lørdag 2. juli 2011

Muslimer er materialister først og fremst ...

Egypterne styrtet ikke Mubarak og hans militærdiktatur for å få mer islam skal vi tro nye tall som er offentliggjort. De startet opprøret ”på grunn av lav levestandard” forteller en amerikansk meningsmåling, (IRI). Hele 64% av de spurte forteller at dette var grunnen til at de deltok. Bare 19% svarer at de deltok i protestbebevegelsen på grunn av ”mangel på demokrati og politiske reformer”.

77% mener at sikkerheten i landet nå er blitt verre. 80% håper at familiens finanser vil bli bedre om 1 år, 13% mener at den vil bli verre.

95% støttet revolusjonen som førte til Mubaraks fall.

Militærrådet har vedtatt at alle statsansatte skal få en lønnsøkning på 15%, at pensjoner skal økes og at det skal være en minstelønn. Brød er subisidiert, men subsidiene havner ofte hos ”mellommenn”. Samlede subsidier utgjør like mye som det offentlige utdanningsbudsjett. Egypt ligger an til å bruke 86 milliarder dollar og inntektene vil ikke bli høyere enn 50 milliarder.

-Dermed kan det nye demokratiet komme i vanry, skriver Dag Seierstad i Klassekampen 25. juni d a.

Vi spør: Hvorfor klarer ikke venstreside-kommentatorer å se Egypts og andre muslimske lands misære i sammenheng med islam? Og med Allah og hans profet? Hvorfor vil de ikke skjønne ”hvem” som står bak og ligger under selve islam? (Det er i hvert fall ikke den kristne Gud).

Hvorfor sier man ikke at det kan være islam som vil bringe det nye demokratiet i vanry.

Greit nok at alle muslimer er ”materialister” i den forstand at de vil ha en tryggere økonomisk situasjon og kunne unne seg større kjøpekraft - og bedre generell velstand.. Og at de fleste muslimer nok ser at islam alene ikke kan sørge for at så blir tilfelle. Muslimer skulle med andre ord tenke, håpe og føle som alle oss andre.

Men venstresiden synes for alt i verden å ville bortse fra hva islam har å si for folks elendighet i hverdagen, i de små - engstelige eller dystre - skrittene som tas hver dag til og fra moskeene. Timene som går med til ”det sosiale” i moskeene. Man vil ikke se at dårlig arbeidsmoral og minimal arbeidsinnsats over hele fjøla i den muslimske verden faktisk har noe med Allah og hans profet å gjøre.

Venstresiden har fortrengt Gud som operativ kraft i sitt liv og i sin metafysikk. Derfor makter man heller ikke å se at hvilken Gud man tror på,  i stor grad vil avgjøre hvilket familieliv du vil få, hvilke kvaliteteter du vil få nyte i livet  og hvilket økonimisk fundament livet ditt vil hvile hvile på, produsere ut fra  og hva det vil høste av, og hvordan. At svaret på hvilken Gud man vil ha er helt avgjørende for menneskers ve og vel, og velbefinnende, i egen samvittighet.

Det er her venstresiden forregner seg og går på trynet. God tryning, i fortsetningen, sier vi.

Ironisk nok: Vi har tidligere hevedet at islam er ateisme. Det kan virke som om vi i hvert fall har litt rett.
http://neitilislam.blogspot.com/2011/03/islam-er-ateisme.html 


 Aftenposten kommer 22. juni med en kronikk som bekrefter de tendensene Seierestad i sin kronikk i Klassekampen pekte på.


"Økonomien var opphavet til denne krisen. Unge mennesker tok til gatene på grunn av stigende matvarepriser, høy arbeidsledighet og korrupsjon som gjennomsyrer det økonomiske livet i regionen. Dyr mat er blitt et globalt fenomen de siste to årene. ... 90% av arbeisledige i Egypt er unge mennesker ... den økonomiske veksten i Egypt, Jordan, Libanon, Marokko, Syria og Tunesia vil falle fra 4, 4% i 2010 til -0,5% i år. Tapet til nå i Egypt har vært på 1,7 milliarder dollar. ... 30 milliarder dollar har forsvunnet ut av landet nå ... inflasjonen er på over 12% ... ikke noe av dette burde overraske oss ... det samme skjedde i Frankrike etter at den første gledesrus i 1789 hade lagt seg og i Russlan etter 1917 ... ".


Tenk det: Det samme vil skje i en islamsk kulttur som det som skjedde i en opprinnelig kristen kultur som var blitt ateistifisert, altså mer og mer gudløs og derfor også mindre holdbart etisk fundert.


Hva med de islamske "vårstatene": De er ikke akkurat ateistifisert, de er nå så religionifisert eller allahfisert som de ikke har vært på veldig lenge. 


Utfallet er gitt: Det samme som skjedde i Frankrike og Russland vil ikke skje i disse islamifiserte landene.


Det som vil skjer kommer til å bli mer grusomt, på sikt, for islam slipper ikke taket så lett, ved at man kan henvise til fornuften, markedet og den teknokratiske utvikling alene.


Allah vil sørge for sine på sine uransakelige vis, slik det står i Koranen, som ligger uforanderlig og evig i den allahianske himmel. Allah er den største plotter. Kanskje han nå vil sørge for at Vesten for alvor ser seg nødt for å hoppe inn i kvissanden med muslimene, i et forsøk på å redde dem.


Virkeligheten blir at Vesten - i sin naive velvilje og hovmodssnillisme - blir dratt med i dragsuget, litt eller litt.


Vi har alt tatt det første skritt i den retning ved å tro at økonomisk fremgang for Egypt og regionen (i form av subsidier fra Vesten og muligens Kina) skal kunne redd oss alle fra den islamske jernhånd, den som leder alle kun en vei og det er til helvete, i en eller annen form. Helst på denne jord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar