fredag 18. februar 2011

Biskop: Allah kan være Gud ...

Biskop Olav Skjevesland mener at Allah kan være Gud, at den kristne Gud altså kan være Allah.

Dette ifølge SIAN:


Biskoppen har deltatt på et møte i Kristiansand hvor han sier at han er tilfreds med at Islamsk Råd Norge sier at det å forlate islam til fordel for en annen religione ikke skal ”utsettes for islamsk fordømmelse med dødsstraff, (hva nå dette må bety). Biskopen synes å mene at kristendommen i og med Rådets uttalelse har stukket av med en seier, i hvert fall en delseier.

Biskopen kan puste lettet ut, folket kan beroliges: Tingene vil gå seg til, islam skal gå seg til, dvs den skal begynne å avessentialisere seg. 

Det er like tanketomt ønske som et naivt håp. Islam selv forbyr islam å avessentialisere seg selv. Det er tvert imot slik at islam består nettopp ved å essensialisere seg selv, dvs. ved å essensialisere andre dithen at disse andre – de vantro – blir avessentialisert. De vantro har nemlig ingen substans ifølge Allah og profeten, de fortjener derfor ikke å bli bejaet av islam.Tvert imot fortjener de ikke annet enn ilden.

Dessuten: Biskopen synes ikke å være klar over at muslimer ikke har guddommelig plikt til å drepe noen for apostasi her i landet, at islam selv sier dette og at det er bindene for alle muslimer i landet (og altså har vært det hele tiden).


Det er ikke Islamsk Råd i Norge som kan bestemme dette, det er islam selv, se vår posting her. Det Rådet ikke kan benekte er at plikten til å drepe for apostasi blir klar og bindende den dag muslimene i dette landet finner det betimelig, dette ifølge islam selv. Det kan ikke benektes. Koranen kan ikke forandres.  Uten dødsstraff for apostasi vil islam måtte dekonstruere seg selv fullstendig. 

Biskopens påstand kan ikke være annet enn et symptom på at noe er virkelig galt fatt med Den norske Kirke i disse tider.På Kirkens nettside har det blitt gitt noen ulike svar på spørsmålet om Gud er den samme gud som Allah. Et svar har vært at disse gudene "nok ikke er den samme Gud". Begge svarene er ulne og vitner om stor usikkerhet og vheov for å "please" mer enn å preke - sannehten.  Kirken sprer forvirring og er i full oppløsningen. En førsteamanuenis (Idar Kjølsvik) skirver i en artikkel at det i møte med andre religioner er problematisk å hevde at det bare er frelse i Jesus.

Hva skal man tro?

En prest i Voie kirke (Ole Jørgen Sagedahl) finner det nødvendig å gå ut og si at "vi som kristne og de som muslimer ikke tror på forkjellige guder" (Sørnett.no). Han vil gjerne delta i fellesbønner med muslimer. Det er jo ikke til å tro. 

Kan så den kristne Gud være Allah?

Overhodet ikke. Det er rart at Kirkens overhode overhodet ikke skjønner dette. Men hvorfor ikke?

Her bare en antydning:


The god of Islam, Allah, is most definitely not the God of the Bible. Allah is presented in the Koran as an autocratic ruler who is aloof and arbitrary (Sura 5:40Off-site Link). Allah is unknowable whereas the God of the Bible is knowable (2 Timothy 1:12Off-site Link). Allah is impersonal, unlike the personal God the Scriptures reveal (1 Peter 5:6-7). Allah is unitarian (Sura 4:48Off-site Link) whereas the God of the Bible is trinitarian (2 Corinthians 13:14Off-site Link). Here is what the Koran says about the God of the Bible (Sura 4:171Off-site Link): “Believe in Allah and say not ‘Trinity.’ Cease! It is better for you! Allah is only One God. Far is it removed from his transcendent majesty that he should have a son.” Allah is capricious (Sura 2:284Off-site Link), whereas the true God is trustworthy. And Allah is never anywhere presented as a god of love — which is the essence of the nature of the true God (1 John 4:7-16Off-site Link).

Jesus — The Koran denies point blank that
Jesus was the Son of God (Sura 112:2-3Off-site Link). It also denies His atoning sacrifice by claiming that he never died (Sura 4:157Off-site Link). A substitute died for Him on the Cross. Jesus was translated to Heaven, like Enoch, where He will remain until He returns to kill all pigs, destroy all crosses, and convert the world to Islam. Jesus will marry, reign for 40 years and then die and be buried next to Muhammad in Medina.8 Jesus is characterized in the Koran as nothing more than “an apostle of Allah” (Sura 4:171Off-site Link).

The SimilaritiesBoth are One. Both are transcendent Creators of the universe.Both are sovereign. Both are omnipotent.Both have spoken to humanity through messengers or prophets, through angels, and through the written word. Both know in intimate detailt the thoughts and deeds of men.Both will judge the wicked.
The Differences The God of the Qur'an is a singular unity; but the God of the Bible is a compound unity who is one in essence and three in position (Matthew 28:19; John 10:30; Acts 5:3-4).

The God of the Qur'an is not a father, and he has begotten no sons (Surahs 19:88-92; 112:3);but the God of the Bible is a tri-unity who has eternally existed as Father, Son, and Holy Spirit (Matthew 28:19; Luke 3:21-22; John 5:18).

Through the Qur'an, God broke into history through a world through a word that is written; but through Jesus Christ, God broke into history through the Word who is a Person (John 1:1; Colossian 1:15-20; Hebrews 1:2-3; 1 John 1:1-3; 4:9-10).

The God of the Qur'an "loves not the prodigals" (Surah 3:140, Ali), and neither does He love "him who is treacherous, sinful" (Surah 4:107, Ali); but "God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us" (Romans 5:8)"Allah desires to afflict them for some of their sins" (Surah 5:49, Ali; also see Surahs 4:168-169; 7:179; 9:2; 40:10); but the God of the Bible does not "take any pleasure in the death of the wicked" (Ezekiel 18:23) and is "not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance" (2 Peter 3:9).

The standard of judgment for the God of the Qur'an is that our good deeds must outweigh our bad deeds (Surahs 7:8-9; 21:47); but the standard of the God of the Bible is nothing less than complete perfection as measured by the holy character of God (Matthew 5:48; Romans 3:23).

The God of the Qur'an provided a messenger, Muhammad, who warned of Allah's impending judgement (Surahs 2:119; 5:19; 7:184, 188; 15:89-90) and who declared that "No bearer of a burden can bear the burden of another" (Surahs 17:15; 35:18, Ali); but the God of the Bible provided a sinless Savior, Jesus, who took our sins upon himself and bore God's wrath in our stead (Matthew 20:28; 26:28; Luke 22:37; John 3:16; 10:9-11; 2 Corinthians 5:21; Galatians 3:13; 1 Thessalonians 5:9-10). Source: The Compact Guide to World ReligionsOff-site Link Dean C. Halverson, Editor. Bethany House
Publishers, Minneapolis, Minnesota. 1996. Pages 110-111.Koranenjesusgud
 ...
Oppdatering (4.11.12) om Skjevesland brudd på logikkens førsteprinspper, - en brøler av en annen nåde, se her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar