tirsdag 23. oktober 2012

Brennpunkts bunnpunkt i Naivismens høyborg

NRK er naivistenes og sosialistens høyborg og forhåpentlige redning. Derfor må NRK ty til demonisering ...Brennpunkt i kveld 23. okt 2012 ble en forstemmende opplevelse, et bunnpunkt i programmets historie.

Aldi har vel islamofobien og frykten for islamkritikere kommet så tydelig til uttrykk som her.

NRK fokuserer ensidig og propagandasmessig på små grupper som neppe utgjør noen fare for noen i Vesten i dag, og da spesielt ikke for muslimene, som jo beskyttes for alt det er verdt av etablissement og samtlige myndigheter, kulturinstitusjoner og organisasjoner av ulike slag.

Ingen steder er muslimene mer beskyttet enn i de vestlige demokratier. Det er faktisk farligere å være muslim i et muslimskdominert land enn utenfor.

De islamkritiske miljøene demoniseres demonstrativt i denne dokumentaren og programmets hovedfokus er ikke å kritisere islamkritikerne, nei, programmets fokus er å skremme – med nesten usynlig mentaltekniske og retoriske midler - så mange seere som mulig fra å ha noe med islamkritikere å gjøre, eller fra å forsøke å forstå og sette seg inn i hva den sivilisasjonskampen som nå foregår rett foran våre øyne står om - og betyr - i dag og vil bestå i og bety for oss alle for all fremtid.  


Pamela Geller – som retorisk enn er på et litt annet hugg enn Spencer - og Robert Spencer blir karikert inntil det uigjenkjennelige som propagandister og hatspredere – i stor skala - uten at det nevnes med et ord at Spencer – som jeg kjenner best -  faktisk er en meget nøktern, saklig  og moderat islamkritiker, en fagperson og ekspert av høyeste rang og en som sitter på enorme kunnskaper om islam og innsikt i hva denne religionen gjør med mennesker , kulturer og områder, dvs de landområder hvor islam er dominant eller er i ferd med å bli det.

Dette perspektivet kommer selvsagt ikke frem. Det passer ikke inn i programskapernes agenda. Det er ikke engang verdt å nevnes i en bisetning. Her skal tydeligvis all islamkritikk kjemmes over en kam og alle islamkritikere assosieres med de demoner som påstås herske i de islamkritiske eller islamskeptiske miljøene, og da kanskje først og fremt i de såkalte kristenfundamentalistiske miljøer og menigheter, (ta f eks Gilje og Hauge som fremstilles som en større trussel enn brølapene blant de såkalte antirastene. Disse to blir også kritisert og forsøkt isolert og stemplet av trosbrødre i visse kristne kretser, tro det eller ei …).

Anders Graver fremstiles som en større fare enn noen nazistisk propagandist er blitt. Han sier: ”Islam er verre enn kommunismen!” og ”Vi vil vinne – No surrender”.

Dette oppfattes tydelig som hårreisende, barbarisk, umoralsk og noe som må fordømmes på det skarpeste. NRK tror virkelig at man her har å gjøre med demoner og derfor demoniseres da også Graver, det er umulig å forstå NRK på en annen måte: Graver bør stoppes. Han skal tas. Ingen tvil om det, Graver er farlig for folkehelsen.

Han bør kanskje behandles, eller omskoleres?

Det er som om NRK foretrekker at folk skal bli dhimmier fremfor å dø på post i den åndskamp som nå pågår og utkjempes overalt og på alle områder av samfunnet vårt, i skoler, i media, i kikrene  og på arbeidsplassene, ja, - overalt.

Rober t Spencer får komme til ordet under en demonstrasjon i Stocholm i fjor: ”De kan ikke slå oss moralsk og intelektuelt”, sier han i megafonen.

Og dette har han så rett, så rett  i. De rasisitiske antirasistene raser, hoier og danser.

Pamela Geller: ”Jeg er ikke et hat menneske, jeg er et elsk-menneske”. ”Be a soldier”.

Jeg tror henne og forstår oppfordringen, det åndelige imperativet!

Kameraet fokuserer på antirasister som blir lagt i bakken av politiet. ”Tre antirasister ble skadet av politiet”, sier kommentatoren, selvsagt uten å forklare, annet enn å peke på at disse antirasistene hadde kommet for nærme … antirasistene fremstilles med andre ord som helt uskyldige og politiet som den som bør mistenkes for kanskje ikke å være antirastiske nok, dvs imot antirasistene, som altså nettopp har gått over grensen.

Islamkritikere skal derimot kunne kritiseres nærmest grenseløst … det passer seg best i NRKs øyne. Folket skal vennes til at islamkritikk er noe man bør holde seg unna og føle seg for god til å bidra med.

Rasismestempelet henger som et damoklessverd over ethvert islamkritisk hode. Den norske løve med øks i hånd.

Natan Lean, som har skrevet om islamofobi, sier at vi bør være redde hatprodusentene, og hvem er nå det? I hvert fall ikke de som tar islam på ordet, ikke sant? Islamhaterne ligner på Osama bin Laden bedyrer han.  De to er speilbilder av hverandre. Og derfor like farlige.

Denne fyren lider både av islamofobi og oikofobi på en og samme gang, uten at han er klar over det. Hatet lyser i denne fyrens engleaktige åsyn. Men få tør å se det slik, det må jeg innrømme. Man vil ikke og tør ikke å gjennomskue maskepien, hyukleriet og selvforherligelsen som er parret sammen med forakt og hat for alt kristent og tradisjonelt europeiske eller vestlig.

For noe tull. Og dette skal seerne få inn med små drypp for hver gang islamritikk blir et tema. Folket skap hjernevaskes til å tro at all verdens elendighet kommer av islamkritikk.  Dhimmitude er å foretrekke langt fremfor patriotisme og kampen for å bevare det judeokristne verdigrunnlaget og troen på GT- og NT’s ene, sanne Gud. Under alt dette ligger et ufordøyd og verkende hat mot alle kristne og alt kristent.

Lean forsikrer oss om at Breivik ikke var gal, (og her har han nok rett). Breivik visste hvem Wilders, Spencer, Geller osv var. ”Han dro bare den logiske konsekvensen av hva disse står for!” er hans fanatiske konklusjon.

Og dette får han lov av NRK til å slå fast som om det var en objektiv sannhet og ikke noe annet enn sannheten selv, og ikke noe annet.

Det er til å gråte av.

Mark Potok i Montgomery i Alabama får også slippe til: Her er fobien for hatgruppene tydelig og helt uhelbredelig: Alt er hatgruppenes skyld, dvs islamkritikerne. Han forteller at den institusjonen han arbeider for, og som er tilknyttet Martin Luther King,  var veldig tidlig ute med å definere Geller og Spencer som tilhørende en hatgruppe.

Skal man le?

Israel og jødene trekkes også inn, for liksom å begrunne at hatet mot haterne og at dette hatet er et must og virkelig og basert på en reell, stor fare for Vestens fremtid og sikkerhet. Islamkritkken gjøres stadig mer til syndebukk. Haterne av islamkritikk og islamkritikere trenger sårt til noen å hate, demonisere, forakte, støte ut, kneble, miskreditere og ødelegge en gang for alle.

Islamkritikere slås selvsagt også i hartkorn med jødisk ekstremisme. Og Israel får mistankens lys mot seg, selvsagt, - for er ikke staten Israel nazistisk? Er ikke dette opplest og vedtatt i visse kretser som NRK logrer for, lefler med og innynder seg med? Driver ikke jødene apartheid? Disse spørsmålene ligger under, får man inntrykk av. Men man godter seg med å unnlate å stille dem. For derigjennom å befeste sin innbilte moralske overlegenhet.

Brennpunkt påstår ikke eksplisitt at Spencer er jøde, noe Frie Ytringer påstår. Men dette må være feil, Spencer omtaler seg selv som katolikk av tyrikisk opprinnelse. Men det programmet kan kritiseres for er at man ikke presiserer at Spencer ikke er jøde, men at Spencers navn nevnes i forbindelse med en ekstrem jødisk motstandsgruppe. Det er derfor ikke rart at noen tror at Spencer også tilhører denne gruppen, eller lignende grupper, og at det derfor konkluseres med at han er jøde.

Fascistoidene nærmer seg.

Den jødiske aktøren Roberta Moore blir også intervjuet. Hun har nok kjent islam nærmere inn på kroppen enn de fleste andre ikke-jødiske  islamkritikere og tilskuere til det hele. Men jeg blir virkelig overrasket og føler kvalme når hun sier rett ut at ”vi trenger slike mennesker som Breivik”. 

Hun bryr seg ikke om hva folk måtte kalle henne. Hun mener at det å være aggressiv er det som skal til for å stoppe islam … hun sympatiserer tydelig med Chaim Ben Pezac når han kan tenke seg å tilby muslimer penger for å dra tilbake dit de kommer fre. Denne mannen, som er jøde, er nektet innreisetillatelse til Israel, bare for å ha sagt det. Det sier sitt.

Begge disse ytterliggånde jødene er et trufmkort for NRK. Deres blotte eksistens, nær sagt, skal legitimere at haterne av islamkritikk hater med all moral på sin side. Islamkritikere skal assosieres med disse, og på den måten skal de – alle islamkritkere - frem i lyset som det de er, ifølge NRK, slik jeg tolker det. Islamkritikere skal betraktes som noen slags mørkets barn og ikke stort annet.

Og så var det Pat Roberson, da.

Jeg orker ikke å gå inn på hans holdninger og utsagn her og nå. Han er for fjern og for betydningsløs i dette store spillet, og alt nødvendig og seriøst arbeid for å bevisstgjøre befolkningen om hva islam egentlig dreier seg om. Det samme gjelder Terry Jones, han som brente og rev sund noen eksemplarer av Koranen i USA. NRK opplyser at de ikke vil vise selve brenningen … forståelig nok, he, he.

Gunnar Stålset blir også intervjuet. Han oser av vås og selvfølgeligheter, og enslags evigung naivisme, som viser at han er fullstendig i utakt med hva som foregår, og hva som bør foregå. Han har valgt å gå med bind for øynene i håp om å bli likt, hvilket han frykter han ikke blir, hvis han skulle - for en gangs skyld - kunne tillate seg selv å være seg ”sjæl”.

Kjersti Margaret Gilje er en kristen av helt annen type. Uredd, tankeklar og patriot for alt kristent og alt islam ikke står for. Hun ber ærlig, frimodig og sant om at ”Herren bryte ned de islamske festningsverkene”.

Hun skjønner at det foregår en svær åndskamp.

Til dette kommenterer en bristisk såkalt ekspert, Mattew Collins: ”Fundamentalistisk kristendom er like farlig som islamisme …  det spres store mengder hat på internett … ”

Fyren skjønner helt klart ikke hva han snakker om, men brukes altså kjærkomment som en slags høyesterettsdommer med absolutt eller guddommelig dømmekraft av NRK. Collins er sikkert ateist og kan derfor i prinsippet ikke uttale seg om kristendom, som er en tro, og islam, som er en ideologisk strategi for å vinne verdensherredømme ved å undergrave Vesten og den judeokristne tradisjon og gudssyn.

Collins ønsker seg sikkert økt islamsk innvandring, for å kunne holde sosialistene og ateistene ved makten i enda noen år. Han presiserte at England ikke er noen kristen nasjon og med dette antydet han at alle som ikke er kristne, faktisk er utenfor mistanke om å hate og at å være ikke-kristen er bedre enn å være kristen og at dette inkluderer muslimene: Til og med muslimer er bedre enn islamkritikere.  Alle islamkritikere. Muslimene er bedre enn islamkritkere rett og slett fordi de ikke er kristne (og forutsetning da også mer fornuftige og humane og noe det går an å snakke med ….

Lena Andreassen bruker  vi ikke mange ord på her, men at hun hadde vett til å varsle fra om planlegging av bombing av en moske i Ghana, er oppløftende. Det betyr vel i seg selv at hun ikke lenger er islamkritiker, noe programmet syntes å ville antyde.  Men hvorfor skulle man trekke en slik konklusjon? Kanskje fordi det var Brennpunkts implisitte intensjon?

Hun fremstilles som forbilledlig for seerne og som et imperativ: Bli for guds skyld ikke islamkritiker, sier man (uten å si det konkret). For det å være islamkritiker, det betyr at du er en innsiktsløs, irrasjonell, dum og uforstandig og farlig hater som sprer hat, at du ikke er fredselskende, og at du med andre ord er et ondt og farlig menneske som bør holdes utenfor og nede og foraktes av så mange som mulig.

Dette var nemlig Brennpunkts egentlig visjon å få frem, og programmets fundamentale budskap i kveldens bunnpunkt.
 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar