mandag 18. juli 2011

Opplyste muslimer formørker ...

Den form for kristendomm som nå serveres studentene på universtitetene er ikke en modernisert form for kristendom, som mange vil tro, men i sitt vesen og i sin natur en antikvarisk form for religion, en religion fra tiden før Kristus, eller en religion ved siden av den kristne tro, dvs en hedensk religion. Universiteteskristendommen har forsøkt å avskaffe kristendommen ved å modernisere den. Moderne kristendom er med andre ord ikke kristendom i det hele tatt, men evig hedendom i reneste form.

How come?

For å forklare det enklest mulig: Kristus døde (kanskje), men sto i hvert fall ikke opp fra de døde og for opp til himmelen. Han utførte trolig ikke mirakler. Han er ikke alene allmektig som verdens ene frelser. Det er ikke nødvendig å tro på Jesus som Gud for å være kristen. Jomfru Maria var ingen jomfru. Helvete finnes ikke. Underfortellingene i Bibelen er naturhendelser som er kledt i myter eller legender. Det er fullt mulig å være ateist som kristen  Alle menensker vil til syvende og sist bli frelst og få evig liv, for Jesus er ikke den neste veien til Gud.

Detter er, mine damer og herrer, med skam å melde, modernisert kristendom, dvs. hedendom og gudløshet, ultimat ateisme, par excellende, autorisert og promotert fra høyeste universitetshold og nedover. Og akseptert i det store og hele blant de brede lag av befolkningen i dag. Og ut fra dette grunnlag er det nå at all moral skal funderes og begrunnes og dette skal være selve kriteriet på hva den obligatoriske moderniserte bevissthet er, skal vi tro filosofiprofessor Gunnar Skirbekk. 

Han har skrevet et lite essay om islams fremtid i Europa på Opplyste Muslimer. Det er et underlig lite og gebrekkelig stykke spådomskunst, hvis innhold ikke er stort mer enn å be om pent vær, i fall noen skulle bli fornærmet om man skulle begynne å snakke om noe annet og mer reelt, om noe som virkelig trykker og truer, eller burde gjøre det. Skirbekk har lagt i fra seg et siste halmstrå for Europa: Europa skal reddes ved at religionenene moderniserer seg i erkjennelse av at det som trengs er en universalisering via en ”modernisering av bevisstheten”.

Som om kristendommen ennå ikke var moderisert nok!. (Det fins en rekke eksempler på ateistisk kristne, bare for å nevne noen: Spong, Altizer, Bultmann, Bonhoeffer osv osv, alle såkelate liberale teologer med en liberal teologi. Det er slike mennesker som ”bare vil tilgi syndere, og ikke advare mot synden”, som Nina Krin Monsen sier. Og som det ogås er sagt: Disse er mer interessert i syndenes velsignelse enn syndenes forlatelse.
Vi kan ikke annet enn le av Skirbekks naivitet, for ikke å si kunnskapsløshet For hvordan skal kristendommen – og dermed den kristne bevissthet - kunne moderniseres når den ikke lenger fins, når den selv har modernisert seg bort, som på kommando av kirkens høyeste autoriteter selv, godt hjulpet av gudløse universitetsprofessorer? Hvordan kan Gunnar Skirbekk se for seg en enda mer modernisert kristen bevisshet enn den som nå allerede har eksistert siden modernisering begynte for 500 år siden (og forresten alltid har foregått innen kristenheten selv, men bare på en helt annen måte en den professoren har fått med seg)?

Det paradoksale er at kristendommen jo alltid har modernisert seg, det har Den Hellige Ånd sørget for helt til nå helt fra begynnelsen av kristenhetens historie og dette er noe Helligånden fortsatt kommer til å sørge for vil skje, helt til verdens undergang og opprettelsen Guds rike på jorden en gang for alle. For modernisering av kristenheten er alltid å føre troen og kirken tilbake til begynnelsen, til Kristus selv, den ene, unike inkarnerte Guds Sønn. Det finnes ingen annen modernisering av kristendommen og troen. Det er en umulighet. En umulighet som dog nå riktig nok synes ikke bare å være nødvendig, men også mulig for professoren, som ikke skjønner hva kristendom er.

Men det er klart: Der den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd fornektes, bortforklares eller moderniseres ut fra professorhodenes behov for moderne og universal rasjonalitet, der vil jo ikke Helligånden få rom og få virke. Den vil da måtte erstattes av en annen ånd og et helt nytt budskap: Fornuftens ånd, humanismens og ateismens ånd. Meningsløhetens tomhet

Men som vi alle vet: Denne ”treenighet” har ingen ånd. Denne er som islams ånd, dvs radikalt og egentlig åndsløs, selv om ordet ånd forekommer i Koranen og i det islamske ordforråd. Islam er dermed moderne og modernisert hedendom. Den er ikke noe annet enn ett gedigent menneskelig eksperiment, en håpløs ”human engeneering” og ikke noe annet enn den sikreste vei mot et menneskeskapt helvet på jord som bare islam, universalismen og håpløsheten kan avstedkomme.

Det Skirbekk ikke vil se er at modernismen - all modernitet, ja, selve det moderne - egentlig begynte med kristedommen. Kristentroen kom som funksjon at verden og menneskene ble bragt og tilført noe radikal nytt, et absolutt budskap de første kristne kalte De virkelig store, nye, glade og gode nyhetene. Et budskap som skulle omforme hjertene fra stenhjerter til hjerter av kjøtt. Et budskap som de som tok i mot det og forsto det skulle glede seg over i all fremtid. Et budskap om nye kropper og evig liv. 

For det er dette som er moderne: Alltid å kunne bringe noe nytt og absolutt frelsende. Og dette er det alltid bare kristendommen som kan. Den er en evig ungdomskilde, for nyfødt som for olding. Den holder alt oppe som en konstant nyhetshendelse som ikke kan svikte. Den er sendt av en Gud som vet å gjøre og som gjør alle ting nye.

Det kan ingen andre guder. Spesielt ikke Allah, den islamske ”gud”. Den bringer bare gammlet, forskjært, råttent og mørkt. Det er intet nytt i islam. Allah er mørk. Den kristne Gud er lys, selve lyset, og logos, ordet, fornuften og kjærligheten.

Skirbekk:

...I do make a claim as to some basic preconditions that should be fulfilled, given the ambition that we want to live in a peaceful modern society with political and socio-economic justice. In this perspective, pre-modern and unenlightened versions of any religion – be it in the name of Islam or any other faith – is not desirable in the future, not in Europe, nor anywhere else. This does not means that “religion”, when epistemically and institutionally modernized, will go extinct. In all likelihood, modern and reasonable versions of the main religions will prevail.
Moreover, such moderate versions of religions may even play an important role in modern societies, both as wonderment, existentially and cosmologically, and as a source of meaning for believers and a resource of cultural enrichment, as a reminder of some basic human values, in a world where we are faced with economic cynicism, greedy consumption, and cultural vulgarism.
Islamic future in Europe, or in any other modern society? Yes and no – it all depends on the universally needed “modernization of consciousness”, as it does for all religions and other comprehensive doctrines.
http://www.opplystemuslimer.no/2011/06/29/islamic-future-in-europe/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar