søndag 1. januar 2012

Kan muslimer stole på sosialistene?

"Et angrep på muslimene er et angrep på meg og alle nordmenn" sa partisekretær Raymond Johansen den 9. april i fjor.

Ifølge Aftenposten, se artikkel her

Men kan muslimene stole på sosialistene? Sørmålet kan være grunn til å spørres, etter følgende:


"VI SKAL GJØRE islam VERDSLIG, AKKURAT SOM all politikk er verdslig og slik SYKEPLEIEN OG BEGRAVELSEN, EKTESKAPET OG FØDSELSREGISTRERINGEN er blitt det.

VI SKAL SLOSS UFORSONLIG mot det BESTÅENDE OG OFFISIELLE islam, SOM mot  ANDRE FORDUMMENDE SEKTER som ennå tror på noe guddommelig.


VI SKAL HA EN PÅGÅENDE OG HENSYNSLØS kritikk av islam (og all annen gudstro), FORDI VI MENER TROEN og RELIGIONEN I OG FOR SEG ER EN PRIVATSAK.


BARNA SKAL GJØRES TIL SOSIALISTER, OG DET ER LÆRERNE – med sosialismen som instrument - SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET, (gjerne ved sublime manipuleringsmekanismer).


SKAL VI SKAPE DEN SOSIALISTISKE SKOLE, MÅ VI HA MAKTEN I moskeene sammen med de sekulære muslimene og i SKOLESTYRENE OG I KOMMUNESTYRENE, OG BRUKE VÅR MAKT HENSYNSLØST.

VI VIL BORT FRA ALT DET BARBARISKE OG FRA DEN USUNNE LÆRE OG MORAL, SOM BARNA LÆRER GJENNOM islam og all RELIGIONS-UNDERVISNING, spesielt kristendommen.
POLITIKK ER KLASSEPOLITIKK."

Vet du - som muslim-  at sosialistenes skjulte hensikter er å bruke deg og din familie - og islam som gudstro - ,  mot deg for å få deg og dine til å bli løpergutter for sosialistene slik at sosialismen og ateismen kan bli den dominerende og for all fremtid triumferende ideologi i det norske samfunnet?
Hvis du ikke tror det, vil jeg be deg studere teksten i ingressen over en gang til. Og grunnen til at jeg ber deg om det, er at dette er tanker og erklærte programerklæringer, slik de ble formulert for ikke mange år siden, av kjente norske sosialister og/eller kommunister. (Jeg har forandret litt på den opprinnelige teksten; linken til originalen finner du nedenfor).

Du vil kanskje fnyse av dette og tenke at dette har aldri noen fortalt deg, før nå. Du kan besinne deg og tenke at dette gjelder ikke nå, at ingen sosialist du kjenner ville hatt slike tanker her og nå i dag, i vårt moderne samfunn, og at slike tanker er gammeldagse og burde vært lagt på historiens skraphaug for lenge siden. Du vil kanskje tenke at sosialistene er våre virkelige venner og at de er og vil bli solidariske med dere for uoverskuelig fremtid. Og du vil kanskje tenke at dette er sosialistene nødt til å være, for hvor skal de ellers hente stemmetilfanget sitt fra fremover, om ikke blant muslimene?

Til dette vil jeg spørre deg: Hvordan kan du være så sikker på at sosialistene ikke er ute etter gudstroen din og gjerne vil gjøre alt for å få deg til å bli en verdslig eller ateistisk muslim, et menneske som vil være bedre i stand til tenke sosialistisk og dermed materialistisk med tanke på fremtiden enn det en muslim vanligvis tenker om seg selv og sin tro i dag, i en tid hvor de fleste muslimer vil benekte at de er ateister og at de faktisk tror på Allah som muslimenes gud?

Jeg vil spørre deg: Hvordan kan du være så sikker på at sosialistene ikke vil klare å forandre – eller forkvakle - deg og din gudstro, når de klarte å forandre den herværende norske kirke og forkvakle den kristne ortodoksi her i landet på under 100 år, fra å ha representert en klar og tydelig gudstro til å være et uigjenkjennelig sammensurium av gudsfornektende teologisk læresystemer og holdninger som bare de færreste nå for tiden vil akte og respektere og finne noen mening med, eller sann og virkelig frelse i?


Hvordan kan du være så sikker på at det vikelig er sosialistenes egentlig ønske å oppnå bedre vilkår for deg og dine og din tro på lengre sikt? Har du spurt deg selv hvorfor sosialistene er så interessert i å samarbeide med dere og legge forholdene bedre til rette for dere, slik de sier de er?

Spør du meg er det en stor feil av muslimer å tro at sosialistene på lang sikt er interessert i å stimulere til islams fremgang i Vesten. For her snakker sosialistene med to tunger og hadde det ikke vært for at de ikke vil erklære seg som muslimer, så ville man ha kunnet tro at de benytter seg av den lovlige løgnen i islam som går under navnet taqhiya, for nemlig å fremme sosialismen og sin egen sak og sine egne partier på venstrefløyen i dagens politiske bilde.

Du kan i tillegg også tenke over om det ikke finns alternativer til sosialismen. Flere og flere muslimer ser ut til å ha oppdaget at f eks FrP kan være et vel egnet parti for muslimer. Partiet går primært inn for å innsnevre statsmakten mest mulig og lette skattetrykket for befolkningen generelt og bare disse to grunnpillarene bør kunne være av største interesse for det store flertall av muslimer her i landet, og grunnen er klar: Jo mer enkeltindividet får beholde av profitt og lønn, jo mer penger vil den enkelte ha å bidra med til sin egen gruppe, sine egne trosfeller og institusjoner.

FrP- politikk vil dessuten kunne bidra til å hindre at visse grupperinger blir positivt forfordelt over statsbudsjettet slik at de får tildelt makt og midler som langt overstiger deres betydning i samfunnet for øvrig. Det synes å stride mot naturlig rettoppfatning at noen grupperinger skal kunne karre til seg fordeler som ikke står i forhold til grupperingens ytelser eller produktivitet ellers i samfunnet, men som snarere fører til at en gruppe tvinges – via sosialistiske fordelingstiltak – til å subsidiere en annen gruppe og da en gruppe som for øvrig vil motarbeide de andre gruppene med alle midler, både lovlige og lovlige. For synes du det er rettferdig og rimelig for en muslim at han skal måtte subsidiere andre grupper som ikke klarer å ”forsørge” seg og sine like godt som den hans egen muslimske gruppe klarer å gjøre overfor ham selv og sin familie og gruppe? Hvorfor skal man via demokratiske metoder tvinge en gruppe til å støtte en annen gruppe som motarbeider og utnytter den andre for alt det den er verdt? Er det ikke bedre at hver gruppe får adgang til å sørge for seg og sine uten å måtte delta i det såkalte sosialistiske spleiselag, som mer enn noe annet kan minne om tyveri fra noen på bekostning av andre?

En sosialist sa det på følgende måte:

1.Vi skal BEHOLDE STATSKIRKEN (og bygge flere moskee)r OG BRUKE DEM SOM POLITISK MIDDEL bl a mot islam og all annen gudstro.
2.Vi skal BRUKE LIBERALTEOLOGIEN (som i praksis fraråder all sann gudstro) SOM GISSEL FOR Å TØMME KIRKEN (og moskeene) FOR INNHOLD. NÅR disse religionene  ER BLITT BLODLØSE OG KRAFTLØSE, - DA KAN DEN FÅ SIN ”FRIHET”."

Kan muslimer støtte en politisk ideologi som for ikke lenge siden hadde ovenstående som programerklæring? Vil noen seriøs sosialist i dag benekte at dette er sosialismens målsetting den dag i dag og at dette er noen av sosialistenes grunnleggende politiske virkemiddel for å nå sine målsettinger?

http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=20007

Men hvorfor skal vi være redd sosialistene når vi muslimer kan forandre sosialismen og gjøre den mer åpen og vennlig for islamsk påvirkning, sier kanskje muslimene, - og kanskje mer og mer lik selve islam, både som ideologi og religion, på litt lenger sikt?

Ja, hvorfor skal muslimene frykte sosialister og sosialismen når man ser følgende:


11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo de neste fire årene har innvandrerbakgrunn. Andelen økte kraftig gjennom ekstra personstemmer gitt i valget, skriver Dagens Næringsliv.
Dette går fram av listen over innvalgte personer som valgstyret i hovedstaden offentliggjorde onsdag.
Innvandrere dominerer listene
Ifølge avisen hadde Arbeiderpartiet kumulert det maksimale ti personer på sin liste til valget, derav to av dem med innvandrerbakgrunn: Abdullah Asalbeegh (6. plass) og Nadeem Butt (10. plass). I valget rykket de to opp til henholdsvis tredje og fjerde plass.
- De er flinke med ekstra kryss. Men dette er ikke noe problem - det klarer vi. Det er flinke folk, og slik er demokratiet, sier Libe Rieber-Mohn, Aps toppkandidat og første innvalgte i Oslo, til Dagens Næringsliv.
Tror moskeene står bak
Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne.

---
Dette so å lese i september i fjor, herIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar