lørdag 14. november 2015

Angrepet på Paris og markedsføringen av islam i dagDet er faktisk slik at myrderiene og massakren i Paris nå gir muslimer over hele verden -  spesielt i Europa - en enestående mulighet og en kjærkommen anledning til å markedsføre seg med hell som tilhengere av Fredens Religion.  (Jeg går ut fra at folk flest har fått med seg reaksjoner, oppførsel og uttalelser i media fra både ledende muslimer og fra vantro media- og poli-kulti-mennesker).
Med særs godt hell. Og nesten «for free». Man skulle tro at folk var villig til å betale store summer ut av egen lommebok til islam for å sikre islam å få denne gratisreklamen. Spesielt er de som tror at det sosialistiske fellesskap kan løse ethvert problem, ivrige etter å bidra til dette «opplegget» og det er de som mener at staten bør ta brorparten av utgiftene, ved at selveste statskanalen, tett fulgt av TV2, går foran med forkynnelsen om at islam egentlig ikke er islam.

Massakren og myrderiene gir også - i tillegg -  og i seg selv, muslimene en gratisreklame intet firma, eller noen bedrift på det fire kapitalistiske markedet kunne be om eller drømme om å få servert på et fat.
Tenk det: Gratis anledning, gratis mulighet, bygget på en «kampanje» som gir seg selv og som i seg selv serverer selve hovedbudskapet, nemlig: Islam, slik den fremtrer i skrifter, misjonering og forkynnelse, i all sin bredde, med alle typer guddommelige forordninger, alt fra fredsvers til sverd- og krigsvers og alt fra mekka-surer til medina- surer.

Ja, tenk det: En situasjon hvor summen av budskapet, ifølge muslimene selv og de ikkemuslimer som underlegger seg og internaliserer markedsføringen som selve sannheten, og summen av disse skriftene, sier ett og bare ett, og det er at ISLAM BETYR FRED og at massakrene ikke har noe som helst med islam å gjøre, - ikke i det hele tatt. Snarere tvert imot, at selve islam og islam proper nettopp er fordømmelse av slik massakre og angrep, som blir begått i Allah og profeten Muhammeds navn.

Forstå den den som vil. Mange vil ikke forstå. Andre makter ikke å forstå. Andre tjener seg fete på ikke å forstå hva som foregår og hvilket budskap det er som ligger under, og som forsøkes holdt skjult, mørkelagt, bagatellisert og ufarliggjort for folk. De mest ubegavede eller forvirrede eller feige tør ikke si et ord av hverken dybde eller tyngde. De har lukket verden og de essensielle spørsmålene ute og skalket lukene for godt. (Vrede være med dem).

Anledningen som muslimene nå bruker for å frikjenne islam, er bare en bivirkning, en spin-off av massakrene selv og det de muslimene gjør som frikjenner islam på dette grunnlaget, denne anledningen og denne muligheten, driver ikke noe annet enn parasittisme, man livnærer seg på fri kost, for å si det kynisk. De forvandler islams mørke sider til noe ensidig vakkert, positivt og optimistisk. Massakren i Allah og profetens navn brukes utrolig nok som et bevis på hva islam ikke er. De fremstiller islam som selve motstykket til islam. De sier – og får de mest naive blant oss ikkemuslimer - til å tro at A er ikke-A på en og samme gang.

Islam har alltid vært en gratispassasjer på jødedommen og kristendommen, helt fra begynnelsen, bare at Muhammed etter kort tid misforsto, forvrengte og fordreide de judeokristne skriftene da jøder og kristne ikke ville la seg dupere av hans vrangforestillinger og egeninteresser. Islam i dag benytter seg av muligheten for å være gratispassasjer og snylter, eller åtselgribb, på ny og på ny, uten at det gjennomskues og tas for hva det virkelig er. Man bruker heller kynisk andre menneskers nød og død til å fremheve seg selv som en lysets engel. Man fremstiller det endog slik at folk må begynne å tro at ofrene selv er de som er de virkelig skyldige, og at disse får som fortjent.

I dag trenger ingen fredelig, moderat eller ordinær muslim å bestille sin markedsføring av egen prektighet ved omstendelig og pinlig nøyaktig å instruere et selsomt selektert reklamebyrå, for høvet, om hvordan kampanjen skal legges opp, hvordan man skal formulere og begrunne budskapet, de trenger ikke å drive lang og kostbar research, de trenger ikke velge mellom hvilke teknikker, strategiske markedsføringsopplegg eller psykososiologisk innsikt man skal benytte eller kjøpe seg tjenester av.

Det hele gir seg av seg selv, alt flyter av selve massakren, av drapene og selve dramaet og den enorme oppmerksomhet den får. At det er islam selv som er både synopsis og dreiebok, synes ikke å gå opp for noen. Det er klart, ut fra de foreliggende og konstaterbare hendelsene selv, og tragiironisk nok som alt dette er, at hovedbudskapet som kan trekkes ut av dramaet og brukes for alt det er verdt i markedsføringen og kampanjen er nettopp at ISLAM BETYR FRED og at massakren IKKE HAR NOE MED ISLAM Å GJØRE.

Det virkelig skremmende er at dette budskapet fremheves desto sterkere og mer ensidig jo nærmere massakrene kommer oss selv, og dessuten, jo mer intenst, direkte og frekt dess mer brutalt og umenneskelige disse utføres og jo større de er i omgang, med stadig flere drepte og stadig flere involverte etc.

Ethvert angrep eller drap på ikkemuslimer eller muslimkritikere - organisert eller ikke, utført av ensomme ulver eller veltrente soldater i en islamsk arme  -  brukes nå av muslimer som en gyllen anledning til å fremheve egen storslagne generøsitet, toleranse, prektighet og moralske overopphøydhet eller krav på «nådegitt» supramashististisitet.

Og dette budskapet synker inn, ja, det må synke inn, og MSM stiller velvillig sin ekspertise og sitt verdisyn til disposisjon slik at budskapet festner seg og bli en allmenn, absolutt sannhet. De ser ikke at de serviliserer seg. De ser ikke at de blir brukt for alt hva dette scoopet er verdt. De skjønner ikke hvor umodne, hjelpeløse, naive og dumme de er. De tør ikke av bare frykt å se at de er med på og bidrar til at islam vinner stadig bredere fortfeste og at dette vil endre samfunnet radikalt og undergrave våre verdier på det mest intime, eksistensielle plan.

Middelet eller taktikken muslimene bruker, og som de lykkes med, er å forsikre publikum om at de faktisk ikke bare er mer demokratiske enn oss andre, mer tolerante, romslige og liberale overfor alle, men også å forsikre oss om at det er dette som er den ene sanne islam og den religion som fremfor noen annen betyr fred.

Og på sett og vis har de rett, med litt anstrengt semantikk, for islam kan jo bety fred. Ingen annen religion bærer selve navnet FRED, men heller ingen annen religion bærer navnet ISLAM, som kan bety både «fred» og underkastelse, spesifikt og utelukkende, under Allah og profeten Muhammed.

Men aldri opplever vi at MSM bruker underkastelse i samme åndedrett som fred. At man tenker to konsepter på en gang. Og muslimene vet å spille på dette: Hadde man fremhevet disse to egenskapene ved islam på en og samme gang og dessuten gjentatt dem ofte nok, ville det ironisk nok bli oppfattet som en fornærmelse, - i hvert fall tror man det, eller går ut fra det, skal man legge selve dette empiriske faktum til grunn. For MSM er og forblir derfor islam fremstilt som endimensjonalt god, eller i det minste som et fenomen det godt går an å tilpasse seg og leve med, den skremmende og mørke dimensjonen som er komplementær for islam fortrenges. Man er - i praksis - ubevisst enstemmige om at islam proper, selve islams vesen, kun er mekka-islam og dermed totalt fremmed, egentlig, for medina-islam.

Det enda mer påfallende trekk i dette progresjonsbildet er hvor stadig mer påståelig, forventningsfull, freidig, frimodig og samtidig bydende, eller rett ut truende, appellen til å tenke og tro at det nå finnes et nytt VI som er mer hederlig og fredselskende enn alle andre "vi'er", et VI som er mer uskyldsrent en spesielt islamkritikere. Det er dette imaget som nå serveres over en lav sko i media. Man skaper et Vi hvor alle som ikke skyves ut i kulden skal kunne sole seg i denne egenkonstruerte "godhet".

Man fremfører en slags oppvisning på begge sider av mikrofonstativet og hvor den ene parten – MSM, som våger å tro at de representerer alle, både kristne så vel som ikke-kristen, nå pålegger alle samfunnsmedlemmer å stå sammen for å få kål på det såkalte mørke nettet, på alle nettrollene og alle som på en eller annen måte uttrykker avvikende meninger, dvs islamkritiske meninger.

Det påstås, både direkte og indirekte, som om det var en absolutt sannhet, et ubestridelig faktum, at alle nå er bundet og forpliktet på nøyaktig det samme verdigrunnlaget, det samme menneskesyn, den samme virkelighetsoppfatning og at ALLE har det samme mål her i livet, hinsidig eller ikke. Vi skal læres opp til å tro at islam og den judeokristne tradisjon egentlig er en og den samme. At vi egentlig baserer oss på en og samme konstitusjon, men bare at vi ikke helt vet det eller er klar over det ennå.

Det faller ikke media inn at dette ikke kan være tilfelle. At noen virkelig skulle mene at det ha Allah som eneste mening og mål, Koranen som det eneste middel, og profeten som det ene enste edle forbilde, sharia som selve veien og sannheten og døden for islam som den ene sanne lykksalighet, er en for skremmende tanke for MSM, politikere og andre som mener seg meningsberettiget på dette «feltet».At man skulle ta et slikt budskap eller en slik filosofi eller tro på alvor, blir ufattelig for disse menneskene, antakelig fordi de er totalt uten gudserfaring og tro og fordi det er helt umulig for dem å se på selve religionen islam som grunnleggende en juridisk affære som virkelig binder den troende juridisk så vel som psykososialt. Vi kan liksom ikke få oss til å tro at et brudd på en juridisk bindende inngått avtale mellom Allah, profeten og den enkelte – og umma – skal kunne medføre dødsstraff, isolasjon, generell fordømmelse og tap av all ære en gang for alltid.

Muslimene fremtrer nå som en dypt omforent og samlet gruppe eller menighet som ublutt absolutterer de europeiske og judeokristne verdier, i den forstand at disse verdiene er en integrert del av deres egen tro, verdier som de nå bedyrer er fellesverdier, verdier som ytringsfrihet, demokrati, fred og fordragelighet, fordi vi bygger på det samme verdigrunnlaget, som de sier, vi har alt det grunnleggende felles og det det gjelder om nå fremover er å skape det ideelle samfunnet sammen.

Derfor må ekstremister i begge leire tas, de må isoleres, de må frem i lyset, de må stoppes og ungdommen bør omprogrammeres eller hjernevaskes inn i det ufeilbarlige nye fellesskapet, det nye VI, så fort som mulig og nær sagt med alle tillatte midler.

Eksempler fra det store utland på hvordan media føyer seg etter det ovennevnte narrativet her:

-
Salon: (141115 jw):
The American Left is beyond parody. Apparently Salon would have us believe that the Paris jihad massacre happened because “the right wing media” criticized the Black Lives Matter movement. Islamic jihad? Warfare against unbelievers? The Islamic State’s stated imperative to murder French civilians? Only greasy Islamophobes take such things seriously: everyone knows Fox News and Ben Carson are the real culprits!

Real terrorists have killed people in the streets of Paris. The right-wing media needs to take note of that fact and moderate their rhetoric and abusive language accordingly.

Given the American right-wing’s casual habit of using violent language to describe their foes, and to gin up fear and anxiety among the movement conservative base, the Fox News’ right-wing echo chamber and its elites should be ashamed given the death and destruction that terrorism actually reaps in practice.


-


The Guardian doesn’t worry about the Islamic State presence in France. It isn’t concerned about how many Islamic State sympathizers are living in France now. It couldn’t care less how many more jihadis will enter France via the refugee crisis. No, the Guardian is only concerned about the sole matter that worries the Western intelligentsia: will “far-right groups” exploit this jihad massacre to “fuel more hatred”? I.e., will those who believe in free societies start calling attention to the jihad threat again?

Paris attacks leave France in trauma, fearing for the future,” by Natalie Nougayrède, Guardian, November 13, 2015:

    …Muslims in France will now increasingly fear being associated with fanaticism and terror. Populist, far-right groups may well fuel more hatred. After Charlie Hebdo, thousands of French soldiers were dispatched across the country to secure key installations, schools, train stations, institutions….

'You will not live in peace' - Islamic State warns France in new video.
Salon: Paris jihad massacre shows that "right-wing" needs to "moderate their rhetoric"
-
Og reaksjoner fra Norge her:
her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar