torsdag 30. januar 2014

Kairo - de muslimske menneskerettighetene

At vi ikke tidligere har lagt ut den spesielle Kairo-erklæringen som er et offisielt dokument vedtatt som forpliktende av  muslimske stater og hvor de presiserer sin egen muslimske tolkning av de typisk og forpliktende muslimske menneskerettighetene, kan ses på som en forsømmelse, som vi med denne artikkelen forsøker å rette opp. Og grunnen er jo at det er særs viktig å vite hva muslimer er forpliktet til, eller hva de er unntatt fra, når det gjelder de mennesker som hele verden - bortsett fra de angjeldende muslimske landene - nå holder seg til, og som de tar for universelt gjeldende, og som er FN's  menneskerettserklæring.

Ikke minst viktig er det å legge ut erklæringen når vi registrerer at folk som har studert islam unnlater å nevne denne erklæringen når det blir snakk om FN-erklæringen. Det virker som om man er redd for å informere folk om at muslimene har sin egen, helt spesielle erklæring og da en erklæring som avviker fundamentalt fra FN-erklæringen. 

Fok skal oppæres til i stedet å tro at muslimene er like forpliktet på FN-erklæring som på sin egen Kairo-erklæring. Men er dette å spille med åpne kort? Nei, det kan vi ikke se. Det er både villedende og villførende og langt fra fair-play. 

Det innebærere dessuten et forsøk på å skjerme muslimer på et feilaktig grunnlag, som om muslimer ikke hadde en selvfølgelig rett til  å forholde seg åpent og offentlig til islam, slik islam fremstiller seg selv og slik islam gjerne vil bli oppfattet av hele den ikke-muslimske verden, dvs overfor alle de islam selv betrakter som i evigheten og på jorden ugudelige og hedninger, eller som som kuffar. Det å tilskrive muslimer et helt eget beskyttelsesbehov, innebærer i realiteten en nedlatenhet, ikke bare overfor muslimer, men også overfor ikke-muslimer. Derfor erklæingen i utdrag og smmenfattet her:In Universal Islamic declaration of Human rights (sept 1991)  Islam are firmly rooted in the belief that Allah is the only source of all human rights so mankind can have no say in the promulgation of new laws not in conformity with Allah's law. Due to their Divine origin, no authority can curtail or violate in any way the human rights conferred by Allah, nor can they be surrendered nor extended or enlarged upon in the light of human experience. All shall be equal and none shall enjoy a privilege or suffer a disadvantage or discrimination by reason of race, colour, sex, origin or language although discrimination on the grounds of belief shall be permissible. All are  born free but are not free to change their religion if they are born a Muslim; All are equal before the Law and are entitled to equal opportunities and protection of the Law except for women, Christians, Jews, Hindus and nonbelievers for whom neither opportunities nor protection are equal All  has the right to be treated in accordance with the Law, and only in accordance with the Law and shall therefore have the right not to be treated in accordance with any law which does not conform to the Sharia. It is the right and duty of every Muslim to refuse to obey any command which is contrary to the Law, no matter by whom it may be issued. So Muslims have the right and duty to disobey any man-made law which does not conform to the Sharia No person shall be adjudged guilty of an offence and made liable to punishment except after proof of his guilt before an independent judicial tribunal, but the word of a Muslim shall count as the word of two non-Muslims and the word of a Muslim man shall count as the word of two Muslim women. Every individual in the community (Ummah) is entitled to assume public office provided they are a Muslim All has the right to express his thoughts and beliefs so long as he remains within the limits prescribed by the Law i.e. does not criticize Islam or the prophet.  No one is entitled to disseminate falsehood i.e. anything which does not conform to Islamic belief. Pursuit of knowledge and truth is a right and a duty  provided that it does not conflict with Sharia/Islam.. 

Som vil fremgå, er islam sharia og sharia er islam og dette forplikter deg etter ufeilbarlig og guddommelig dekret i form av forbud og påbud som du er lenktet til fra vugge til grav.

Kort fortalt: 


·       det er forbudt å ta et liv, hvis ikke sharia påbyr det
·       man skal ikke skade noen, hvis ikke sharia sier det motsatte
·       barn skal ha plikt til å ta den utdannelse foreldrene velger, innenfor sharia
·       islams natur er evig og ingen skal derfor kunne utnytte (tvinge) folk i visse situasjon til å velge en annen religion enn islam eller til ateisme
·       alle har rett til bevegelsesfrihet og  rett til å søke asyl i et annet land, hvis det ikke strider mot sharia
·       alle skal kunne nyte godt av kunnskap som ikke motstrides av sharia
·       kun shariastraffer er tillaletelige innenfor menneskerettighetene
·       alle skal ha ytringsfrihet, men bare i samsvar med islam og sharia
 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar