lørdag 27. oktober 2012

Breivik-effekt i TV2?Er TV2 gått av hengslene? Lider redaksjonen av realitetsbrist?

Ønsker redaksjonen bevisst å villede, - eller forføre befolkningen?

Ja, det kan begynne å mistenke etter at TV2 har vært i Sverige i dag, - lørdag 27. 10. 12 - i forbindelse med et foredrag av Geert Wilders, nederlenderen som for et par år siden ble frikjent for å ha kommet med rasistiske uttalelser.

Wilders mener bl a at Koranen bør forbys, at innvandring av muslimer skal stanses og at islam er trussel mot våre demokratier.

Tar TV2 standpunkt mot Wilders?

Svaret er et ubetinget ja, hvis man fokuserer på hvordan denne ”saken” ble presentert av det journalistteamet som var til stede for å dekke selve foredraget, og stemningen ”på gata”, (eller på ”gølvet ” som de avdankede rødegardister pleide å si, med røde eplekinn.

Wilders får kanskje opptil 5 sekunders taletid i TV2. De gjentar noen av frasene hans, men så flyttes kameralinsen ut på gaten hvor det står en del yngre folk og protesterer. De er selvfølgelig "antirasister", (i egne øyne).

TV2  journalisten spør en av dem, en yngre kvinne i studentalder, om hvorfor hun protesterer og kvinnen, som er rolig og avbalansert, og som virker veldig sikker i sin sak, og som gjør et ekstra godt inntrykk på enhver seer, svarer smilende, eller overbærende overfor Wilders og hans budskap:

-Vi vil ikke ha rasister her, sier hun.

Og dett var dett. Hun vil ikke har dem her.

TV” journalisten tar henne på ordet uten og mukke. Det er det som er sensasjonen her: En fatal unnlatelsessynd, en journalistisk brøler, en skandale.

Egentlig. Men bryr redaksjonen seg om dette?

Nei.

Hva skulle journalisten ha spurt sitt intervjuobjekt om?

Jo, selvsagt: Hvor har du det fra at Wilders er rasist? Hva er det han sier som er rasistisk? Vet du at Wilders er frikjent for anklagelser om rasisme for nederlandsk domstoler?

Men, nei. Disse vitale spørsmålene blir ikke stilt. Har TV” da oppnådd sin hensikt, og få fortalt at Wilders og hans synspunkter og analyser av islam er rasistiske?

Bruker med andre ord TV2 sin mediumsposisjon i samfunnet som en plattform for direkte politisk propaganda (by default)?

Det kan se sånn ut. Det er derfor god grunn til å se med skepsis på TV2 for fremtiden. Kanalen har valgt venstresiden måte å se problematikken på, det er venstresiden (inkl. bl a Høyre) som skal komme til orde med de endelige og sanne svarene på det som ovrer seg i samfunnet hva angår islamisering og innvadring. Og folket skal læres opp til ikke å tenke selv, til ikke å stille de nødvendige spørsmål. Folk skal læres opp til å være slik som denne kvinnen: Vakker, selvsikker, sympatisk og ”rett-tenkende”, dvs moralsk overlegen.

Man skal bare godta virkeligheten slik den er ifølge TV2 ved å la vær å stille interessante, ideologiske og verdimessige spørsmål, for dette, tror visst TV2, er nå et tilbakelagt stadium i det norske samfunnet, for dette samfunnet har bestemt seg en gang for alle hva det skal mene om disse grunnleggende spørsmålene.

Og det folket skal mene er altså at Wilders er rasist og at det er høyst beklagelig, farlig og idiotisk å mene noe annet.

Seere sitter igjen med inntrykket at Wilders virkelig er rasist og at en slik betegnelse på ham stemmer med virkeligheten og derfor er sann. TV2 gjør ikke noe for å supplere eller korrigere bildet. Dermed får seere også det inntrykk at TV2 går god for den virkelighetsbeskrivelse denne "antirasisten" forfekter og sprer om seg med.

TV2 har dermed satt seg til doms over en stor del av befolkningen som ikke kan se noe rasistisk i det Wilders hevder i det hele tatt. Snarer tvert imot. Men disse skal nå omskoleres, gjennom TV2’s stadige små drypp av lignende mal-informasjon og falske forsikringer om at Wilders og hans meningsfeller virkelig er rasister, ved at kanalen fortier vesentlige spørsmål og later som om dette er helt uproblematisk og som det skal være.

Jeg håper dette er en glipp av kanalen og at vi slipper å se flere glipper i denne retningen for fremtiden. Kanalen vet at den sitter på et enormt påvirkningsapparat. De vet at opinionsskapning ofte er et spørsmål om å fore seere på den mest subtile måte, slik det ble gjort i dag, i beste sendetid.

Kanalen kan umulig skjønne sitt eget beste og vet tydeligvis ikke hva journalistikk i retning av det objektive er for noe. Den tar risken på at ingen oppdager det. Eller den kan rasjonalisere det hele med at det var avsatt for liten tid til å ta opp spørsmålene.

De skjønner helt tydelig ikke at publikum i den store mediebruken i Norge i dag er mer bevisst medias  positive og negative manipuleringspotensiale enn noen gang tidligere. (Eller tror de at folk flest er blitt dummere og mindre informert?)

Jeg velger å tro at kanalen er seg bevisst hva den vinkel de valgte for reportasjen kan utrette som meningsproduserende institusjon og premissleverandør for hvordan folk skal reagere og tenke her i landet.

Kanalen bør ta sitt ansvar alvorlig. Den bør ikke tukle med sannheten. Den bør gå i seg selv og hoder bør rulle …

Et alvorlig spørsmål:

Er denne måten å rapportere på et resultat av en ”Breivik-effekt”, en etterdønning av Breivik-saken og massakrene som vi – både som mediafolk og vanlige folk - ennå ikke helt har klart å ta inn over oss betydning av?

Er TV2 klar over at de ved å velge den innfallsvinkelen som de gjorde faktisk støtter opp om såkalte antirasister som er villige til å bruke vold? Er kanalen klar over at de i tillegg til indirekte å gi gehalt til anklagen om at Wilders er rasist også forlener alle andre islamkritikere med samme skjellsord og samme usannhet?

Er det slik at kanalen er så redd for ikke å stille positivt opp for islamsk innvandring at den rett og slett velger å gjøre det slik ut fra frykt, - frykt for å bli assosiert med den minste del av Breiviks totale image, og i tillegg synspunktene til alle de islamkritikere Breivik nevner og klipper fra i sitt beryktede Manifest 2083 og som han brukte som fasade for sin ugjerning?

Hvis ikke TV2 tar rev i seilene, vil kanalen snart fremstå som en manipulator og sprellemann for et paradigme som er etablert etter Breivik-saken, et verdi- og tankeparadigme hvor det virker innlysende,  selvinnlysende  og legitimt å fordreie virkeligheten hvis det bare kan tenkes å fremme den tilsynelatende gode sak, nemlig den som sier at islam ikke skal røres og at islamkritikk og alle islamkritikere fortjener å bli tauset i hjel, fordi de er farlige, demokratiundergravende og  totalitære på sikt.

Hvilket selvsagt ikke trenger å være tilfelle. 

Er det en detalj og en fillesak vi "henger oss opp i" i dag"?

Å, nei. Det er ikke det. Dette er alvor og et bud om hva som komme skal.

Når TV2 gjør seg til sprellemann for "de korrekte", vil det bli etter hvert bli mye enklere for det styrende skikt på sikt å ty til massive propagandatiltak for å "spare" eller ukrenkeliggjøre islam, og stoppe all kritikk fra rasjonelle, friske og anti-voldelige kritikeres side.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar