torsdag 26. november 2015

Obama om MayflowerPresident OBAMA:

“Nearly four centuries after the Mayflower set sail, the world is still full of pilgrims – men and women who want nothing more than the chance for a safer, better future for themselves and their families,” the president says. “What makes America America is that we offer that chance. We turn Lady Liberty’s light to the world, and widen our circle of concern to say that all God’s children are worthy of our compassion and care. That’s part of what makes this the greatest country on Earth.her

Flyktninger, asylsøker, for ikke å si: Falske flyktninger og falske asylsøkere, beskrives nå naivt av noen som pilgrimer.
Disse pilgrimene flykter ikke fra religiøs undertrykkelse i Europa. De flykter fra vold, undertrykkelse og materiell og åndelig fattigdom i de landene de opprinnelig har hjemstavn i. De er borgere «av en annen verden», en fremmed verden, en verden enhver europeer, enhver nordmann, danske eller svenske ikke ville finne på å hylle, flytte til eller bli en integrert del i – uten helt spesiell grunn.

Disse pilgrimer er ikke kristne protestanter som gjerne ville lese Bibelen og tolke den selv, sola scriptura, uten pavens innblanding, og sola gracia, nåden som skjenket for fri, dvs uten betaling eller gjerninger og dermed «nødvendigheten» av et betalt «tilgivende» presteskap med monopol på nåden i kraft av et illusorisk monopol som formaliserte mellommenn mellom Gud og den enkelte

For de kristne pilgrimene var teksten autoriteten, ikke fyrsten, ikke biskopen eller paven. Det samme gjelder de nye innkommende pilgrimer: De har en autoritet, en siste autoritet som de alle er bundet av, uavhengig av tid og sted, og uavhengig av diktator, sultan og imam, den gjelder i seg selv for tid og evighet, uavhengig av tider, seder og skikker, for det er det Koranen sier og lærer og dette kan ikke stikkes under en stol, tukles med eller forandres av noe mennske.

Så hvilken tekst, hva innebærerer denne teksten? Skjønner ikke Obama at det er teksten som vil avgjøre USA’s fremtid, og at denne teksten ikke er Koranen?

De immigrerende muslimer til Europa og Vesten tenker til en viss grad lik det de kristne pilgrimene til Amerika gjorde, men bare til en viss grad. Prinsipielt er det en enorm avstand mellom dem, et uoverstigelig gap, en radikal forskjell. Det er ikke noe problemstilling for "pilgrimene" at fyrsten, kongen, biskopen eller paven vår den gang forsøkte å påtvinge befolkningen sine egne tolkninger av Skriften, dvs Bibelen.  

De nye pilgrimene – muslimene – flykter ikke fra «paver», konger, presteskap. Og dessuten: De flykter ikke fra ulike tolkninger av Koranen. De flykter for å kunne iverksette Koranen og etablere islam som «statsreligion» en gang for alle, for alle, overalt.

De vil ha et bedre liv de fleste av dem, det er sant, men viktigere er at de allerede før ankomst, om det er i Amerika eller Europa, har et avklart forhold til ytringsfriheten og dette betyr ikke noe annet enn at Koranen skal trumfe ytringsfriheten, der konflikt mellom dem skulle oppstå, og som nå alle vet, kolliderer Koranen prinsipielt med vår ytringsfrihet, det er ikke til å unngå. Det vil være Allah- og Muhammed- bespottende å mene noe annet.Og dette er livsviktig å vite, ta inn over seg og være klar over. For det er slik, uansett hva naivister måtte si. Og her er Obama naivist.

Og ja, de vil nok ha vanskelig for å akseptere den friheten som kjennetegner USA og som ble gitt USA på et kristent grunnlag. USA hadde ikke vært USA om ikke Bibelen var selve fundamentet. Ved å underslå eller forkludre dette forhindrer Obama en prinsipiell debatt om den radikale forskjellen mellom islam og kristendommen. Og om den enorme ulikheten- ja, uoverstigeligheten, mellom Jesus Kristus og Allah.

"A pilgrim (from the Latin peregrinus) is a traveler (literally one who has come from afar) who is on a journey to a holy place. Typically, this is a physical journey (often on foot) to some place of special significance to the adherent of a particular religious belief system. In the spiritual literature of Christianity, the concept of pilgrim and pilgrimage may refer to the experience of life in the world (considered as a period of exile) or to the inner path of the spiritual aspirant from a state of wretchedness to a state of beatitude". https://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim

For en forskjell mellom pilgrim og «pilgrim». Det er forskjell på om man legger ut på veien med Biblen og Det glade budskap eller om man pakker Koranen i sekken, for ikke å si i hjertet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar