller om hvilke begrensninger noe så konkret som en ekteskapskontrakt kan legge på kvinner. Den skrives på et skjema med åpne felter, felter som skal fylles ut, felter som skal angi kone nr. 1, kone nr. 2, kone nr. 3 ... osv.


Boken bør lese spesielt av norske kvinner som allerede har konvertert til islam og kvinner som tenker å gjøre det. De vil få noe å tenke på, forhåpentlig vis.


Hun skriver: Rundt 60 millioner kristne, 80 millioner hinduer og 10 millioner buddhister ble drept under den islamske erobringen. Afrika opplevde 120 millioner døde som følge av jihad.

Sayid Abul Ala Mawdudi: Hvis et samfunn bevisst velger ikke å akseptere shaira og heller bestemmer seg for å vedta en egen grunnlov og lover som det låner fra andre kilder enn sharia, - et slik samfunn bryter sin kontrakt med Allah (gud)) og har mistet retten til å kalle seg islamsk.

Å være muslim betyr at man sverger å underlegge seg en sharia-stat og hindrer en fra å forfekte menneskerettigheter som er av høyeste prioritet for enhver sann religion.

Ifølge de muslimske skriftene må et land som lar en moskee oppføre på sitt område, må for alltid forbli en moskee og forbli muslimsk. Erverv av land for å utbre islam i Vesten er et hovedpoeng på den muslimske agendaen i Vest.

Muslimske ungdommer blir oppfordret til  å dra til USA for å lære seg å arbeide innenfor systemet. Da den første muslim, Keith Ellison, ble valgt inn i Kongressen, ropte tilhengerne hans Allah hu achbar, Allah hu achbar …

Blodsutgydelsene og volden i de islamske statene kommer aldri til å slutte, selv om disse statene skulle bli 100% islamske.

Mens kristen litteratur er full av anger, omvendelse og bot, er den muslimske historie og det muslimske samfunn og de muslimske skriftene fullstendig uten dette. Hvordan kan en reformasjon av islam være mulig når muslimene selv ikke finner noe galt i skriftene deres som befaler å bruke vold?

I februar i 1989 ble det utstedt en fatwa av Ayatollah Khomeini om å drepe forfatteren Salman Rushdie … det viser hvor stor makt en fatwa har – den kan utløse vigilant justis overalt i verden.
Vi ble (i Nonies barndom) fortalt at det var vår skjebne å drive jihad mot islams fiender, det jødiske folk.

I 2006 i Egypt ble Abdul Rahman arrestert og dømt til døden for frafall. Han ble smuglet ut av landet. Shariadomstoler over hele verden avfatter lignene dommer. Men like ofte er domstoler ikke engang involvert i prosesser mot vantro eller syndere mot ”profeten” eller Koranen og Allah.  

Konvertitter fra islam tas av dage av deres egen familie eller av islamister (muslimer)  på gaten uten at myndighetene er varslet eller blir trukket inn.

Når det gjelder hudustraffer skiller ikke sharia mellom kriminalitet og SYND, dvs synd slik den defineres av islam. I Saudiarabia ble en kvinne halshugget fordi hun var blitt sett sammen med menn som ikke tilhørte hennes famlie.

Interessant nok ble kalifene unntatt fra å bli straffet for tyveri, utroskap, drap og drukkenskap. Det store flertall av muslimer tar det den dag i dag for gitt at deres ledere er korrupte.

Da hun var tenåring i Egypt ble Nonie alltid advart mot å stole på yngre menn. Endatil et lite smil eller at hun hilste på en gutt kunne være meget skadelig for hennes (og  andre kvinners)  gode navn og rykte.

”Unge menn og kvinner på min alder hadde liten utdannelse, vestlig insprert vidergående skole mindre enn 3%.  65% av befolkningen i de muslimske landene er analfabeter. s 26.”

Å utfordre sharia er identisk med å utfordre Allah.

”Det var først da jeg kom til USA at jeg følte meg fri til å studere islam objektivt. Jeg oppdaget at kvinner var ”in denial”. For hver eneste tragedie i den muslimske verden fins der en underliggende teologisk forklaring”.

Sharia-ekteskap er en jurdisk bindende kontrakt mellom familier og ikke en pakt mellom mann og kvinne.
Å være jomru er bokstavelig talt et spørsmål om liv og død i islam.

Sharia-ekteskapet er i prinsippet en kontrakt som garanterer mannen rett til seksuelt samkvem med kvinnen og som gir ham full kontroll over hennesliv. Kontrakten krever at kvinnen svarer på om hun er jomfur eller ikke og oppgir hvor stor medgiften skal være. 

Mannen skal fylle ut 3 felt i skjemaet i kontrakten hvor han oppgir navn og adresse til konene han har fra før. Kvinne ser selvfølgelig  disse feltene og om de er åpne eller fylt ut. Hun vet at disse feltene en dag kan bli fylt ut og dette er mannens rett ifølge sharia. Kvinnen vet med dette at hun ikke kan forvente varig og full lojalitet fra mannen.

Det forventes heller ikke at mannen kommer med noen troskapserklæring overfor sin tilkommende. Hvis mannen holder seg til henne, vet hun ikke om det er av økonomiske grunner eller av kjærlighet.

Mannens trofasthet kreves aldri avAllah. Han har tvert imot en guddommelig rett til å ta nye koner og dessuten midlertidige eller tidsbestemte ”eksteskap” i tillegg. Slike eksteskap gir lovlig tilgang til sex. (Hennes tolkning av 4. 24 side 37).

Den liberale lærde muslimen Nasr Abu Zayd og hans kone ble i 1995 tvangskilt av shariadomstolen i Egypt fordi deres meninger var for sekulære. De måtte fly landet.

En kvinne kan ikke ta initiativet til en skilsmisse. Hun kan be om det, men mannen må innvilge henne denne retten. (s 43) 

Nekter han, kan hun aldri gifte seg igjen.

Menn er forpliktet til kun å sørge for mat, klær og husrom, ikke legeregninger, medisiner eller kosmetikk.

En fatwa utstedt av Qazi Khan klargjør 4 lovlige grunner for at menn kan slå sine koner. s 49
En kvinne må barbere seg i skrittet hvis hennes mann kommer hjem om natten etter et lengre fravær s 50 Ghazali om mannens rett til sex, s 54

Det er Hadith som fastsetter antall ”koner” i Paradis til 72. ”… hver person skal ha to koner så vakre at ”the marrow of their shanks would glimmer beneath the flesh and there would be none without a wife in Paradis” Ib Kathi comments om 56. 35-37. (s 56).

Koranen 65.4 om skilsmisse fra en kone som ennå ikke har fått mensen, s 58

Slike bestemmelser blir bare nevnt til noen få utvalgte muslimer som studerer og skal ta eksamen på universitetene. Ingen muslimsk leder har mot til å gå imot slike lover som gir mann så ”generøse” rettigheter. ”Vanlige” muslimer blir forlegne over slike ting og holder taust om dem overfor sine sønner.

Muslimske ledere forsikrer at det er bare i ekstreme tilfeller at mannen har lov å slå sine ”oppsetsige”  koner. I hadith, derimot, står det: En mann skal ikke spørres om han har slått sin kone”. Sunnan Abu Dawud 2. 11:2142, translated by . Ahamd Hasan (Lahore: Sh. M. Ashraf, 1984). Sharia tillater dermed at mannens rett til å slå sin kone styrkes ved at mannen ikke trenger å avgi noen forklaring, ikke engang til politiet.
Når en kone klager over sharialovene vil det bli sett på som opprør mot islam selv og til og med som forræderi overfor staten.

Koranen 24.33: 33: La dem som ikke finner utvei til ekteskap, være avholdne til Allah (ikke Gud)  beriker dem ved sin gunst. Om noen av de slaver dere eier, ønsker frihetsbrev, så la dem få det, om dere vet om noe godt i dem. Og gi dem noe av den rikdom som Gud har gitt dere. Tving ikke deres slavepiker til prostitusjon, om de vil leve i ærbarhet, i begjær etter denne verdens gods. Men om noen tvinger dem, så er Gud etter tvangen tilgivende, nådig. (Bergs oversettelse, med unntak av bruk av ”Gud”).

Dette dreier seg om å tjene penger på å selge kroppen til en slavepike til andre menn. Allah sier at ingen skal tvinge disse slavinnene til prostitusjon, men hvis de likevel gjør det, så er Allah tilgivende og nåderik. Ut fra ren forlegenhet forsøker muslimske menn å mistolke dette verset idet de påstår at ”Allah er tilgivende” er myntet på slavekvinnen, ikke for slaveeieren. Men hvordan kan det ha seg? Hvordan skal Allah tilgi en slavekvinne for handlinger hun ikke har kontroll over? (s 265).

Muhammed Qutb (broren til Sayeed) sammenligner seksuelt samkvem med muslimske slavejenter med tilfeldig, men avtalt sex i Europa. s 67 Sex med slavejentene er en mindre forbrytelse. Det som ryster muslimske menn, er muligheten som gis i Vesten for for at kvinner skal kunne velge selv og kunne bestemme over sin egen kropp.

”Jeg har aldri hørt en muslimsk leder ta uforbeholdent og klart uttrykk for fordømmelse av vigilant justis i form av f eks å kaste syre på jenter som nekter å dekke seg til etter muslimsk skikk eller lære at slike ting er uislamske. Kvinnene må ikke bare frykte ”moralpolitiet”, men vigilante justis fra venner, naboer, mødre, fedre og søsken.

En kvinnes kropp blir betraktet som en ting eller objekt som hun burde skamme seg over. 

En kvinne er awrah, arabisk for pudendum, de ytre genitalia. Hun ER en ”exposed genitalia”. Profeten: Kvinner har ti awrath. Når hun gifter seg, dekker hennes mann den ene, og når hun dør dekker graven de andre ti”.

En annen hadith: Kvinnen er awrath. Når hun går ut av huset ønskes hun velkommen av djevelen”.
Under ramadanfeiring i Sinai, løste en egyptisk soldat skudd mot 7 israelittiske jenter som gikk på stranden i shorts og T-skorter og drepte dem alle. Soldaten følte seg ekstremt fornærmet siden ramadanfasten blir ugyldig når en muslim ser med lyst på en kvinne. s 80

I et tv-intervju på arabisk tv i november 2006 sa Hiyam Darbak at hun oppfordret hver måned sin mann til å ta en ny kone, men at han nekter. Denne holdningen forekommer ikke sjelden blant utdannede muslimske kvinner. 

Ved å påtvinge sharia på alle rundt seg, gjør disse kvinnene seg til noe unikt og viruost og en heltinne for Allah og hun tar det som sin egen personlige jihad. s 90

Muslimske kvinner er usikre økonomisk fordi det ikke finnes noe felleseie mellom mannen og henne.
I Kolorado ble Houmaidan Al-Turki dømt til 27 års fengsel for å holdt en kvinne som slave i huset sitt og for å ha misbrukt henne sexuelt. Han forteller dommeren: ”Ærede dommer, jeg er ikke kommet hit for å be om unnskyldning, for jeg jeg kan ikke unnskylde meg for ting jeg ikke gjorde og for forbrytelser jeg ikke har begått. Staten har kriminalisert  grunnleggende muslimske handlemåtene.”

Det er en underlig ironi at den muslimske mannens rykte eller ære ikke kommer an på hans personlige handlinger eller integritet.  I stedet er de helt avhengig av konens, døtrenes hans eller slektningene hans  seksuelle renhet.

Det fins ingen garanti om å komme til (det allahianske) Paradis for en muslim som ofrer seg for sin families eller sammfunnets velferd …

”Jeg ble overrasket da kristne patorer sa at ”Vi har syndet alle, vi er alle syndere” og at det kun er gjennom Guds nåde vi kan bli frelst. Slike uttalelser er revolusjonerende. Jeg trengte mange dager for å forstå  dybden i konseptet. Som muslimer sa vi alltid: Det er de andre som er syndere … ”

Imam Abdul Makin i en moske på østkanten av London ble spurt om hvorfor Allah tillater å drepe og voldta uskyldige ikke-muslimer. Han svarte: ”Fordi ikke-muslimer alltid er skyldige. De er skyldige i å fornekte Allah og hans profet”.

Abdel Hamid Kishk ble kritisert av noen få egyptiske intellektuelle, bla Farag Foda i 1992.
Foda ble skutt til døde av en muslim som etterpå forsikret at han var stolt over å ha gjort det. Mohammad al-Ghazali ved Al-Azharuniversitetet vitnet i retten på morderens vegne: Drapet på Foda var i virkeligheten å gjøre det man har plikt til overfor en apostat, en plikt den ledende imamen i Egypt har unnlatt å fullbyrde.

Shafi’i lov overlater til allmenheten å drepe apostater, landeveisrøvere og ekteskapsbrytere. De tilgis altså for drap ifølge sharia. 

Loven om Hiraba – å sette offentigheten i fare ved å forstyrre lov og orden pluss plyndring, voldtekt, mord og blodsytgytelse – tillater å spare overtredere for straffen hvis de angrer eller omvender seg. s 144

I islam tror man at sjalusi og misunnelse faktisk har fysisk virkning og kan skade andre.!
Profeten sier at virkningen av et ”ondt øye” er et faktum – det er sant at det kan gjøre andre mennesker syke.

”Jeg vokste opp og trodde at det var helt OK å hate; ja, ikke bare OK, men også av det gode og til og med hellig å hate og forbanne”.

Koranen 33. 36 Å følge Allah er ikke nok. Verset viser at selvstendig tenkning ikke er lov under islam.

”Sharia – til og med hvor den bare delvis er i kraft – kan bare produsere tyranni og diktatur. 

Den er mer enn bare diktatorvennlig, men en drøm for enhver diktator nedsendt ham direkte fra Allah. 

Tillegg som avfattes til sharia blir aldri gitt for å gjøre loven mer menneskevennlig, men alltid mer grusomme. Ordet kjærlighet nevnes ikke en eneste gang i Koranen”.

1 kommentar:

  1. Og likevel tror endel tullinger på løgnen om at dette er "fredens relegion". Da jeg gikk på videregående skole tidlig på nittitallet og påpekte denne løgnen, fikk jeg nedsatt karakter i relegionsfaget, samt et par andre fag som hevn for at jeg avslørte løgnen ved bruk av skriftlige, troverdige kilder.

    Verden vil bedras.

    SvarSlett