torsdag 27. januar 2011

Islamsk terror borte om 10 år ...

Professor i religionsvitenskap Torkel Brekke mener at islamistisk terrorisme er gått ut på dato og at  terror i Allah’s navn er borte om 10 år.

Dette iførlge Klassekampen i dag.

Skal vi tro på dette?

Ifølge en annen professor er jihad mot en vestlig stormakt utenkelig. Eller rett og slett umulig og grunnen til dette er at t Koranen  kun foreskriver kamp i form av jihad mot lokal motstand i arabia på den tiden Muhammed levde og virket. De fleste muslimer skal være klar over dette og godtar det som en selvfølge.
Vi tar for sikkerhets skyld med hva professoren skrev på engelsk:  ”A moment’s reflection is sufficient to show that a jihad agaisnt a Western power – as opposed to local armed resistance - is impossible”.
Porfessoren het Alfred Guillaume og ble regnet som en av de største autoriteter på området. Han skrev boken Islam i 1954 hvor sitatet ovenfor er hentet fra.

En svensk islamekspert, Jan Hjærpe, skrev i  1982 i Politisk Islam at ”Jag er øvertygad om, at i det långa loppet ekonomiska ach sosiala factorer ær avgjørande for den politiska utvecklingen, i den islamska værlden liksom annarstads”.

I dette må vi gi ham rett. Men Hjærpe forutsatte nok ikke at den økonomiske utvklingen gikk i motsatt retning av det han håpet på eller kunne tenke seg. Han så vel for seg at den muslimske verden vil forandre seg til det bedre med stadig større brutto nasjonalprodukt å rutte med. I stedet ser vi at produktiviteten i f eks Midtøsten sank med 0,7 procent i året fra 1985 til 2005. Det lå nok for Hjærpe en litt for stor optimisme om at islam og den muslimske verden skulle utvikle seg mer bort fra sine islamske røtter enn tilbake til den, i enda større grad enn den tendens som kom til uttrykk i og med Khomeini i Iran.

En annen professor beskriver nå situasjonen i Egypt slik: ” … utviklingen går i en foruroligende retning. Samtlige kvinner jeg traff som ikke brukte hijab (de var alle høyt utdannede), sa seg konstant utsatt for plagsomt stress. De følte seg sterkt provosert over stadig å bli ansett som moralsk mindreverdige”. ( Unni Wikan, professor i sosialantropologi i Morgenbladet 24.12.10- 6.01.11).

Atter en professor forteller: ”Da jeg ble muslim for mange år siden var dette et uttrykk for religiøsitet fra min side. Det at jeg hadde på meg sjal i mange år, var en religiøs handling og ikke et politisk standpunkt”. (Proff. i religionsvitenskap Anne Sofie Roald i samme avis som nevnt over). 

Hvilket inntrykk sitter man igjen med av det intelektuelle klima etter å ha limt sammen denne lille buketten av sitater som vi har samlet sammen ovenfor?

Jo, at islam overlister og innhenter alle og at de fleste tar feil av islam, - det gjelder både muslimer og ikke-muslimer. Islam er rett og slett for mye å ta inn over seg for oss vestlige, spesielt i toppetasjen av det intellektuelle etablissement. De tar feil igjen og igjen om islam og vil aldri slutte med det. Islam er for mørk for dem til å forstå helt ut, rett og slett fordi islam er som den er, ikke som det en ønsker seg at den skal være.   
Det er på tide med opplysning. På nytt. Og på nytt. Derfor: Nei, til islam …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar