tirsdag 23. februar 2016

Attentat?Attentatet mot Storhaug her, på document

Vi tillater oss å kommentere:

Storhaug er en frihetskjemper, en kjempe sådan. Hun vil muslimer vel, ja, mer vel en mange muslimer vil. Hun vil alle vel. Betale noen for hjemreise? Hvilken helligbrøde. Stenge moskeer? Husk at Hiter gjerne så flere moskeer i Tyskland og at han ønsket at vi hadde vært muslimer, i stedet for, som han trodde, undertrykt av kristne og kristentroen.
Islam er sterkere, mente han. Hitler var hypertolerant! Islam var av det gode, ja, noe bedre!
Storhaug vil gjøre muslimer oppmerksom på at visse totaliserende, brutaliserende, intolerante, supremascistiske og hellige vers i Koranen bør «strykes», et forslag som mottas med stor entusiasme over store deler av den muslimske verden. (En brite innvalgt i EU-parlamentet for et par år tilbake foreslo et charter muslimer kunne underskrive for å klargjøre sin posisjon, charterets forfatter var muslim!).
Ja, ideen om å «stryke» kommer faktisk fra islam selv, jfr Machmood Muhammed Taha, som riktig nok ble hengt offentlig av andre, mindre moderate muslimer. Hans «synd» var at han ville snu om på kronologien i Koranen, en operasjon som automatisk ville medføre at visse ubehagelige, unødvendig og umenneskeliggjørende vers faktisk ble «tilintetgjort» av Allah selv!
Når Storhaug tar opp denne i muslimske miljøer bare så altfor kjente problemstilling, inntar attentatmannskapet mot Storhaug den samme rollen som Tahas mordere gjorde. Men dette forstår de ikke - «de vi vet» -, overhodet ikke, innestengte som de er i sitt eget kollektive godhetskammer, sin tvangstrøye hvis stoff er selvfabrikkert av en naivitet som ikke står seg for voksne, illusjoner og narsissistisk storhetsvanvidd.  De undervurderer og forakter vanlige folks forstand og evne til å oppfatte tingene.

For så vidt kan man si at Storhaug og Ayan Hirsi Ali, er blitt presset inn – metaforisk eler analogt - i samme rolle som Taha, men denne gang ikke primært av andre mindre moderate muslimer, nei, men av våre egne representanter – de vi feilaktig har innbilt oss kan representere oss, eller tjene oss  - de forsøker i stedet å tappe oss for eget oikos, vår egen tradisjon, vår opplysningstid, vår vitenskap og himmelropende fremgang på område etter område, en utvikling som islam – kultur, sa du? - sperrer for – halvparten av alle muslimer verden over er analfabeter.
Deres forsøk er et forsøk på å fravriste oss selve grunnvollen, identiteten og selvbevisstheten, ja, tilhørigheten  – som vi burde ha - om hvem vi er og hva vi står for, og er villige til å kjempe for.
Attentatet mot Storhaug er et attentat mot fornuften, troen, kjærligheten. Mot skjønnheten, godheten og sannheten. Og toleransen. Likheten. Rettferdigheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar