mandag 8. november 2010

Willoch på ville veier ...

Den ellers så kloke og sindige Kåre Willoch er nå ute på ville veier, veier han helt uten forbehold og intelektuell distanse nå gjerne ser folk og fe vil følge ham på - rett inn i fortapelsen.

Og hvilken vei er det? 

Jo, det er veien mot ”vannhullet”, som er ordet for sharia på arabisk og islam. ”Vannhullet” burde i stedet oversettes med ”ildpølen” eller helvete. Det er bare å se seg rundt i verden: De muslimske stater er ikke til for sin egen befolkning, nei. Islam som sådan er til for å konservere mennesker til å være og bli slaver under profeten og Allah og dermed undertrykte for all fremtid, med mindre muslimene selv kaster av seg åket og befrir seg selv, idet de tillater seg selv og bli selvstendige og frie mennesker, ikke slaver og kuede, som de er nå, under islams sverd og svøpe.

Islam lager et helvete på jord for muslimer, dvs. mennesker, mennesker som i utgangspunkt er frie og innehavere av selvinnlysende og uforanderlige rettigheter og plikter, alt nedfelt i Menneskeretterklæringen.  Mennesket skal ikke være bundet fra fødelselen av  til et umenneskelig  og undertrykkende lovsystem – dvs. islam, dvs. sharia -  som brukes for å holde muslimer nede i uvitenhet og mørke.

Willoch kommer med følgende påstander – ikke gjengitt ordrett, men som vesensinnhold - i dagens Tabloid på TV2: (i forbindelse med en bokutgivelse):

1) Islam ikke er en brutal eller brutaliserned religion, men det motsatte.
2)Visse muslimer - som ikke representerer islam proper - misbruker religionen som grunnlag for forbrytelser mot menneskeheten.
3) Grunnen til at islam misbukes av muslimer er at Vesten undertrykker islam og muslimer verden over.
4) Det fins også brutale og brutaliserende utrykk i den judeokristneBibel.

Willoch advarer under intervjuet mot at islam fremstilles om en voldelig eller brutal religion,ja, han regelrett fordømmer islamkritikk som fremhever islams mørke sider, sider som er integrert i og nedfelt – av Allah - i Koranen som ifølge den selv er evig og uforanderlig. Han frykter en større konflikt med islam hvis islamkritieker ikke begrenser seg selv og undertrykker seg selv og man kan spørre: 

Er det vi og Vesten som har skyld i at islam brukes slik islam ifølge islam selv SKAL brukes – og ikke misbrukes?

Willochs angrep på islamkritikere er ikke noe annet enn et angrep på selve ytringsfriheten  - Vestens lysende kronjuvel omringet av et verdenssump av islamsk mørke.

Willoch ikke bare bagatelliserer og undervurderer islam, han fremmer med dette innspillet islams sak i Norge som en aktiv disippel av profeten og Allah og som en direkte undergraver av Vestens frihet. 

Han bidrar også til å demonisere alle innsiktsfull, dyp, ærlig og velment islamkritikk.

Og alt dette gjør ham ikke verdig. Islamkritikere går dystre tider i møte. De islamofile vil heller angripe muslimkritikere enn mullaher. Det står et mørke en kulde for døren og mye av det er allerede sluppet inn.

Bare tåper vil åpne døren ytterlige for å slippe det inn. De kloke vil forsøke å lukke - i håp om å kunne bevarefrihet for seg selv og Vesten i det hele tatt.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar