lørdag 9. juni 2012

Vantro er vantro er vantro - uansett


Uansett hva vantro mener og tenker om islam, så er dette feil, ifølge troende muslimer.

Refreng: (+ de islamofile, oikorasistiske, oikofascistoide og genuint islamofobe dhimmier in spe)

Uansett hva troende muslimer tenker og gjør, så blir det riktig, ifølge troende muslimer.

 Uansett hva islam proper beviselig sier – gjennom de hellige skrifter - , så sier islam egentlig noe annet mer sømmelig og bedre, ifølge muslimer.

Refreng: (+ de islamofile, oikorasistiske, oikofascistoide og genuint islamofobe dhimmier in spe)

Uansett om fakta skulle tilsi at man skulle forholde seg til fakta, så er alltid fakta annerledes i islam enn hva fakta virkelig er og betyr ifølge vantro, ifølge muslimer.

Uansett hvilke hensikter vantro måtte ha, så har de en helt annen hensikt enn den de sier og tror de har, sier muslimer.

Refreng: (+ de islamofile, oikorasistiske, oikofascistoide og genuint islamofobe dhimmier in spe)

Uansett hvor galt islam kan ta, så har islam rett, ifølge de samme.

Uansett hvor voldelig islam kan være, så vil islam likevel være en fredens og barmhjertighetens religion, ifølge rettroende muslimer.

Refreng: (+ de islamofile, oikorasistiske, oikofascistoide og genuint islamofobe dhimmier in spe)

Uansett hvor grusom og umenneskelig Allah kan være, så vil islam benekte dette og si at Allah er barmhjertig og nåderik, bedyrer islam.

Uansett hvor ille det går for en muslim, så vi han si at det er Allahs vilje og at han (kanskje) ikke fortjener noe bedre.

Refreng: (+ de islamofile, oikorasistiske, oikofascistoide og genuint islamofobe dhimmier in spe)

Uansett hvor ille det går for en vantro, så er også dette Allahs vilje, fordi de vantro fortjener sin skjebne, sier troende muslimer.

Uansett hvor godt det går for en muslim, så er også dette Allah's vilje. Uansett. Og spesielt da.

(+ de islamofile, oikorasistiske, oikofascistoide og genuint islamofobe dhimmier in spe)

Uansett hvor godt det går for de vantro, så er det muslimens egen feil, at han ikke har gjort noe for å forhindre det, mener mange muslimer.

Refreng …

Men er ikke også dette Allah’s vilje? spør en vantro ikke-muslim.

Svarer en troende muslim ”jo”, så har han opphøyet Allah og destruert seg selv.

Svarer han ”nei”, så har han detronisert Allah og opphøyd seg selv over Allah, eller sidestilt seg med ”Ham”, hvilket ubønnhørlig er en ”shirk” og en polyteisme som med sikkerhet medfører straff og pine i helvete, for den rettroende muslim.

Hvis da Allah eksisterer, vel og merke, hvilket er tvilsomt, hvis den troende muslim da ikke vil havne i helvete, men holde fast på at det ene og alene er hans egen feil at han ikke har foretatt seg noe for å forhindre at de vantro lykkes og muslimene ikke.

Men som om ikke dette var nok:

Det var tre brødre, en god, en slem og en som døde som spedbarn.

Den gode kom til Paradis da han døde, den slemme havnet i Helvete og den tredje havnet i Limbo.

Den tredje klaget da til Allah og mente at han var urettferdig behandlet fordi Allah hadde latt ham dø så tidlig at han ikke ved selvhjelp kunne ha oppnådd Paradis.

Svaret han fikk var at Allah visste at hvis han hadde vokst opp, så hadde han blitt slem og at han derved ville havne i Helvete.

Til dette svarer så den andre broren at Allah faktisk er mer urettferdig med ham enn med broren, siden Allah ikke hadde latt han dø som spedbarn, men hadde latt han vokse opp og bli slem slik at han havnet i Helvete.

Hvorfor hadde så Allah behandlet ham så urettferdig?

Må ikke dette bety at Allah er urettferdig, stikk i strid med hva islam selv sier og forsikres oss om at Allah virkelig er?

Svaret på dette ble i sin tid gitt innen islam selv, med katastrofale følger.

Men mer - humor - om alt dette en annen gang.

Kanskje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar