lørdag 9. juli 2011

Fobi for fobi er kontrafobi

Noen av våre ledende politikere og kulturindivider - den såkalte elite - har ikke gått av veien for å kalle islamkritikere eller islam-skeptikere for å være "fobe", dvs for å ha en sykelig og irasjonell frykt for islam og for muslimer.

Det disse antakelig mener er at islamkritikere reelt sett er "fobe" for mennesker, nemlig muslimer, ikke for selve ideologien islam. 

Men hvilken behandling foreslås?

At eliten tillater seg å operere med "begrepet" islamofobi - for å fremheve sin egen fortreffelighet og "høye" moralske standard - uten å kunne vise til noe metode for å bli kvitt diagnosen, viser at eliten er "hardt ute å kjøre". Den må forutsette at det ikke finnes noen kur. Samtidig som de mener at de selv sitter på - eller ER - selve kuren selv. Men nettopp derfor kan de ikke operere med en "diagnose". De fortjener heller selv "diagnosen" "kontrafobe islamofobe". De konstruerer på den ene siden opp en frykt for noen eller noen som det ikke foreligger noen grunn til å frykte i det hele tatt samtidig som de dekonstruerer det som nettopp utgjør en reell trussel mot hele Vesten, nemlig islam som ideologi og juridisk bindende system, og slik islam presenterer og essentialiserer seg selv. Kontrafobi er derfor en mye farligere "lidelse" enn "bare" fobi. Den er selvdestruktiv, gjennomgåande solipsisitisk og mangler grunnlag i virkeligheten. Den er en bumerang nærmest bevisst sadomsochistisk konstruert i den hensikt å kappe hodet av den som slynger den.

Men er det sant at eliten tror at "de islamofobe" er menneskeforaktere først og fremst, og islamkritikere så?
Ja, vi har inntrykk av det. Men er det tilfelle? Ikke det vi har kunnet registrere. Så godt som alltid og overalt man møter islamkritikere, så går kritikken  på religionen islam, ikke på den enkelte muslim, ja, sogar ikke på fredelige muslimer som sådanne, hverken som gruppe eller individer, dvs muslimer som ennå ikke helt har fått klarlagt sitt kall fra Allah og profeten en gang for alle.

Det vår "elite" ikke helt synes å være klar over er at muslimer er juridisk bundet til alle islams doktriner, ikke bare doktriner som kan være av rent "religøs" art, dvs plikten til f eks å be 17 ganger om dagen om at Allah ikke må lede dem på den gale veien, men den rette veien, som jo for en muslim alltid er islam og helt motsatt alle andre "veier".

Hva innebærer dette for den enkelte muslim? Jo, at han faktisk er bundet til ikke å kritisere eller ta avstand fra følgende surer i Koranen som er nevnt nedenfor og som er satt opp på Islam Watch som et inserat og som forklarer hvorfor begrepet islamofobi brukt som diagnose, munnhell eller som middel i en maktstrategi ikke er  meningsfull, reell eller adekvat:


It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Jihad; there are 164 Quranic teachings of Jihad.
 • JIHAD IS TREASON (Quran 29.6, 29.53, 22.52)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Pre-Pubescent Child Rape (65:4)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Rape (4.3)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Gang Rape (24:13)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Sex Slavery (4:24)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Torture (22.19-22)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Whipping (24.2)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Amputation and Crucifixion (5:33)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Beheading (8:12, 47:4)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Wife Beating (4:34)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Inferiority of Women (2.228, 4.11, 4.176)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Women as Sex Objects (2.223)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Murder (2:191, 9:5)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Killing kafirs (47.4)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Terrorizing kafirs (8.60, 3.151)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Immoral Paradise guaranteeing accession to Paradise for Muslim men who kill kafirs or who die in the process of trying to kill kafirs (9.111)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Massacre (8.67)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Genocide (8.17)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Theft and Robbery (Entire Chapter 8 called Booty)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of All other religions must submit to Islam (2.103, 2.286, 3.19, 48.16)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Your children are your enemies (9.23, 64.15)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Revenge (5.45)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Hate (5.60, 2.61)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Slavery (2.178)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Extortion (9:29)
 • It is NOT ISLAMAPHOBIC to have a rational fear of Lying (3:28, 5:51)
 Tatt herfra

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar