tirsdag 2. oktober 2012

Ingenting med islam å gjøre?Aktuelt på NRK 2 ble i kveld avsluttet fra programlederens side med et muntert ”in sha Allah” – ”hvis Allah vil”, ikke et muntert ”Hvis Gud vil”.

(Han vet antakelig ikke at Allah og Gud ikke er den samme Guden, men to vidt forskjellige guder).

Neste gang islam og muslimer diskuteres, kan vi kanskje forvente at programleder BEGYNNER sendingen med denne bønnen eller proklamasjonen?

In sha Allah blir dette en fruktbar diskusjon …

Den islamske bønnen ble tatt i munnen av den norske programlederen, med et smil og et klapp på skulderen til den kvinnelige høyrepolitikeren som deltok som utfordrer til en annen pakistanskfødt muslim som nå går ut og hevder – og bekrefter – påstander fra en annen ”prominent” muslim i dagens Norge om at islamske miljøer lærer barna opp til å hate Vesten og alt Vesten står for av promiskuiteter og annet verstyggelig, i de islamske øyne.

Barna lærer opp til å hate og til å tro og stole på at de er ”bedre enn” andre og dette kommer av klansystemet i Pakistan og er utbredt først og frem blant den mer alminnelige bondebefolkingen i landet. Denne formen for rasisme er tydeligvis meget utbredt, må man konkludere.

Dessuten: Praksisen med henteekteskap vil sementere denne bakenforliggende pedagogikken, samtidig som den vil sementeres ytterligere her i Norge ved at muslimske barn stimuleres til ikke å delta i de vanlige rutinene på skolene f eks og på arrangementer som ethvert annet norsk barn ”tvinges” til å delta i, med liv og lyst.

Men: Alt dette har ingenting med islam å gjøre, hevdet den muslimske mannlige debattanten.

Og selvsagt, ditto den kvinnelige.

Hørt på maken?

Den kvinnelige debattanten kjente seg overhodet ikke igjen det hennes motdebattant hevdet med hensyn til den underliggende pedagogikk og praksis i pakistanske miljøer.  Hun er selv født og oppvokst i Norge og har, som hun sa, bare lært om tolerase, fred osv, og lignende svisker.

Hege Storhaug på HRS liker i den forbindelse å friske opp vårt kollektive minne:

1. Rushdie-demonstrasjonen i 1989 i Oslo, der rundt 3 000 menn, først og fremst pakistanere raste i gatene med støtte til Khomeinis dødsfatwa. 

2. PEW-undersøkelsen fra 2007der det kom frem 26 prosent av amerikanske muslimer i alderen 18 - 29 år mener selvmordsbombing er berettiget for å forsvare islam. 

3. Undersøkelsen fra USA  som viser at dusinvis av moskeer i USA er utklekkingsanstalter for jihadister:- 81 prosent av moskeene støtter og promoterer voldelig jihad.- 51 prosent presenterer tekster som støtter oppunder vold. - Kun 19 prosent av de 100 undersøkte moskeene presenterer ikke voldelige tekster. – I 84,5 prosent av moskeene anbefaler imamer medlemmene å studere voldelige tekster. - 80 prosent av moskeene oppfordrer medlemmene til å støtte terror økonomisk.


Neit til islam vil supplere dette bilde noe og bringer her et anmeldelse av noen gullkorn fra boken Bleeding for Allah av Markus Aurelius:

Koranen dreier seg om for nesten 30% vedkommende om andres tro og hvilke fryktelige konsekvenser det vil få ikke å bli muslim og tro på Allah og profeten.

Begrepet kjærlighet forekommer 675% mer i Det nye testamente enn i Koranen,(Dnt), (henholdsvis ca 270 mot 40).

Ord som brukes om alle ikkemuslimer forekommer mer enn 1500% i forhold til i Dnt, ( ca 700 mot 44).

Ord som helvete, straff, tortur, vrede, gjengjeldelse, frykt, taper, lidelse forekommer ca 640% flere ganger enn tilsvarende ord i Det nye testmente, (1000 mot 157).

Ord som terror, krig, kamp, angrep og bakhold og deres derivater brukes 600% mer i Koranen enn i Dnt, (120/18).

Ord som helbrede, redde/frelse, glede og håp forekommer mer enn 500% mer i Dnt enn i Koranen, (300/60).

Interessant nok brukes ord som nåde, tilgi, velsigne mer enn 200% oftere enn disse forekommer i Dnt, (500/200). Ordene – plikten,trøsten eller løftene - myntes imidlertid bare på muslimer.

Vi legger til:

Islam Evil in the name of God (fra Bill Warner’s Center for Political Islam):

Bare 17% av de slamske skriftene omhandler ord fra Allah, resten er uttalelser fra Muhammed.

Ordet helvete brukes 6% med tanke på moralske feilgrep, mens det brukes 94% med relasjon til uenighet med Muhammed.

Jihad brukes 97% om krig, bare 3% om selvforedling eller ”indre jihad”, også kalt Den største jihad.

67% av Koranen handler om å straffe vantro for å være uenig med Muhammed. Over 50% av suraene fra Medina om hyklere og jihad mot vantro.

Nesten 75% av  surane handler om jihad.  20% av hadithsamlingene av Bukhari handler om jihad.

I 4% av suraene fremstilles kvinner som overlegne mannen, i 91% er kvinner underlegne og i bare 5% var mann og kvinne likestilte.

10, 6% av Medina-surane handler om jødehat. (6.8% av Hitlers Mein Kampf handler om det samme).

Det fins over 200 direkte umoralske utsagn i Koranen. Det fins 320 000 ”derogatory statements and commandments” i de muslimske skriftene om å drepe, ydmyke, torturere, terrorisere, underlegge eller ikke å snakke med ikkemuslimer.

Spørreundersøkelser har vist at 20% av verdens muslimer støtter selvmordsbombere – dette betyr 300 millioner verden over.

Markus Aurelius supplerer ang spørsmålet om hvor mange muslismke terrorister det fins i verden i dag og stipulerer et kanskje sensasjonelt lavt tall :

Hvis vi sier at 99% av alle verdens muslimer ikke tror bokstavelig på Koranen og la oss si at 99% av 1% av alle de muslimer som virkelig tror bokstavelig på den ikke vil begå voldelige handlinger på grunn av sin tro, vil det bety at bare 1% av 1% av alle muslimer vil ty til vold på grunn av sin tro.

Dette betyr at det fins 120 000 potensielle terrorister i den muslimske verden i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar