fredag 18. februar 2011

Er Basim Ghozlan antisemitt?

Ghozlan har skrevet et dikt som heter "Jeg er Israel". Vi gjengir det nedenfor via HRS


Vi spør om Ghozlan er antisemitt. Han er selv antakelig araber, dvs. semitt, så det vil være problematisk om han kan betegnes som antisemitt, i en spesiell betydning, nemlig som "jødehater" (inkludert alle andre semitter betraktet som en rase).

I stedet for å være "jødehater", basert på hat mot selve "rasen" jøder, gjør imidlertid Ghozlan seg til hater av staten Israel og dermed så skulle det være tydelig at han verken hater jøder eller semitter. Det er bare selve "prosjektet" Israel han hater. Slipper han unna med denne "konstruksjonen"?

Er det ikke dette Jostein Gaarder gjør også? Vi viser til tidligere postering om dette her.

Hva er forskjellen i posisjon hos Gaarder og Ghozlan? Jo, den åpenbare at mens Gaarder (får vi tro) henter grunnlaget for sitt voldsomme angrep på Israel først og fremst i sitt eget private følelsesliv - (og så finner basis for det i hans egne høyst private fortolkning av Det gamle testamentet)  - så henter Ghozlan  som muslim sin holdninger eller synspunkter direkte fra Koranen og de muslimske skriftene. Eller det vil si: Han kan gjøre det, - med letthet. Koranen omtaler nemlig jødene på en måte som essensialiserer nettopp dem som folkegruppe. Det fins flere vers i Koranen som direkte omtaler "jødene" som spesielt avskyverdige i Allah og profetens øyne. 


Gaarders og Ghozlans utgangspunkter blir dermed svært forskjellige. Gaarder kan ikke påberope seg "Gud" for sine synspunkter og holdninger. Men det kan altså Ghozlan. (Vi mener Allah).


Uansett ulike premisser, havner imidlertid disse to samfunnsakøter i samme "grøft" hvis vi ser det hele i forhold til eventuelle konsekvenser av disse deres egne målbårne meninger, begges meninger og holdninger kan nemlig ende med katastrofe for Israel og staten Israels oppløsning, hverken mer eller mindre, og det før vi aner det. 

Nordmenn av alle slag, om de så er kristne, islamkritikere eller ateister,  og som mener at Israel bør nedlegges, bør kanskje begynne å tenke litt over dette: Hvis konsekvensen av en slik mening blir virkelig en dag i fremtiden, vil dette være et klart og tydelig uttrykk for at Allahs vilje har skjedd fyllest. Slike meninger vil da kunne betraktes som en direkte ordrebekreftelse på Allah og profetens overopphøyethet her i landet allerede her og nå.

Det sies i Koranen at Allah er den største "plotter". Kanskje vi vil skjønne mer av hva som ligger i denne attribuering etter hvert.


 "Diktet":

Jeg er Israel - Jeg kom til et land uten folk for å opprette en stat for et folk uten land. Folk som ”tilfeldigvis” bodde her (i Palestina) fikk klar beskjed om at de ikke lenger hadde rett til å være her. Mine krigsherrer fortalte dem at de enten måtte forlate hjemmene sine eller dø! Jeg jevnet 480 landsbyer med jorda og droppet deres historie for godt.

Jeg er Israel – Mange av mine krigsherrer var meget flinke til å massakrere sivile mennesker, som senere ble belønnet av meg med å bli ansatt som statsministere; den ene etter den andre. Menachem Begin og Sharon er bare eksempler.

Jeg er Israel- I 1948 utførte jeg en omfattende etnisk rensing med å jage bort de fleste av dem som hadde bodd her i tusenvis av år. Jeg byttet dem med jøder fra Europa og fra alle andre verdens kanter. Alle jøder i verden ble velkommen til meg for å nyte alle typer rettigheter, mens dem som jeg jaget bort kan bare drømme om å reise tilbake igjen.

Jeg er Israel – som har full kontroll over USA og hele den amerikanske administrasjonen. Det er jeg som i praksis styrer landet. Alle vedtak som blir vedtatt i USA er først og fremst ment til å tjene meg og mine egne interesser. Jeg har, lenge nok, brukt USA som en vaktbesje og melkeku. USA er nå blitt en meget god og lydig vakthund for meg. Alle veto jeg trenger er klare på null komma null. Penger og våpen kan jeg få når jeg vil uten grenser.

Jeg kontroller også de amerikanske media. Det er nesten ingen nyheter som slippes ut der uten at jeg gir grønt lys til det. Både CNN, New York Times og mange andre er under min kontroll.

Jeg er Israel – som ble opprettet og drevet med terror og vold fra begynnelsen. Jeg er klar over at det eneste som redder meg fra rettferdighet er å drive terror og tortur mot alle som løfter en finger i ansiktet mitt. Men jeg blir frustrert når de dumme europeere ber meg om å vise litt respekt for de sivile. Vet de ikke at alle palestinere er våre fiender og at de må forlate vårt hellige land før de blir henrettet?

Jeg er Israel – Det var meg som likviderte Ahmed Bouchiki i Lillehammer juli 1973. Jeg trodde han var palestiner. Jeg kan også fortelle at jeg ikke ble kalt for terroriststat etter denne hendelsen selv om jeg dessverre ble avslørt. En liknende hendelse skjedde da jeg forsøkte å likvidere Khalid Mishal i Amman for noen år siden. Jeg brukte faktisk kjemiske stoffer, som er strengt forbudt i følge FN. Jeg ble dessverre også denne gangen avslørt.

Jeg er Israel – som en gang lurte verdenssamfunnet med å undertegne det såkalt Oslo-avtale. De trodde at jeg var seriøs og at jeg skulle gi noen rettigheter til våre fiender. Aldri i livet! Jeg brukte tiden bare for å forhandle og forhandle og forhandle. Da tiden ble moden så angrep jeg alt palestinerne hadde bygget opp og jevnet det med jorda. Det er slik må alle smarte okkupanter oppføre seg.

Jeg er Israel – et meget lite land, men ikke var redd for meg. Jeg får så mange milliarder kroner hvert år av USA i form av økonomisk støtte. Pengene brukes, i hoved sak, til militære investeringer. Jeg får også Apatche, F16 og alt annet jeg skulle ønske av krigsmaskiner. Jeg er med andre ord ikke et land, men et amerikansk våpenlager. Alle fiendene mine til sammen eier bare mindre enn halvparten av det jeg har av stridsvogner og krigsmaskiner. Takket være USA som, hele tiden, blåser liv i meg slik at jeg kan fortsette okkupasjonen.


Jeg er israel
6. mai 2005, Basim Ghozlan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar