lørdag 18. januar 2014

Vestofobi, oikofobi og fobi i det hele tatt(Denns posteringen kan ses som et supplement til vår forrige postering om Gule og islamofobi): 

Hvor mange muslimer verden over vil være enig i følgende utsagn:

Vesten betraktes som en monolittisk blokk som er statisk og umulig å forandre.


Vesten betraktes som den adskilte Andre.


Vesten betraktes som underlegen islam, og som barbarisk, irrasjonell, primitiv og sexfiksert.


Vesten betraktes som voldelig, aggressiv, forbundet med terrorisme og engasjert i en kamp mellom sivilisasjonene.


Vesten betraktes som en politisk ideologi


Kritikk av islam fra Vestens  side må avvises kontinuerlig som uberettiget og irrelevant


At Vesten praktiserer systematisk ekskludering av muslimer fra samfunnsgodene generelt må gjentas som en sannhet ved enhver god anledning som byr seg.


Anti-muslimske holdninger skal alltid betraktes som unormale og unaturlige.

Skal man driste seg til å si at over 1 milliard muslimer verden over kan underskrive på ovenstående?


I så fall er det mange islamofobe og vestofobe muslimer her i verden, for dette må være omvendt og supplerende koherent på den definisjon av islamofobi Lars Gule serverer, og som er den vi har gjengitt i ingressen på dette innlegget.

Ifølge et organ i EU skal de som de som tenker eller uttrykker ideer og meninger som nevnt nedenfor være å anses for islamofober:

Islam betraktes som en monolittisk blokk som er statisk og umulig å forandre.


Islam betraktes som den adskilte Andre.


Islam betraktes som underlegen Vesten, og som barbarisk, irrasjonell, primitiv og sexfiksert.


Islam betraktes som voldelig, aggressiv, forbundet med terrorisme og engasjert i en kamp mellom sivilisasjonene


Islam betraktes som en politisk ideologi


Kritikk av Vesten fra muslimsk side avvises kontinuerlig som uberettiget og irrelevant


Vesten praktiserer systematisk ekskludering av muslimer fra samfunnsgodene generelt


Anti-muslimske holdninger betraktes som normale og naturlige.

Hvor mange vestlig vil være enig i påstandene ovenfor? 10 millioner? 100 millioner?


Vel, hvis det er under 20 millioner, er det ikke mange i Vesten som lider av islamofobi og disse kan umulig være noe å være spesielt redde for, slik EU legger opp til. Det er paradoksalt nok kanskje fler islamofobe og vestofobe mulismer i Vesten i dag enn det er islamofobe vestlige.

Punktene over er ment å skulle beskrive konkrete, reelle og formdomsfulle utslag av det som i dag betegnes som islamofobi  i Vesten.  De er utformet av EUMC, et senter for studier av islamofobi med base i Wien. (European Monitoring Center om Racism an Xenophobia).

Kan Europa redde seg selv  eller beskytte seg selv mot sine selvbedrag og sin frykt? Kan Europa reddes fra de som tar disse punktene, som ikke er noe annet enn et formidabelt angrep på alt som kan kalles europeisk eller vestlig, som sitt grunnlag for sine holdninger til og meninger og forestillinger om politikk, religion og kultur i dag? Kan muslimene redde Europa?

Kan Europa forandre Islam?

Det burde stå klart for enhver hva de ti punktene nevnt i innledningsinnlegget innebærer, nemlig at:


Islam SKAL IKKE betraktes som en monolittisk blokk som er statisk og umulig å forandre
Islam SKAL IKKE betraktes som den adskilte Andre
Islam SKAL IKKE betraktes som underlegen Vesten, og som mer barbarisk, irrasjonell, primitiv og sexfiksert enn Vesten
Islam SKAL IKKE betraktes som voldelig, aggressiv, forbundet med terrorisme og engasjert i en kamp mellom sivilisasjonene
Islam SKAL IKKE betraktes som en politisk ideologi
Kritikk av Vesten fra muslimsk side SKAL ALDRI avvises som uberettiget og irrelevant
Vesten SKAL ALDRI praktisere systematisk likebehandling av muslimer mht. samfunnsgodene generelt

Man sitter igjen med inntrykket: Anti-muslimske holdninger SKAL ALLTID betraktes som U-normale og U-naturlige.

Islam KAN aldri betraktes som en monolittisk blokk som er statisk og umulig å forandre
Islam KAN aldri betraktes som den adskilte Andre
Islam KAN aldri betraktes som underlegen Vesten, og som barbarisk, irrasjonell, primitiv og sexfiksert
Islam KANaldri  betraktes som voldelig, aggressiv, forbundet med terrorisme og engasjert i en kamp mellom sivilisasjonene
Islam KAN aldri betraktes som en politisk ideologi
Kritikk av Vesten fra muslimsk side KAN nesten aldri betraktes som uberettiget og irrelevant
Vesten skal aldri praktiserer ikke systematisk ekskludering av muslimer fra samfunnsgodene generelt
Anti-muslimske holdninger KAN betraktes BÅDE som normale og U-naturlige


Å si og tenke følgende er forbudt:


Islam BØR OG MÅ som hovedregel betraktes som en monolittisk blokk som er statisk og umulig å forandre.
 

Islam BØR OG MÅ som hovedregel betraktes som den adskilte Andre.
 

Islam BØR OG MÅ som hovedregel betraktes som underlegen Vesten, og som barbarisk, irrasjonell, primitiv og sexfiksert.
 

Islam BØR OG MÅ som hovedregel betraktes som voldelig, aggressiv, forbundet med terrorisme og engasjert i en kamp mellom sivilisasjonene
 

Islam BØR OG MÅ som hovedregel betraktes som en politisk ideologi.
 

Kritikk av Vesten fra muslimsk side BØR ALDRI avvises som uberettiget og irrelevant.
 

Vesten BØR OG MÅ praktiserer systematisk LIKEBEHANDLING av muslimer mht. fordeling av  samfunnsgodene generelt. (Obs: Vi utelater u-likebehandling eller forskjellsbehandle her!)
 

Anti-muslimske holdninger BØR OG MÅ betraktes som normale og naturlige.

Lars Gule definerer islamofobi slik:

Islamofobi er ingen merkelig diagnose, akkurat som xenofobi og homofobi ikke er diagnoser. Og den islamofobe holdningen til islam er irrasjonell - fordi den baserer seg på:

1) feilaktige og negative oppfatninger om islam/muslimer
2) en forestilling om et uforanderlig islam og derfor uforanderlige muslimer
3) en konspirasjonsteoretisk forstilling om at muslimer er ute etter verdensherredømme

Når disse tre elementene er til stede i noen oppfatninger om islam/muslimer, står vi overfor islamofobi - etter min definisjon. Ganske presist. At uttrykket også brukes og misbrukes (på bakgrunn av et annet definisjonsinnhold), er ikke til hinder for at ovennevnte definisjon er presis og empirisk sensitiv og derfor fanger inn et høyst reelt fenomen. Et fenomen som er beslektet med rasisme og komplett strukturlikt antisemittismen.  Lars Gule

Lars Gule har ingen sans for følgende kritikk, fra høyt hold:

While the term is widely recognized and used, both the term and the underlying concept have been criticized.[6][7][8][9] Although scholars have defined it as a type of racism,[10][11][12][13] this has been contested.[14][15][16]

At a 2009 symposium on "Islamophobia and Religious Discrimination", Robin Richardson, a former director of the Runnymede Trust[18] and the editor of Islamophobia: a challenge for us all,[19] said that "the disadvantages of the term Islamophobia are significant" on seven different grounds, including that it implies it is merely a "severe mental illness" affecting "only a tiny minority of people"; that use of the term makes those to whom it is applied "defensive and defiant" and absolves the user of "the responsibility of trying to understand them" or trying to change their views; that it implies that hostility to Muslims is divorced from factors such as skin color, immigrant status, fear of fundamentalism, or political or economic conflicts; that it conflates prejudice against


Konklusjon: Gule bør rette fokuset utover mot utsagnene gjengitt i begynnelsen av denne posten og ikke så mye aggressivt og fobt  innover, mot egen sivilisasjon og befolkning, slik det gjøres av de andre utsagnsrekkene som er formulert  her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar