lørdag 19. februar 2011

EDL Norge: Folkebevegelse eller farlig parti?

Kommende lørdag kan det komme til å begynne å smelle fremover. Da skal en avlegger av EDL (English Defense League) demonstrere i Oslo Sentrum. Antirasistisk senter med Kari Helene Partapuoli i spissen planlegger mottrekk. Hun sier til Klassekampen i dag at man frykter et nytt Benjamin Hermansen-drap. Hun mener at EDL Norge består av ”rasister og nazister av verste klasse”. Hun nekter imidlertid å navngi noen av disse.

EDL Norge skal ha ca 600 medlemmer, sier Remi Huseby, nå bosatt i Haugesund. Han har deltatt på demonstrasjoner i England, men har ellers ingen organisatorisk eller politisk erfaring. Han er blitt truet på livet flere ganger, men har unnlatt å melde truslene til politiet, fordi han ikke tror det er noen vits i. Han mener den norske staten gir etter for islam ved f eks å tillate at norske og kristne symboler tillates fjernet fra det offentlig rom, som f eks når man begynner å kalle julelys for stjernelys og når man fjerner Nasse-Nøff-bilder fra sykehusvegger. (Dette er selvfølgelig bare overflatiske detaljer i det store bildet. Her dreier det seg om å forstå islam fra bunns til topps).

-Vi er patrioter og ikke rasister, sier Huseby. Vi er ikke mot vanlige muslimer eller fremmedkulturelle, men imot en diktaturisk kvasireligiøs ideologi som har til hensikt å undergrave det frie demokratiske vestlige samfunnet.
Searchligt, som er et antifasistisk tidskrift, skriver at EDL er en rasistisk organisasjon som driver aksjoner og demonstrerer rett mot hele det muslismke samfunnet og at den er mot det muslimske samfunnet i sin almindelighet. EDL skal kunne mobilisere 3000 mennesker  og nører opp under spenninger og provoserer frem voldshandlinger mellom muslimer og ikkemuslimer og bidrar på den måten til å forsterke islamfrykten i samfunnet.

(Dette som et sammendrag av Klassekampens behandlng av saken i dag).

Det reiser nå flere spørsmål: Vil Huseby kunne lykkes nå og her der Heian måtte gi tapt bare for et par år siden, da han la ned sitt parti Norgespatriotene, (det eneste en-sakspartiet i Norge, nemlig kampen mot islam)? Vil partiet kunne gjenoppstå som en Fugl Fønix av asken? (Heian har sagt at ville begynne å studere psykologi, hvilket kan betyr at han annet å konsentrere seg om fremover). 

Vil nå SIAN, AntiJihad, HRS og document. no sitt  arbeid gjennom noen år nå endelig bære frukt og kunne mobilisere større deler av den norske befolkning til et positivt folkearbeide fra grasrota opp mot islam?

Svaret er vel at at EDL Norge i hvert fall kan bidra med å kaste ytterligere lys over "Rikets tilstand" hva angår forholdet til islam her  i landet. Organsisasjonen vil kunne danne utgangspunktet for en bredere bevegelse i folket på sikt, en bevegelse som kan ta ulike former og kunne opptre med større eller mindre intensitet både isolert sett og sett som et integrert arbeid innenfor allerede eksisterende partier og grupperinger. Den enkelte borger vil kunne oppleve det som om man nå vil kunne velge mellom ulike aksjons- og arbeids former mer etter smak, behag og lynne. Og etter potensielt mot. Alt dette vil bidra i synergi mot en større bevissthet om hvilken fare islam utgjør og om hva som tengs å gjøres. 

Bare dette  må kunne sies å ville bli et umiddelbart  umistelig og objektivt gode. 

Demonstrasjonen kommende lørdag kan innvarsle en ny tid og en ny muligheten for dannelsen av en slagkraftig bevegesle mot islam, en ny – og for mange sårt tiltrengt - folkebevegelse her i landet. 

Se tidligere posteringer
her

og 
1 kommentar:

  1. 80% eller mer av alle nordmenn hater muslimer. Og det pleide vi ikke å gjøre før de ga oss grunn etter grunn til å hate de.

    Håper vi får sendt alle muslimer ut av landet og etter det kan vi sende ut alle ikke-vestlige som ikke jobber.

    SvarSlett