torsdag 14. november 2013

Games scandinavians playVåre politikere, våre kunstnere av alle slag, utrolig mange av våre lærere og professorer, altfor mange av våre fagforeningsledere, våre prester, ledere i helsesektoren, og usannsynlig nok våre kapitalister og næringslivsledere, våre journalister og mediafolk, vil fortelle deg at islam betyr fred og at islam er tolerant og at den ikke vil tvangsomvende  folk – via jihad- og at islam proper aldri har "misjonert" med vold.

De vil fortelle deg at slams hellige tekster er til for å nyfortolkes til enhver tid og at muslimer først og fremst holder seg til nøytrale ritualer og bønner, ikke så mye til tekstene og disses status av høyere autoritet.

Hvis du åpner munnen om slike viktige ting i visse sammenhenger, vil de før eller senere påstå at du er feilaktig eller mangelfullt informert om islam, eller at du lider av ett eller annet.

De er egentlig ikke interessert i å diskutere islam, men hvis de allikevel skulle være interessert i å gjøre det, vil de snart spørre om du har lest koranen.

Hvis du sier at det har du ikke, vil de føle at de har et overtak på deg og bruke dette mot deg senere.

Hvis du sier at du har lest Koranen, vil de spørre hvilket språk du har lest den på.

Hvis du ikke har lest den på arabisk, vil de tro at du har misforstått både islam og Koranen. For alle oversettelser er ifølge muslimer både feilaktige og mangelfulle, og da må dette være riktig, fordi vi skal respektere og ikke krenke muslimer. Koranen kan egentlig ikke oversettes til noe annet språk og kan bare forstås helt ut på arabisk, vil de si.

De vil fortelle deg at alle koranvers du kommer med, er tatt ut av en større sammenheng og at de du nevner aldri kan gi et fullstendige og riktig bildet verken av islam eller av muslimer. Alle kilder du bruker er misvisende og du bruker dem alltid i verste mening og for å såre. De vil imidlertid vente til tiden er inne med å kalle deg direkte rasistisk eller islamofob, eller fascist. Eller har høyreekstreme holdninger.

Hvis du fortsatt har noe å snakke om og du legger for dagen at du faktisk kan mer enn dem selv om islam som religion og har lest mer enn dem selv og dessuten lest for å forstå og ikke bare for å sanke fakta, vil de alltid forsøke å bringe samtalen inn på et annet tema.
Det er spesielt viktig for dem å peke på hvor fattige de muslimske landene er og at dette er Vestens feil, hvilket de tar for gitt.

Hvis du siterer fra sunna og hadithsamlingene, vil de alltid kunne si at bare Koranen gjelder, men hvis de er av den imøtekommende sorten, vil de nøye seg med å si at de hadithene du referer til er tvilsomme eller egentlig helt ubrukelige, ifølge både muslimske og vestlige lærde. (hm).

Klarer de å bringe samtalen inne på helt irrelevante emner, vil «våre folk» føle at de har vunnet "debatten" og oppfatte din "nøling" som en bekreftelse på at du er svak og underlegen. Alt du sier fra nå vil bli brukt mot deg -  i verste mening  - og  uten unntak.

For å distrahere, vil de stadig finne frem til og vise til "svisker" i Koranen og til fredselskende muslimer som de har møtt er, og som har fortalt dem sannheten, slik det passer dem for anledningen og uten å sette dette inn i noen systematisk sammenheng for øvrig.

Hvis du forsøker å komme tilbake til poenget, er strategien deres å sitere "svisker" fra andre religioner og store religiøse ledere som Gandhi, Buddha osv.  De kan også sitere uttalelser fra Marx, Lenin og Mao uten de miste skrupler, bl a for å forsøke å gi deg dårlig samvittighet
og gi deg stempel av å være enten imperialist og materialist eller vantro og hykler, eller begge deler, - og følgelig ikke til å stole på.

Skulle du være så løssluppen at du peker på helt klare feilaktige eller motstridende utsagn og påstander i Koranen om universet, himmellegeme osv. (her er mulighetene mange!) så vil de med en gang vise til observasjoner som faktisk ikke lar seg motbevise i Koranen, dvs. helt allmenngyldige utsagn.

Eller de vil vise hvor mye lenger islamsk kultur var kommet enn den kristne kulturkrets på 1100-tallet.

De vil imidlertid aldri uten oppfordring fortelle at grunnen til dette var at de overtok denne lærdommen fra grekerne. De vil dessuten påpeke at islam mistet alt da hunerne ødela Bagdad
og brente biblioteket der. De vil selvfølgelig aldri nevne at Europa ble utsatt for samme aggressivitet fra hunernes side og dessuten måtte gjennomgå folkevandringene, men at Europa på forbausende kort tid klarte å komme seg til hektene etter nesten tusen års middelalder. 

De vil alltid bagatellisere det faktum at Karl Martell slo den islamske invasjonen av Frankrike tilbake ved Tours i 732.

Hvis du viser det minste tegn til oppgitthet over at det ikke nytter å påpeke helt klare logiske brister, sidesprang og urimeligheter i islam, kan du vente deg at de eter hvert begynner å så tvil om din personlighet, din karakter osv.

De vil til slutt konkludere med at du er en person helt uten ære og æresbegreper.

Du vil helt til slutt – hvis ikke allerede helt fra først - bli assosiert med USA og Israel, dvs. med SATAN, spesielt hvis du påpeker at Jesus faktisk har en høyere posisjon i forhold til Allah enn profeten Muhammed hadde, - dette ifølge Allah og Koranen selv.

I sin bevisste og ubearbeide frykt for islam vil de før eller siden komme til å si at du fornærmer profeten, noe som gir muslimer rett å drepe deg. De vil si at hvis muslimene ikke dreper deg, vil de føle at de har gjort en dårlig jobb og utsatt seg selv for en stor oppofrelse for deg ved at de unnlater å følge Allahs anvisninger i ett og alt.

Ikke bare har muslimene spart deg, vil de si, de har garantert plassert seg selv på et lavere sted i himmelen enn de ellers ville ha blitt plassert av Allah. Tenk på det! Hvilken oppofrelse! De vil derfor føle at du skal være dem evig skyldig, samtidig som de gir seg selv en god anledning til å påta seg en evig offerrolle.

Den eneste trøsten en islamist vil ha, vil de si, er at Allah kommer til å gi deg en enda strengere straff enn den muslimen vil få for sin unnlatelsessynd  - uten mulighet for benådning.

Det er nemlig en stor synd for Allah at han ikke drepte deg

Det helt absurde er at uansett hvor mange beviser, uansett hvor mye fakta man legger frem og uansett hvor utvetydige og tydelige de islamske skriftene sier om hva islam er og hva muslimer er underlagt og forpliktet til i henhold til sin tro og religion, -  så går det ikke an å overbevise visse personer og maktmennesker om at islam representerer en fare for Vesten og den judeokristne sivilisasjon.

Uansett hvor mye vold som beviselig produseres med direkte hjemmel i Koranen, så vil ikke visse mennesker se og høre noe om at islam er farlig og surprematistisk og, ja, rasistisk i sine grunnvoller.

Uansett hvor grusom islam i praksis viser seg å være, så vil ikke visse personer forstå og erkjenne at islam er en menneskekrenkende og menneskefientlig tro.

Uansett  hvor mange fakta og uansett hvor mange uhildede historiske, psykologiske, sosiologiske, teologiske, politiske , demografiske og juridiske analyser som blir produsert - og som med all tydelighet viser islams sanne, voldelige og sant  diabolske struktur og karakter –,  uansett, så vil det i visse miljøer være mer opportunt og beleilig å hevde at Vesten var og  er så mye verre og farligere enn islam var og er.

Man kan virkelig begynne å undre seg over denne tingenes tilstand.

Det virkelig oppsiktsvekkende er imidlertid at folk flest ikke er klar over at det vi ovenfor her legger i munnen på norske «aktører» i munnhell og munnhuggeri om islam og vårt forhold til islam faktisk er en nøyaktig kopi av den strategi visse muslimer på sin side har benyttet seg av i uminnelige tider, og spesielt her i Vesten nå, i våre dager og i våre tumulte tider.

Våre kjære landsmenn, brødre, kollegaer og samtalepartnere har adoptert typiske islamske måter å argumentere på og nærme seg islam på og tilnærme seg sine landsmenn som kritiserer islam på.

Det synes ikke å bekymre dem. De vet kanskje ikke om det. Men de har latt seg overliste og bruke av islam i sin essens. De har gjort seg til roboter for Allah og profeten. De har gjort seg til servile medløpere for islam.

Avslutningsvis:

Man skal ikke generalisere, men det får da være måte på. Det gjelder kanskje bare «en part»?

Poenget er at Vi, dvs store deler av det nye støre, store VI, er begynt å etterape muslimers måte å tenke om islam på, og om oss selv, som de fremmed andre …

Se bare her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar