fredag 11. februar 2011

Arbeiderpartiet vanærer den sosialdemokratiske bevegelse.

Dette står å lese i Morgenbladet (11. – 17. februar 2011) på sidene 4 og 5.

Hvem er det som fremsetter en slik påstand? En representant for Det muslimske brorskapet, Hizbollah, Hamas eller Hitzbu Tharir i Norge?

Fremsettes denne påstanden av LO eller av SV, i regjering? Eller kommer det fra dypet av det rødeste av det røde, partiet Rødt?

Det heter videre:
”Det er noe ufyselig over forslaget om å språkteste barn i 3-4 års alderen. Overordnede humane hensyn tilsier at forslaget dør i samme øyeblikk det settes frem. En bra test på et slikt forslag er å sette inn ”jøde” eller ”same”. Altså: Alle jødiske barn på tre og fire år skal språktestes”.
Forfatteren av dette heter Espen Søbye og om ham vites av oss ikke meget. Vi har heller ingen interesse av å få vite synderlig mer om denne mannen enn det han her klarer å lire av seg i en avis som pretedenerer å være et oppkomme av seriøse analyser og intelektuell dybde.

Det er en skam for Morgenbaldet å la dette trykke, rett og slett fordi det oser slik av mørk eller formørket forstand.

Den dypere intensjon Søbøe synes å ha er å fortelle lesere hvor snill og flink han er. Men hovedbudskapet synes å være å stimulere til politikk for politikkens skyld og til kritikk for kritikkens skyld. Eller oppøseing for oppøsingens skyld. Han ser ikke hvor sentimentalt og selvrettfredig dette er og han ser ikke hvor sentimentaliserende  han forholder seg til de han vil kritisere, nemlig sosialdemokrater i sin almindeligeht, dvs. alle som kunne tenkes å fortå og støtte Gahr Støre og Ap regjerningens innstillingen som nå er lagt frem. Og ikke bare det: Søbøe ønsker tydelig nok at innvandrerere selv skal sentimentelisere seg. Det vil nemlig Ap tjene på og gi Ap et mer menneskelig ansikt ifølge en slik tankegang som denne mannen forfekter. Jo mer sentimental du er, jo mer ap’er skal du bli og hvis du ikke er sentimental nok, kan du aldri bli et skikkelig ap’ menneske.

Det er ikke til å tro. Verst er det når han liksom skal eksemplifisere hvor umenneskelig innstillingen er når det gjelder sråktesten av 3- 4 åringer. Han setter inn et likhetstegn mellom innvandrer og jøde og same i innstillingen for å vise hvor ”grusom” den er. Han hitler ikke med rene ord, men han er ikke vanskelig å tolke.
At dette blir galt og forvrengt og meningsløst, er åpenbart. Man burde ikke bruke tid på å motbevise eller argumenter mot Søbøes påstand. Den er rett og slett for dum og umoden. Det er klart at Søbøe ikke forstår totalbildet her. Han kan ikke være ute etter annet å provosere uten annen hensikt enn for å stimulere – eller fremme (?) - sitt eget oppblåste ego.  Skal vi tippe, vil det ikke gå lang tid før det gå opp for ham at han ikke får den kamerat-trøsten han så sårt trenger. La ham bare bli lei seg, han trenger det.

Noen flere av de fantastisk uhyrlige påstandene som settes frem i artikkelen:
JGS behandler innvandrerer som arbeiskaft, ikke som politiske mennesker.
Innvandrerne kan ikke å sies å være en ressurs i innvandringsdebatten, (ifølge Gahr Støres innstilling Mangfold og Mulighet som ble lagt frem onsdag. )
Det er noe panikkartet over Mangfold og muligheter. Det lider av jeg-svakhet!
Det er ingen tegn til å betrakte innvandrerne som en politisk ressurs eller som et potensielt partimedlem.
Hvorfor oppfordrer ikke dokumentet til å fylke seg bak Ap?
Det burde være et selvsagt krav fra en sosialdemokratisk bevegelse å slåss for utvidet stemmerett ved kommune og stortingsvalg – mener Ap at innvandrerne er gode nok til å være god arbeidskraft, men ikke gode nok til stemmrett?
Dukumentet vanærer den sosialdemokratiske bevegesle.
Ingen krav om endring hos arbeidsgiveren.
NRK har ingen sendinger på de største innvandrerspråkene, hvorfor ikke? Innstillingen har lite å si om hvilken ressurs tospråkelighet til de fleste barna utgjør.
Hvorfor skal det ikke finnes arbeidsplasser hvor det snakkes urdu?
Det står ikke noe i insstillingen om at ungdom fra muslimske hjem kan virke positivt modererende på annen norsk ungdom.
Det er et repressivt tiltak å forlange karantene av innvandrere som har fått oppholdstillatelse hvis en flyktning reiser på ferie i hjemlandet i løpet av de første 5 årene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar