mandag 18. juni 2012

Anti neo-kommunistisk manifest.


Av og til må man ty til overforenklinger og drastiske og dristige propagandalignende formuleringer for å få frem det som ligger en på hjertet og hvis hensikt er å fortelle noe om virkeligheten som den nå engang er, men som man tror andre ikke ser tydelig nok og som har en tendens til å fortrenge eller bortse fra den egentlige, dypereliggende, underliggende og reelle dramatikk som er i ferd med å utvikle seg og forandre våre livsbetingelser en gang for alle og for all fremtid.

At det vi foretar oss nå eller unnlater å gjøre her og nå kan ende i en forferdelig tragedie om bare noen få tiår.

Derfor dette lille, men likevel noe ”grandiose” propaganda-manifest her og nå, og vi begynner med følgende uttalelse:


"We must be open and tolerant towards Islam and the Muslims because when we will become the minority they will be so towards us."

Jens Orback, minister in the Swedish government and member of the ruling Social Democratic Party, November 2004 on the Swedish radio channel P1.


Et neo-kommunistisk parti er et parti som "forstår" muslimer og har et såkalt – selvpålagt - fordomsfritt forhold til islam og muslimer og som er vennskapelig eller hjertelig innstilling til islam.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som foretrekker å sove og lukke øynene for hva islam er og hva islam innebærer fremfor å innse den fare islam er.

Et neo-kommunistisk er et parti som har gjort seg avhengig av muslimer og muslimsk innvandring.

Et neo-kommunistisk sosialistisk parti er et parti som tror at vi med nødvendighet må importere mer og mer muslimsk arbeidskraft samtidig som det ikke vil innse og forstå at vi dermed vil bli mer og mer avhengige av og underlagt islam.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som lar Allah og muslimene få mer og mer innflytelse på samfunnsutviklingen og som derfor får bestemme mer og mer.

Et neo-kommunistisk er et parti som ikke tar ytringsfriheten og religionsfriheten på alvor.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som bortforklarer og skjønnmaler Allah's og profetens budskap, alle islams inhumane forbud, påbud og straffemetoder.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som ikke reagerer konkret fordømmende på alle typer manipulasjoner og vold som utføres i Allah's navn.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som krever og forventer mindre av muslimer enn av vestlige mennesker eller ikke-muslimer overalt og på alle områder av i samfunnet og over hele verden.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som tror at islam er en ”outdated og ufarlig fortidslevning" som tilhører middelalderen og ikke er en "moderne" virksom, aktiv og – faktisk tilsynelatende -  rasjonell religion.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som på samme måten tror at kristendommen er avleggs.

Et neo-kommunistisk part er et parti som forutsetter at den kristne Gud er "død" for all fremtid, i konkret mening, og at Allah er identiske eller svært lik den kristne Gud.

Et neo-kommunistisk parti er et parti som tror at alt er politikk og som derfor gjør alt til politikk, dvs spørsmål om makt og utøvelsen av denne, uten hensyn grunnleggende og ufravikelige moralnormer og førsteprinsipper, (se forrige postering).  


Ethvert neo-kommunistisk parti er - direkte eller indirekte- et misjonsorgan for islam.

Enhver stemme på ett neo-kommunistisk parti er en støtteerklæring til sharia og jihad og et bidrag til å underminere den vestlige identitet, kultur, tradisjon og sivilisasjon.

Enhver forståelse eller sympati for islam er en undergraving av det samme umistelige verdigrunnlag.

Enhver sympati eller empati med islam og ethvert samarbeide i synkretistisk retning er et direkte og forkastelig angrep på kristendommen.

Ethvert positivt bidrag – materielt eller mentalt - til muslimske organisasjoner eller symboler og symbolhandlinger er et angrep både på trykke- og talefriheten  og dessuten en hån mot religionsfriheten.

Enhver neo-kommunist er en misjonær for Allah OG profeten og enhver som konverterer til islam svikter seg selv og hater Vesten.

I øyeblikket er en sosialist foreløpig en mildt latent islamist. Men den eksisterende sosialisme – i alle eksisterende partier på Stortinget - er et verktøy for Allah og en løpergutt for Muhammed og islamistene.

Sosialistene elsker tanken på å gjøre islam til en rød løper direkte inn i vårt demokratis sentrale bevilgende, utøvende og dømmende organer og ned i vår nasjonalformue, og denne røde løperen forventer sosialistene at folket skal betale for å veve og så rulle ut i et stadig stigende grad og i et stadig hurtigere tempo. 

Islam i Norge skal finansieres med galopperende skatter og en stadig tydeligere og påtvunget servilitet overfor islams organer, misjonærer og andre representanter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar