tirsdag 8. februar 2011

Tenk hvis ... :

70% av alle muslimer i Norge ville at islam skulle tildeles mer reell politisk og kulturell makt.
Tenk hvis:
- 25 prosent vil betegne seg selv som moderate eller sekulære muslimer  
- 52 prosent mener at frafall fra islam skal straffes med døden!
- 53 prosent sympatiserer med fundamentalister som bin Laden
- 55 prosent ønsker steining som straff ved utroskap
- 60 prosent mener amputasjon av hender og føtter sømmer seg for tyveri
- 65 prosent mener at det bør være dødsstraff for å forlate islam

(Vi viser her til vår tidligere for denne saken relevante postering her

Ville dette ha uroet politikerne, journalistene, lærerne, næringslivslederne, kapitalistene, kunstnerne og studentene her i landet?

Neppe. Man ville ha begrunnet det med at Norge er et land som er så godt og flott at det rett og slett vil være universelt utenkelig at noen mennesker i verden, uten hensyn til hvilke tradisjon de kom fra og uten hensyn til hvilken tro de har, IKKE ville være i stand til å se Norge og Norges kultur som langt overlegen deres (muslimenes) egen og derfor som et ideal og en rollemodell man var forpliktet til å støtte, innordne seg og bevare for all tid.

Hvordan ville de samme ha reagert hvis de faktiske tall var følgende (hvilket de i realiteten er, skal vi tro Pew):

84 prosent mener frafall fra islam skal straffes med døden!
82 prosent ønsker steining som straff ved utroskap!
77 prosent mener amputasjon av hender og føtter sømmer seg for tyver!
59 prosent identifiserer seg med fundamentalister
27 prosent holder med reformister eller moderate osv

Vi tror at de ovenfor nevnte yreksgrupper ville ha gitt nøyaktig samme svar som det vi selv har formulert over. Realitetsforskjellene  ville ikke hatt noen innvirkning i det hele tatt. Hverken på sinn eller skinn. Så overbevist om vår egen fortreffelighet er vi, altså. Det burde uroe noen og enhver. Vi bør snarest forsøke å trekke oss selv ned av pidestallen en smule. Men det er vel kanskje like umulig som å forsøke å løfte seg selv etter håret.

Det sier litt om hva VI for vår del tror om disse yrkesgruppene. Det sier imidlertid kanskje mer om disse yrkesgruppene. For tiden. Og så vil tiden vise om realitetene mht hva muslimer her i landet mener utvikler seg i retning av den første eller andre kolonne med ”meningsmålingsresultater” de neste 30 årene.

Vi tror mange muslimer vil forlate islam de neste 20 årene. Men kanskje ikke tilstrekkelig mange nok til å unngå den virkelig store katastrofe. Det helt ufattelige er imidlertid at det også vil være mange nordmenn som vil konvertere til islam. Det kan komme til å vise seg vil være like mange som konverterer den andre veien.

Kort sagt: Utfordinger som ikke mange ser og agerer på står i kø for å bli møtt, på en eller annen måte.

Welcome to utopia. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar