onsdag 21. mars 2012

Den muslimske terroristen psykotisk?

Denne posteringen ble opprinnelig forfattet et døgn før CNN intervjuet sjefen for France 25 natten den 22. mars. Sjefen forteller at hun fikk en telefon fra terroristen og at hun snakket med ham i ca 11 minutter. Hun forteller at mannen er 22 år, snakker et flytende fransk, er meget selvbevisst, moden og from for alderen. Det er tydelig at sjefen for Tv-kanalen har latt seg imponere - på en måte - av den ungen mannen, som forteller om de drapene han skal utføre. Han gir ikke inntrykk av å være under stress på noen måte. Han snakker sammenhengende og uten tegn til psykose.

Vår konklusjon blir at mannens psyke ikke vil bli et spørsmål for psykiatrien og domstolen i en eventuell kommende rettssak.

Man kan bare spekulere på hvilket inntrykk sjefen for en norsk Tv-kanal ville ha fått av ABB hvis han hadde ringt inn og fortalt om hva han hadde planlagt og om han ville ha etterlatt det samme inntrykket som sjefen i France 24 fikk, slik vi kan ane av intervjuet med CNN.

Hadde ABB ringt, ville han kanskje ha spart de psykiatrisk sakkyndige og vårt rettsvesen for mye unødvendig arbeid.

Vi lar vår opprinnelige postering stå, fordi den tross alt reiser en del interessante juridiske og psykologiske spørsmål og perspektiver:

Den franske muslimen som drepte de jødiske skolebarna (pluss franske soldater) i Toulous nylig, bør bli erklært strafferettslig  utilregnlig.

Men han var en ensom ulv … som kom fra en flokk. Men gjelder dette også mulismer?

Høres dette urimelig ut å si? Eller er dette nå umulig å si?

Vel, Øyvind Strømmen har hatt en del å si om dette, se her. Det var han som først pekte på at ABB riktig nok var alene, men samtidig at han kom fra en flokk! (Her lukter det pels … )

For all del: Jeg for min del har selvfølgelig intet grunnlag for å stille en diagnose, men grunnen til at jeg stiller spørsmålet er flere.

For det første med tanke på all den energi som her i landet fra den herskendes elites side er blitt nedlagt for å befri Anders Behring Breivik for alle mistanker om at han skulle være gal (i gjerningsøyeblikkene).

Grunnen til dette er jo åpenbar: Man vil ha en rettssak som dømmer det verdens- og menneskesyn ABB – eller den ideologi eller politiske verdisyn - er blitt besatt av og som han til dels har konstruert opp selv eller sugd av sitt eget bryst, basert på kompilasjoner.

Alt som har med dette å gjøre må erklæres og bekreftes ved at ABB blir dømt, slik at man kan sikre seg sitt eget renome som ansvarlig, moralsk høyverdig demokrat, ektefelle, forelder, venn, svirebror  og politisk medmenneske.

Greit nok, jeg hører selv til i denne ”flokken”.

For det andre:

Men hva hvis psykiatere i Frankrike nå finner ut at også den muslimske terroristen var psykotisk i gjerningsøyeblikkene? Ville den samme elite da ha krevd at mannen ble re-diagnostisert, for at man skulle kunne finne ham strafferettslig tilregnelig, ut fra det politiske syn han hadde og den ideologi han representerte?

Jeg tror nok ikke det, nei. En slik tanke er umulig å tenke for dagens herskende politiskkulturelle elite. Nok både her i landet og i Frankrike.

Grunnen burde være klar: Den muslimske terroristen har jo ”de riktige” synspunktene på MØ-konflikten og dessuten vil han jo hevne de palestinske barna, som Israel antatt er spesielt grusomme overfor. Og dette vil automatisk avføde en viss sympati for ham, i den norske befolkning.

Men selvsagt ikke bare ut fra et slikt snevert perspektiv. Det generelle mentale klima tenker nå i favør av den muslimske verden generelt på autopilot og danner om mulig det viktigste ubevisste premisset for hele dette scenarioet, som altså kommer til uttrykk i en større sympati overfor den muslimske verden enn med Vesten og den judeokristne verden. 

De fattige – muslimene - skal prima facie ha førsteretten til vår empati og velvillige innstilling i ett og alt -  og dernest vi skal VI ha retten til å befri dem fra fattigdommen, om så ved å slavebinde oss selv, ikke bare under islam, nei, også under oss selv, dvs den herskende elitistiske og ofte fascistoide elite. 

Se her om fascistoidene som kommer ....

Grunnproblemet er dette: ABB kunne ikke vise til noe belegg i Den judeokristne kulturkrets og/eller i den kristne tro som kunne rettferdiggjøre hva han gjorde.

Den Franske terroristen, derimot, kan nettopp finne hjemler og belegg for hva han gjorde nettopp i sin egen kulturkrets og i sitt eget trosgrunnlag som motiverer ham og som han sverger til og tilhører.

Men veldig få i dette landet i dag er villig til å se denne vinkelen.  For bare dette i seg selv ”å se den” eller ”tenke den i sitt stille sinn” er farlig i dagens Norge. 

Desto farligere er det å fremsette denne vinkelen under fullt navn og i full offentlighet.


For å repetere fra en annen postering tidligere:Det blir litt hypotetisk, men hva hvis pasienten ikke gjorde annet enn å sitere fra Koranen under en diagnoseprosess i dagens Norge, og psykiaterne ikke visste at det pasienten sa - om enn usammenhengende og uten å ta alle "leksene" på en gang - i sin helhet ikke var noe annet enn direkte sitater fra Koranen og alle surene som maner til jihad, og surene som avslører profetens selvbilde og Allah's bilde av seg selv,  og alle versene som påbyr kamp mot de vantro på liv og død?

Ville de ikke da med den aller beste begrunnelse kunne erklære pasienten både som farlig for sammfunnet og som behandlingstrengende narcissist – eller paranoid scizofren, dvs gal eller sinnsyk?

For å konkretisere, i en ellers litt løs, men mulig interessant analogi: En from, snill, ærlig, arbeidsom og rettskaffen muslim har i flere år gått med tanker i hodet som er både mørke og tyngende og som har plaget ham i lenger tid … Saken er den at hans gode nabos familie og alle dennes 9 barn har byttet religion og gått over fra islam til kristendommen ...

Etter å ha gått i denne åndelige tvangstrøye med hensyn til hva han bør gjøre i nærmere 7 år, og uten å fortelle til noen om hvilken moralsk og psykologisk skruetikke han befinner seg i, kommer han så en dag ”endelig” til det resultat at han er nødt for å ta livet av naboen og hans familie med alle barna, som nå er blitt myndige.  

Grunnen er at Allah og profeten sier at han skal gjøre det.  Han skal gjøre det selv om han misliker tanken på å gjøre det og, ja, selv om han helst vil slippe, for alt i verden. Men plikten kaller og hvem vet best? 

Sier ikke Koranen og islam at nettopp Allah og profeten vet best? Står det ikke skrevet?

Mannen bestemmer seg derfor for å utføre udåden - slik vi vil se det - og samtidig gjøre det så effektivt  og ”smerteritt” som mulig, men likevel objektivt sett kaldt og brutalt, slik vi - igjen - vil se det.  

Han inviterer dem derfor alle sammen til et aldri så lite ”famileparty” på en øy ute i Mjøsa et sted, bare for å ta et eksempel. Og så kan massakren starte. 

Mannens samvittighet forteller ham kanskje at det han gjør er galt, men plikten og troen må gå foran alt, - det er slik troen skal fungere, om den skal være rett og sann, ifølge islam.

Vil mannen av psykiaterne bli erklært for strafferettslig tilregnelig?

Ja, uen tvil, vil jeg mene, under ellers like forhold, (spesielt hvis psykiaterne var virkelig troende muslimer).  

Mannen ville imidlertid bli kjent straferettslig uskyldig – i en muslimsk rett. (Her kan jeg ta grundig feil, kanskje). 

For ingen virkelig rettroende muslim vil kunne dømme ham, fordi Allah og profeten forbyr det, (hvis mannen først har tryglet og bedt nabofamilien om å tenke seg om og komme på bedre tanker og gå tilbake til islam, men uten at det lykkes). 

Ifølge Allah og profeten ville jo mannen bare ha gjort sin religiøse trosplikt og dessuten blitt berømmet og belønnet for det i det hinsidige.  

Det pussige her er at mannen faktisk BLIR regnet for strafferettslig utilregnelig – i praksis, ut fra vestlig rettsoppfatning - i og med at han ikke KAN straffes iht islams lov og teologi.
..
Ville de ha sagt at ord skaper handlinger og at det var det muslimske miljøet rundt mannen som egentlig sto ansvarlig for det som skjedde og som følgelig da måtte straffes for udåden, på likefot med mannen selv, som skyldig? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar