tirsdag 18. januar 2011

Norge - en nazistat?

Hva er ulovlig i Norge i dag? Og hva er lovlig?

Om det hersker det visst stor forvirring. Myndighetene kommer rett som det er løpende med vidåpne armer så snart det oppstår situasjoner og skjebner ”folket” ikke føler seg følelses behagelig med. Det lever kanskje opptil 30 000 ulovlige her i landet. Det blir mye lidelse. Men det blir samtidig mindre og mindre ulovlig, i det rent praktiske, i hvert fall på det medisinske  området. De skal nå sikres rett til helse ved at forskrifter endres og penger legges på bordet. ”De ulovlige” skal få sin statlige velsignelse på ubestemt tid.Kan det ligge en bevisst politisk hensikt bak alt dette?

Visstnok. (Vi viser til Nyhetsmorgen i dag på NRK).

Det er lett å være ulovlig i Norge. Slik sett. Sett på en annen måte må det være svært vanskelig å være ulovlig i Norge, skal man tro folket og de ulovlige selv, - og nå også Staten, som tydeligvis ikke kan være empatisk nok. Det ser ut som om Staten lider av etslags dobbelspill mellom skyld og uskyld her. Man opptrer som både skyldig og uskyldig på samme tid. Man frykter tydeligvis at man ikke er menneskelig nok og at man ikke ivaretar menneskerettigheten i tilstrekkelig grad. Og det er utålelig. Og forbrytersk. Og da også ulovlig.

Myndigheten innrømmet nå at den har vært kriminell. Man har ikke sørget for tilstrekkelig helsehjelp. Man skammer seg og endrer derfor regelverket. Man kan ikke ha det på seg at man kanskje kan bli betraktet som enslags forbryterstat. Man gjør bot. Man omvender seg, kan vi si. Man betaler frivillig avlat overfor gud vet hva og hvem.

For om mulig å bidra til en oppklaring i forvirringen, vil vi stille noen spørsmål, som får besvares av de det måtte angå:

1 Har norrske soldater rett til å drepe i (forssvars)krig?
2 Har norske myndigheter rett til å forlange at vedtatte lover skal iverksettes av de rette myndigheter?
3 Har norske myndigheter rett til å kreve at alle som arbeider for disse myndighetene (Staten) lojalt utøver sin plikt i henhold til arbeiskontrakten med disse?

Svarer man ja på alle spørmålene, sier man også ja til at alle (lovlige) borgere i dette landet IKKE har rett til å nekte å utføre ordre (loven) med mindre loven tillater dette og f eks av "lovlige" samvittighetsgrunner.

Dette vil imidlertid bestrides av folk som mener at de personlig har plikt til å hjelpe ”de ulovlige” og som f eks gir dem helsehjelp de likevel kunne ha fått om de hadde henvendt seg til ordinære - og altså ikke hemmelige -  helsetilbydere. Og dette gjelder også alle dem som på en eller annen måte på annet vis hjelper ”de ulovlige, f eks i form av pengestøtte, kost og losji. ”De ulovlige” ikke-norske hjelpes av ”ulovlige” norske. Tilsynelatende uten at noen stiller grunnleggende spørsmål i denn knipen, som for mange ikke oppfattes som noe knipe i det hele tatt, men som grei skuring. (Fordi det kanskje begrunnes i dette at man tross alt har de moralsk riktige følelsene ... ).

Hvis vi et øyeblikk skal forsøke å sette situasjonen i perspektiv, vil det fremtre et bilde som nok ikke er så hyggelig som mange vil like å se, et bilde som kaster skygger mange år tilbake, helt til årene like etter WW2. 

Det som kan sies er dette:

Alle som arbeider – enten lovlig eller ulovlig – for å forlenge oppholdet til  ”de ulovlige” i landet forutsetter at de lover landet nå styres ved faktisk er i strid med de lover nazistene ble dømt etter for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Disse lovene pålegger enhver borger  å nekte å følge ordre som hvis man likevel utfører dem bryter med disse universelle og overnasjonale lovene. Det gjelder alle lover staten vedtar som strider mot dem. 

Vi kan ikke forstå annet enn at de som faktisk enten lovlig eller ulovlig hjelper ”de ulovlige” faktisk – enten direkte eller indirekte, enten bevisst eller ubevisst - mener at Norge som Stat nå er en å regne som en nazistat som opererer med lover alle borgere – både her i landet og i alle land over hele verden – har plikt å bryte, dvs. IKKE overholde.

Ikke rart at myndighetene nå kommer løpende med nye empatiserte og empatiserende regler og forskrifter. Det skal blir lettere å være ”ulovlig” i Norge. Men det skal også bli svært mye vanskeligere å nekte å adlyde statens egne lover på dette området. Det er like før alle borgere i dette landet får en individuell plikt til å forlenge og forbedre oppholdet til de ”ulovlige”. 

Det skal bli ulovlig å handle motsatt. 

Men samtidig skal vi altså ha flere og flere ”ulovlige” her i landet.
Det er ikke rart at noen blir forvirret.


Hvilke politiske miljø er det som på lang sikt vil tjene på å opprettholde en asyl- og innvandringpolitikk som den foreliggende, hvor så mange "ulovlige" får bli? 


Om det kan man bare spekulere, men man kan ikke utelukke at det kan ligge en viss kynisisme bak alt dette. Som de fleste vet nå, gikk den britiske venstresiden for noen år siden inn for å importere utlendinger med det formål å vinne kommende valg. Det sier mye om hva politikk kan brukes til.


Hvorfor skulle så ikke den norske venstreside tenke som så, at det kan være godt å ha disse som nå er ulovlige i bakhånd, som enslags gisler: Når den tid kommer, gir vi de ulovlige amnesti. Det vil lønne seg "for oss".

Hvilket parti og hvilken side vil så disse stemme på ved kommende valg?

Ja, man kan spekulere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar