lørdag 18. januar 2014

Viktig melding - islamofobi ingen sykdom!

 Islamofobi er ingen merkelig diagnose, akkurat som xenofobi og homofobi ikke er diagnoser. Og den islamofobe holdningen til islam er irrasjonell - fordi den baserer seg på:

1) feilaktige og negative oppfatninger om islam/muslimer

2) en forestilling om et uforanderlig islam og derfor uforanderlige muslimer

3) en konspirasjonsteoretisk forstilling om at muslimer er ute etter verdensherredømme

Når disse tre elementene er til stede i noen oppfatninger om islam/muslimer, står vi overfor islamofobi - etter min definisjon. Ganske presist.

At uttrykket også brukes og misbrukes (på bakgrunn av et annet definisjonsinnhold), er ikke til hinder for at ovennevnte definisjon er presis og empirisk sensitiv og derfor fanger inn et høyst reelt fenomen. Et fenomen som er beslektet med rasisme og komplett strukturlikt antisemittismen.

Lars Gule


Dette står å lese her

http://www.document.no/2014/01/rustads-insinuasjoner/

Altså:

1) feilaktige og negative oppfatninger om islam/muslimer er først og fremst å finne i Koranen, hadith og sunna.

2) forestillinger om et uforanderlig islam og derfor uforanderlige muslimer er ikke å finne i Koranen, hadith og sunna, men kun i hodene på islamkritikere

3) en konspirasjonsteoretisk forestilling om at muslimer er ute etter verdensherredømme er ikke å finne i islamske skrifter og påstander om at Allah har pålagt muslimer å underlegge hele verden islam, finnes ikke autoritative islamske skrifter
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar