lørdag 21. januar 2012

Marx eller Muhammed - "and the Winner is ... ?"

Document.no har i dag en avslørende kommentar til den islamske demonstrasjonen utenfor Stortinget hvor budskap og form sammenlignes med hva venstresiden tydde til av virkemidler rundt -68.

Klipp og sitat:

”Det er mange som ikke drar kjensel på Arfan Bhatti. Han har fått et gigantisk skjegg. Men stemmen er umiskjennelig.
Det er mye av anklagene av Vesten som kunne vært hentet fra en venstreradikal demo på 70-tallet: angrepene på USA og Vesten for dobbeltmoral, hykleri og de som er de egentlige forbryterne. Denne retorikken har runget mange ganger i Oslo sentrum.
Nå har den et religiøst innhold: Bhatti snakker i navnet til ett folk, en stamme, en Gud, og det er et ekstremt “enten er du med oss eller mot oss”-skille. Pressen vet ikke helt hva de skal gjøre med disse tankene.”


Dette er jo en korrekt rent ytre og formell observasjon, men den er langt fra tilstrekkelig og den bringer ingen innsikt i den radikale forskjellen mellom den gang da og nå, og mellom marxismen (venstresiden) og islam, slik islam vitterlig kan tolkes av MUSLIMER og slik islam blir tolket I DAG over hele verden hvor det finnes muslimer. Islam fremstilles nærmest som en eksotisk utgave av en ideologi hvis tilhengere kan sosial-mental-forklares på samme måte som 68’erne.

Det er ”ufarlig” ungdom det fokuseres på, sett fra etablissementets og documents side, den gang som nå.
 

Man bidrar dermed ufrivillig - eller ut fra plassmangel e l – til å bagatellisere disse protestantene. Det virker som om document.no allerede her og nå har bestemt seg for ”at det skal gå over” med tiden, og med andre ord: At det vil gå seg til … fordi det må det.
 

Men er dett så selvfølgelig en tanke, og en holdning?
 

Selvfølgelig ikke. Det er det som er selvfølgelig. Det kan virke som om document.no ikke har fattet det radikale poeng: Islam er farligere enn marxismen. I alle fall bør nettstedet – inkludert mange, mange andre - forsøke å stille spørsmålet:
 

Hvorfor er det slik?
 

For å sette det i perspektiv, må man tørre - og ville - sette venstresiden opp mot islam for å få frem grunnleggende forskjeller, til forskjell fra ulikheter, og forsøke å se problemstillingen i et større perspektiv, hvilket forsøkes gjort her: 

http://neitilislam.blogspot.com/2010/11/sosialister-flirter-optimistisk-med.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar