lørdag 28. januar 2012

Ateister ser seg nå nødtvunget til å stjele ...

Stakkars ateister! Nå vil de stjele fra religion og gudstroende mennesker og tradisjoner, -  for å få et mindre meningsløst, mindre uestetisk og mindre absurd liv.

Det er tydelig ute etter noe bedre enn de selv kan prestere: Et rikere liv, på grunnlag av andres tro, kreativitet og harde arbeid. Kanskje et mer trygt grunnlag for sin moral, som de ikke kan fundere?

Ateister skal ha det gratis. For her røper de at de ikke engang klarer å betale. De vet ikke hvordan de skal ”gjøre det”. Men de er ute etter å få et større tak om mennesker, som de gladelig karakteriser  som dumme og naive, alle de som tror på Gud. Samtidig som de selv ikke nøler med å kalle seg selv ”brigths”, jfr de nye ateistene – de dummeste, snevre av mennesker og mest forherdede av alle ateister - som f eks Dawkins, Dennet og Harris m fl.


Hvor lenge har de gått og vært misunnelige på de som har ”noe mer” enn det de selv har klart å kreere, for å kunne tilfredsstille menneskers dypere behov for mening, håp og tro? Hva er evihet for dem?

Kan religiøse ritualer bøte på ateistenes problemer?

Ifølge ateisten og kjendisforfatteren Allain de Botton: Ja. Så absolutt. Derfor bør ateister stjele fra de religiøse, de som tror på Gud.

Men Nei, ifølge Meg: Ateister vil alltid stå på stedet hvil i denne sammenhengen. De vil ikke rikke seg. De ligger allerede på evighetens ”lit de parade” og kan ikke rikke seg. Men hvorfor er de nå så nødne nå at de må stjele fra de som fra før har mindre enn dem selv av - skarpsinn og realisme?  Hvor skal de nå gjøre av sine IQ’er og sin forskning og alt det arbeide de har lagt ned for å ”motbevise” noe som – i henhold til sitt vesen og sin natur - ikke kan motbevises?

Er de på vei mot troen, mon tro?

Her kommer ateismens parasittisme tydelig frem, uten forbehold og uten at denne skråsikre ateisten – som ikke har noen gudstro og som antakelig benekter guds eksistens  fordi ”han” ikke kan bevises – et øyeblikk betviler at han har den fulle rett til å snylte på ressurser og verdier han selv ikke har klart å bidra med til å skape og heller ikke vil klare å bidra med å konservere eller utvikle.

Det er ikke til å tro at noen kan være så frekke som denne ateisten. Han kan ikke vite mye om hva hovmod er og sin posisjon i kosmos, enn si. Sin stilling overfor Gud Den Allmektige!

Han skjønner ingenting av Guds kjærlighet, ja, at Gud er kjærlighet, og at det bare finnes En sanne Vei og at det er Kristus, som ble torturet og døde, men som sto opp igjen fra de døde. Han forstår ingenting av hva tro er. Han kjenner intet guddommelig håp i sin ånd, (som han fortrenger). Han har ingen opplevelse av Guds kjærlighet i sitt hjerte. Han er et tomt skall på utkikk etter en rolle, etter kulisser. Noe ytre å bli beundret for og som han kan skremme og avlede med. Og imponere med, overfor kollegaer av alle avskygninger, folk som bruker utrolig og veldig mye tid på dette ikke å tro.
Et rent sløseri, spør du meg.

Det er påvert. Det er dessuten puerilt og dette desto mer som mannen er over puberteten.

Ateister er og må være ”fødte” posører, på en måte. De har ingen sjel, påstår de, og ganske riktig: Ingen er så sjelløs som en ateist. Og dette trenger intet bevis, det er noe mennesker med en dypere og velfundert  tro ser og kan konstatere  og gjennomskuer umiddelbart, uansett akademisk nivå. Man trenger ikke engang ha gått i barnehavene for å skjønne og gjennomskue dette.

For tro gir sikker kunnskap og innsikt, en kunnskap og en innsikt gitt via skrifter og via Den hellige Ånd som nettopp ateistene har avskåret seg selv fra å bli venn med og som de derfor aldri i livet våger å slippe til.

Å stjele fra religionene, som de Botton nå vil, vil ikke føre ham nærmere Gud, men snarere tvert imot. Det han er ute etter må være å villede så mange uskyldige sjeler som mulig, mennesker i utsatte posisjoner, mennesker som er lette å imponere, lure og manipulere. Det er disipler han er ute etter. Han vil kle seg opp som en menneskefisker, akkurat som en kristen.

For en maskepi og for en idioti dett er. For en dåre. Strategien  er lett å avsløre. Jeg håper flest mulig kan bidra til å latterliggjøre dette prosjektet. de Botton er en bedrager og forfører med enormt behov for oppmerksomhet.

 Han er riktig nok ikke verdt oppmerksomheten.  Men  .. å tie er av og til å samtykke, for ikke å si: Velkommen inn i varmen.

For mitt vedkommende er jeg mer interessert i å hive ham på dør ut i kulden.

Hvis Gud ikke skulle få en spesiell inderlighet for ham og bryte inn i livet hans, som ved et mirakel, for å gi ham det han virkelig trenger, nemlig: Ekte tro av et rent og udelt hjerte.

Det er opp til Gud. Ingen andre kan makte noe her.

Så vi får se.


Klippet:

What if religions are neither all true nor all nonsense? The long-running and often boring debate between fundamentalist believers and non-believers is finally moved forward by Alain de Botton’s inspiring new book, which boldly argues that the supernatural claims of religion are entirely false—but that it still has some very important things to teach the secular world.

Religion for Atheists suggests that rather than mocking religion, agnostics and atheists should instead steal from it—because the world’s religions are packed with good ideas on how we might live and arrange our societies. Blending deep respect with total impiety, de Botton (a non-believer himself) proposes that we look to religion for insights into how to, among other concerns, build a sense of community, make our relationships last, overcome feelings of envy and inadequacy, inspire travel and reconnect with the natural world.

For too long non-believers have faced a stark choice between either swallowing some peculiar doctrines or doing away with a range of consoling and beautiful rituals and ideas. At last, in Religion for Atheists, Alain de Botton has fashioned a far more interesting and truly helpful alternative.


http://www.amazon.com/Religion-Atheists-Non-believers-Guide-Uses/dp/0307379108/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327784512&sr=1-1

http://www.bbc.co.uk/programmes/b019m4xq

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar