fredag 12. februar 2016

Danske domstolsdømt for fordømmende eller straffbar krenkelse og rasisme.En mann er nylig straffedømt for å ha uttalt seg ufordelaktig om islam som ideologi i Danmark.
Norge next? (Hvem er først ut?)

Tenk deg at du sier noe for å såre en hel folkegruppe eller trossamfunn og du fremsier en eller flere av påstandene som formuleres nedenfor og svarer enten både vitende og villig, eller i ren uaktsomhet, følgende, (se følgespørsmål under):
Det er ikke bare tillatt, men nærmest obligatorisk å si, at: Nazismen er en afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk ideoogi. Dette er udtalelser ‘som er generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af nazismen.’

Og: Det er ikke bare tillatt, men nærmest obligatorisk å si følgende: Kommunismen er en afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk ideoogi. Dette er udtalelser ‘som er generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af kommunismen.’

Og dessuten: Det er ikke bare tillatt, men nærmest obligatorisk å si med overbevisning, at: Kristendommen er en afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk ideoogi/tro. Dette er udtalelser ‘som er generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af kristendommen.’
Spørsmål: Tror du at du vil stå i fare for å bli straffedømt for å fremsi slike påstander, spesielt hvis du ønsker å såre mennesker som tilhører nazismen eller kommunismen?

Forutsetter du det som et faktum – eller føler du – at det er fritt frem for å si at du støtter disse påstandene og at du når som helst og i et hvilket som helst debatt eller i hvilket som helst media eller annen sammenheng kan fremsi dem uten frykt for å bli kritisert, forfulgt, straffedømt og/eller på annen måte forsøkt utfrosset fra visse «populære» miljøer?
Svar så helt ærlig på om du føler deg helt fri til å fremsi følgende påstand og at du ikke har noe å frykte ved å fremsi den, men føler at det tvert imot er nødvendig og moralsk høyverdig å si og mene følgende:
Det er ikke bare forbudt, ulovlig og avskyelig, men også moralsk forkastelig – og fortjener lovhjemlet straff - å si følgende: Islam er en afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk ideoogi. Dette er udtalelser ‘som er generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af islam.’
Og mener du at du bør si og fremme følgende påstand så tydelig og ofte som mulig?:

Islam er en attraktiv, frigjørende og menneskevennlig ideologi og/eller religion. Dette er udtalelser ‘som er lovlige og forbilledlig generaliserende påstande, der er en hyllest til og som alldeles ikke er nedværdigende overfor tilhængere af islam.’
Som sagt: Vi bare spør! Vi forutsetter bl a at du vet - eller har hørt - at "islam" påstås å ha drept ca 260 millioner mennesker i sin imperialistiske lpebane de siste 14 00 årene, at kommunismen skal ha drept nærmere 180 milliner mennesker og at nazismen tok livet av rundt 100 millioner mennesker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar