lørdag 30. juli 2011

AntiJihad legger ned våpnene.

AntiJihad går nå selvvalgt over i historien om Norge som gikk fra å være et kristent land i tusen år til å bli et ateistisk-islamsk halv-kalifat på bare 40 år.

Nettstedet hevder at slaget er tapt, at det som gjenstår nå er bare å roe seg ned og underlegge seg. ABB’s ufattelige og kontraproduktive angrep på Regjeringkvartalet og likvideringen på Ap-ungdomens Utøya har satt et punktum for alt håp om ”redning”.

Anitjihad har vært et sted å hente inspirasjon fra for mange islamkritikere. Det har ligget et nesten utrolig intenst arbeid bak stedet og det er bragt frem i lyset opplysninger fra fjernt og nær og analyser opp og ned i mente av allslags tildragelser og hendelser, - you name it. Få sitter på mer kunnskap og mer forståelse av hva islam egentlig dreier seg om enn vedkommende som har ”drevet” stedet, vil vi tro.

Men når det er sagt: Stedet har også innimellom tydd til en språkbruk det har vært vanskelig å svelge, selv om man forstår dette språket, for det språket som er brukt, er soldatens språk ved leirbålet om natten før angrepet. Et språk som ikke akkurat forsøker å gjøre engler av fienden og angriperne. Det har vært et språk for patrioter, for folk som ikke vil overgi seg uten sverdslag, for mennesker som har folk og land og verdier kjære og som er villige til ”å dø, om så det gjelder”. Det var i dette klare leirbålslys vi tror AniJihad så det. Det gjaldt vår identitet, vår eksistens overhodet. Islam ble ikke undervurdert. Islam ble sett rett inn i hvitøyet. Og det er jo slik soldater må ta det, stilt overfor tap eller seier, overfor en kamp på liv og død. Men det må også innrømmes og understrekes: Det vulgære i språket var totalt unødvendig og kontraproduktivt og virket mer frastøtende for mange enn all den faktainformasjon og alle de gode analysene som blepresentert ville ha kunne virke oppløftene, lærerike og folkeopplysende. Ved å blande et til tider dehumaniserende språk med glimrende faktabaserte analyser, undergrov AnitiJihad sin egen "eksistensberettigelse". Den gode helhetsintensjonen undergrov seg selv ved å dehumanisere seg selv i overflødig retorikk. 

Det er likevel med ikke liten forbløffelse og ikke liten oppgitthet at vi ser at redaktøren nå har fattet beslutningen. Hans beslutning vil imidlertid bare måtte tas til etterretning og vi bøyer oss i støvet for den innsats vi ser er lagt ned. Antijihad vil bli husket lenge. Innsatsen vil før eller siden ha fått sin lønn, dette til tross for at leirbålets tid ennå ikke var kommet. Det lot vente på seg.  Folk fikk fra andre kanter høre og venne seg til å tro at det ikke var noen fare å snakke om, ingen trussel å bry seg om. At alt er såre vel og kommer til å bli det.

For det var det vi fikk høre annetsteds fra: At vi ikke skulle bekymre oss. At det vi skulle forakte og avsky var våre egnes advarsler om at noe fryktelig kom til å skje, og som virkelig da også skjedde den 22.07.011 uten at noen i sin villeste fantasi hadde villet tro det, selv om angrepet kom fra et helt uventet hold, nettopp – i skjenbnens ironi - fra en av ”våre egne”.

Islamkritikken er nå satt sjakk matt for lang tid fremover av våre egne, de som fryktet at muslimer ville bli krenket, hånet og angrepet på feilaktig grunnlag og ut fra umoralske og vanvittige forestillinger våre egne hadde om hva islam er og hva islam innebærer.  Og hva islam gjør med folk. Vi har fått det bare mer og mer konstatert nå: Islam vil fra nå av bety fred her i landet. Islamkritikere er bragt til taushet. I hvert fall for en tid, en tid som vil være bortkastet hvis vi ser det i et større perspektiv.

For det er det vår elite nå vil hevde med stadig større overbevisningskraft, at islamkritkerne fortjente å tape.

Og, ja, de vil nok få midlertidig eller delvis rett: Vi vil nok få fred her i landet en stundt til. Vi vil ikke se islam i ”full tulipan” før om 30-40 år.


I tråd med det, og med det som ble sagt i gårsdagens posting, vil denne bloggen i nær fremtid bli avviklet. Det er på høy tid å ta alvorlig det vi har hevdet i årevis, nemlig at det er for sent å hindre at Norge ender som en islamsk stat. Da har det heller ingen hensikt å bruke tid og krefter på å forsøke å bekjempe det. En god del av dem som var de første til å advare mot denne utviklingen og som i flere år drev islamkritiske nettsider har forlengst kommet til denne konklusjonen og har lagt ned sin virksomhet. Vi kan jo i den forbindelse nevne Dhimmi.no, Antipsykopatisk Senter og Norgespatriotene. AJN vil i nær fremtid også gå over i den «klubben».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar