mandag 25. april 2011

Fascistoidenes diktatur nærmer seg ...

Vi har tidligere anmeldt et intervju av StianBromark med Mattias Gardell i Dagsavisen for ikke lenge siden. Her skal vi ta for oss et annet intervju – eller stykke - med den samme mann i Dagbladet av Inger Merete Hobbelstad den 13. april 20011 pluss et kronikklignende ”stykke” av Andreas Skartveit (tidl forlagssjef) i Dagbladet 21. april.

Det er sørgelig lesing, sørgelige holdninger og svart sneversyn som nå kommer ut av og råder og romsterer i og oser av disse ”stykkene”, som ikke er noe annet enn puerile forsøk på å forevige den bare så altfor utbredte kollektive sentimentale selvsutring blant den såkalte rådende eliten, - en selvsutring som først og fremst rettes mot antatte og mulige mørkemannskrefter i samfunnet utenfor denne lille og snevre korrekte elite selv, mørkekrefter som ikke skiller seg fra ren ondskap, og som hektes på ”oss” og ikke ”dem” og som det skal være så mye av på bunnen i oss ”vanlige” på bunnen, vi som ikke tilhører eliten og de politisk korrekt oikofobe og islamo-servile.  (Oikofobi er en kreasjon av Scruton og betyr irrasjonell eller sykelig frykt eller angst for det eller de (oss) egne. Jeg kaller dem fasistoidene).

Ingen har større fobi enn disse menneskene, de lever og ånder nå på å forsøke å bli populære ved å frykte demoniske krefter i befolkningen som de selv må dikte opp, for at de skal kunne føle seg vel og for at de skal kunne fortsette i sine drømmeland hvor egenfortreffeligheten og deres narcissisme oppfattes av dem selv nå (ubevisst som følge av svak selvrefleksjon)  som  alle tings mål og mening. 

Gardell: Islamofobi handler ikke om islam og kan ikke korrigeres av islam. (Det er mao ord OSS det er noe grunnleggende ondskapsfullt sykt og galt med!Som om vi ikke visste det fra før?).

Mange er fanget av forestillingen om at det fins et kollektiv som undertrykker kvinner og hater frihet.
(VÅR feil igjen, altså, - snakker Gardell mot bedrevitende?)

Det fins bestemte påstander om hvordan muslimer er, og de reproduseres hele tida. (Som om Gardell skulle fritas for denne blunderen! Han har ikke fått med seg at islamkritikk ikke gjelder muslimer, men islam proper, og at Han selv reproduserer essensielle bilder av islam og muslimersom han forsøker å tre ned i halsen på noen og enhver av OSS!!).

ET stort flertall svensker tror at muslimer er en trussel mot demokratiet. ( Gardell synes å mene det motsatte, altså at muslimene ikke representere en slik trussel, men begrunner det aldri, han bare synser, tror og håper (for å sverte OSS) og later ikke til å ha skjønt hva islam er og innebærer på et dypere og avgjørende plan. Gardell er en blære …).

Muslimer fremstilles som de onde … ( ha, ha, men det skal bli verre …).

Vi mistet kommunistene som fiendebilde og trengte et nytt … (For en generaliserende psykologisering – og intet annet. Hva sier Koranen om de vantro, dvs. OSS, inkludert Gardell selv? Gardell våger ikke å si noe om (og heller ingenting om hvordan) Koranen mmm preger muslimske tanker, preferanser, holdninger og konkrete – og ofte voldelige – troshandlinger. Han burde ha oppsøkt psykiater Wafa Sultan for en verbal omgang).(Se for øvrig vår posting om Sultan under etiketten ”bøker”.)

Vi sorterer mennesker … ( Som om ikke Allah og profeten nettopp gjør det, og det til og med evig guddommelig og urokkelig autoritet, en autoritet som ikke minst muslimene selv må lide under? Vil Gardell at de skal måtte fortsette med dette til evig tid?).

2/3 av konfliktene finner sted innenfor samme religion og kristne er de som kriger mest. (Den judeokristne sivilisasjon erklæres her for mer krigersk enn islam, dette til tross for at det ikke finnes noen guddommelig hjemmel for aktiv misjonerende krigføring innen denne VÅR  sivilisasjon, mens det faktisk foreligger en slik hjemmel for den innenfor islam, men dette nevnes jo selvfølgelig ikke av Gardell, - hvorfor det, mon tro?).

Når det er snakk om sharia i Sverige, skapes det et bilde av at det er et system av uforanderlige lover som tilsier at kvinner skal steines. Det er vanskelig å nå frem for dem som sier at det ikke er slik, mens de som sier at slik er islam får stor gjennomslagskraft. (Dette er latterlig og umodent: Kvinner skal ikke steines i land hvor islam ikke har hegmoniet, dette ifølge islam selv, en lov som i seg selv ikke er foranderlig,  og dette burde Gardell trekke frem i stedet for å velge forsøk på massemanipulering og ja, taqiah (?,, - den islamske løgnen. Gardell er blitt mer muslim enn han selv vil like å bli mistenkt for å være. Det er vår påstand).

Noe av det samme handlings- og (selvdestruktive) tankemønster fremkommer i Skarteins ”stykke”:

Vi har hatt ei politisk, økonomisk og militær utvikling, der VI, Vesten, har lagt verda under oss og dominert henne … vi kravde eksklusivitet for vår eigen Gud … litt etter litt går det opp for oss at det å hevde at våre verdiar er universelle, er ein usann påstand om faktum.

(Skarstein fremstiller seg selv her som den ene guddommelige garant for at universelle verdier er sanne, men bare hans egne ”universelle” verdier, som han ikke gjør greie for hvor han har fra. Alle andre verdier er tvilsomme og falske. Skarsteins selvguddommeliggjøring er med dette total og – i egen øyne - fullkommen, absolutt og ufravikelig. Her settes relativisme og subjektivisme opp som absolutter: Skarstein absolutterer seg selv ved å gi seg selv absolutt avlat, evig absolvering (en kristen term som forresten betegnende nok betyr syndsforlatelse!).
Det er jo ikke til å tro, står verden til neste påske? Dette er ufrivillig selvavsløring, en blødme han ikke skjønner han har begått og  uten sjanse for at dette ”selvet” selv evner å se det. Med dette har Skarstein gjort seg til en av de største klovner i kongeriket Norge. Han ser ikke at han nettopp har gjort seg til Norges høyeste åndelige dverg (sammen med Gardell og deres like, og de er det alfor mange av for tiden).

Striden med islamistane siste tiåra har stort sett handla om vår rett til å håne dei og det dei trur på.
Kor sentral er retten til å håne i VÅRT verdimønster? Vi gjer oss maktlause når fundamentalistiske, galne vestlege kristenpøblar spring omkring med fyrstikker i det kruttlageret vi nå har rundt OSS …
Det er ikkje sikkert at VI er tjent med å la viktige spørsmål bli behandla av karikaturteiknarar og amerikanske utmarkspastorarar …

(Her indikerer Skarstein at VI – som nordmenn og islamkritikere – snart bør tas på med litt andre hanske enn silkehansker, slik vi er tatt på hittil, av slike som han selv. Det er som om Skarstein roper på diktatur, et diktatur med han selv  (eller hans egne kloninger)  - som universell hersker, en hersker som skal herske med universelle verdier som han selv har skapt og som alle skal følge, (spesielt verdier og rettigheter som ikke utspringer av den judeokristne siviisasjon, må vi tro).

Men vil Skarstein selv kunne underlegge seg de såkalt universelle islamske menneskerettigheten som er nedfelt i Kairos-dokumentet og som er en menneske-erklæring som ikke fraviker en tomme fra Sharia og som muslimer worldwide er forpliktet på som muslimer?

Og hvis ikke – hvorfor ikke? Hvis ikke må nemlig Skarstein sørge for at muslimene underlegger seg hans egne utformede og tenkte universelle menneskeskerettigheter.

Han kan da like godt begynne på den store militæropprustning han i fremtiden må sette sin lit til, skal han få muslimene til å underlegge seg. Han vil da imidlertid ironisk nok måtte gjøre akkurat som VI islamkritkere, nemlig å bli mer VI, ikke mindre).

Ja, så dum kan man være. Det er tyedelig at eliten er i beit og botemidlet er: Diktatur over islamkritikere. Ikke dialog med islamkritikere.

Slik snakker og tenker de autoritære sinn. Vi kjenner dem på gangen.

Islamkritikere skal ikke bare essensialiseres. De skal ringes inn og bringes til taushet så raskt og effektivt som mulig.

Vi spør: Hva hvis en professor i religionshistorie i dagens Norge hadde skrevet en bok med tittlen:

Med Kristus i våre hjerter ....

Vi tror det ville ha avfødt et skrik i avsky og gru fra disse fascistoidene. Professoren ville ha blitt kalt imperialist, fascist og rasist og det som verre er. Men at Gardell navngir en bok av seg: Med bin Laden i våran hjærtan - avføder bare godord og "håp" for fremtiden i visse farlige kretser ...

Islamoserviliteten lyser av selvsikker fremtidstro. Det skal være sikkert.

Bevare oss vel fra dem.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar