onsdag 12. januar 2011

Stalin-prosess mot Schau i SV


Morten Schau ble i kveld ”ekspedert” fra SV. Han har ikke lenger tillatelse fra ”sentralkommiteen” til å representere SV Nordstrand, Oslo, eller for den skas skyld partiet på landsbasis.  Han har tådt over visse ukrenkelige granser. Han betraktes som  en fare for partiet og en trussel mot den ideologi partiet representerer. Det er ironisk det hele.

Grunnen er at Shau han har meldt seg inn i SIAN, en organisasjone som er (høyre)ekstermt islam- fiendlig ifølge sjefsideologen Per Østvold i SV. Det er herved blitt forbud for sv’ere å forsvare demokratiet på den måten Schau mener er best, ifallfall bedre enn å bli sittende i sv og faktisk  bidra til og føre en politikk som vil tjene islams og islamismenes sak bedre enn noen annen organisasjon eller noe annet parti kan gjøre og bidra til her i dette landet.  

SV beviser dermed for hele verden at man ikke ønsker å se de autoriære og fascistoide grunntrekkene i islamismen og islam som sådan. Partiet har dermed vist sitt sanne ansikt, et ansikt som ikke lar seg drive av annet enn ”lengsel etter det totalitære”. SV klarer ikke den mentalkunst det er ikke å være et parti med sterke totalitære tilbøyeligheter. Partiet har avslørt sitt egentlige vesen, et vesen som egentlig er antidemokratisk og menneskefiendlig.  Det er blitt et parti for "de rene", dvs. for pakistanere, hvis land Pakistan oversatt til norske er Det rene landet. SV kan trygt melde seg inn i Islam-folkeparti (på verdensbasis). Det er der de hører hjemme.

Vi håper med dette at pariet har fått nok en spiker i sin likiste. Partiet er ifølge prognoser på vei under sperregrensen og ut av norsk politikk. Sentralkommitens beslutning i kveld burde forsterke tendensen mot undergangen for partiet, (men omvendte mirakler kan fortsatt skje).


Vi benytter anledningen til å spørre Østvold om han vil ekskludere medlemmer som har følgende tilbøyeligheter og som er enige i følgende:

Vi skal ikke kritisere stalinist-leninnistene,  de kunne bli fornærmet av det og påføre dem mental skade og dette er moralsk forkateslig og derfor ikke tillatt å bidra til.
Vi skal ikke si noe nedsettende om maoistene, - for de kunne komme til føle seg fornærmet eller krenket.
Vi skal ikke forbanne og påpeke Pol Pots forbrytelser mot menneskeheten, - for det kunne få uheldige konsekvenser for arbeidet for de fattige her på jorden.

Vi vil også spørre Østvold om han er enige i følgende paroler: 

Vi skal ikke forbanne Hitler og nazistene, - det er fordomsfullt, intolerant og vil bare fremme nazisime.

Vi vil så spørre sjefsideologen hvorfor han eventuelt  går inn for at flest mulig mennesker i dette landet skal følge partiets sentralkommando og ikke avvike en tomme fra følgende påbud som er ufravikelig og avfattet en gang for alle i partiets partiprogram:  
  
Vi skal ikke kritisere islam, - for det er er intolerant, fordomsfullt, stigmatiserende, høyreekstremt og nazistisk og dessuten forkastelig, dumt, umoralsk, ufint og ondsinnet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar