lørdag 9. juni 2012

Hvilken religion, i hvilken politikk ... ?


I hvilken religion "trives" maktmennesker, psykopater og sadister best?

Eller: Hvilken religion egner seg best for maktmennesker til å ivareta og fremme private interesser og opprettholde og stimulere psykopatiske personlighetstrekk, både individuelt og kollektivt?

Det fins utagerende psykopater i alle religioner, men fins det religioner som virker mer besnærende og tiltrekkende på viss personligheter - som middel for å utøve makt - enn andre?

Hvilken religion gir størst legitimitet for mennesker på maktens tinde til å bli sittende med guddommelig legitimitet for å kunne undertrykke sine undersåtter?

Hvilken religion bryr seg minst om sine fattige og utstøtte?

I hvilken religion legges det best til rette for ”den sterkestes rett” og ”makt er rett og rett er makt til rett”?

Hvilken religion sikrer "best" mannens dominans over kvinnen og best spillerom i familierelasjoner og relasjoner som sikrer mannen mot beskyldinger eller mistanke om voldekt?

Hvilken religion frembyr de mest effektive maktmidler for å bevare eksisterende hierarki
i samfunnet og innen familiene? 


Fins det religioner – blant flere - som mer enn andre "lokker" til seg mennesker med større eller mindre "legning" for eller dragning mot bruk av vold for å ivareta private interesser eller kollektive målsettinger?

Hvilken religion er "flinkest" til å tilfredsstille sadister og masochister?

Hvilken religion tilbyr den beste grobunn for å tilfredsstille de lyster og nykker vi her snakker om? 


I hvilken religion finner man de mest lempelige vilkår for å organisere, rettferdiggjøre eller tilrettelegge for disse mørke tendenser i den menneskelige natur og eksistens?


Og i hvilken religion har man de mest begrensede virkemidler til å motarbeide og kontrollere disse tendensene?

Venstresiden i norsk politikk har hele tiden vært flinke til å forsikre sine velgere om at de står på de fattiges side i kampen for å overleve i et hardt og kaldt samfunn der markedskreftene får råde grunnen og hvor mange faller utenfor uforskyldt i en rå maktkamp om godene, kort sagt i et samfunn der man ellers ville ha gitt en god dag i de som gikk under i kampen.

Den intellektuelle elite har stort sett tilhørt venstresiden, iallfall kvantitativt, her til lands,
og dette har ført til at man har fått et byråkrati og et rettsvesen som i stor grad favoriserer
de som på en eller annen måte har falt utenfor i samfunnet. 

Vi har hittil derfor hatt aldergrense for giftermål og strenge beviskrav i voldtekssaker og kvinner pålegges ikke å tilfredsstille sine ektefelle seksuelt når det måtte passe mannen ensidig.

Hvilken religion vil i fremtiden best sikre at disse fundamentale rettighetene består?


Tilbake til hovedspørsmålet:

Hvilken religion er så ”best” til å tiltrekke seg  psykopater, narcissister og maktmennesker?

Og: Hvilken religion presenterer det ”beste” avtalemessige systemet eller det mest egnede sosiopolitiske grunnlag for å organisere seg i grupper med hensyn til å oppnå og sikre seg den makt som trengs for å tilfredsstille de umoralske behov som er nevnt over?

Eller la oss spørre: Hvilken ”trosvei til gud” er det som –mest sannsynlig - gir psykopater, pedofile, voldtektsmenn, sodomitter og snyltere (tyver) på vertskulturer best vilkår i tiden fremover, hvis vi legger startpunktet til f eks 2030?

Eller kanskje allerede nå?

Vi bare spør. Ikke fordi vi er så nysgjerrige. Men fordi vi kjenner svaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar