søndag 21. november 2010

Hvem ville ha turt ... ?

 Er vår generasjon av i dag tidenes feigeste generasjon i landet ?

Hvem på Stortinget, i Den norske Kirke, i de største avisredaksjonene i landet, i LO, i NRK eller i TV2 ville ha tatt opp følgende alvorlige - og i dagens situasjon nødvendige - spørsmål, et spørsmål som for langt over en milliard mennesker og alle innvandrere og utvandrere er av største viktighet for deres liv i dag og for årene som kommer, ja, kanskje inn i evigheten:

Var profeten Muhammeds  budskap fra Djevelen eller Gud?

Man trenger ikke engang å være kristen for å forstå alvoret og betydningen av spørsmålet.

Men selvfølgegli ville ingen ha funnet noen grunn til å reise spørsmålet eller oppfordre til seriøs diskusjon om dette her i Norge, i dagens situasjon, hvor vi serviliserer oss for islam og klargjør og forbereder oss på dhimmimskap uten helt å være klar over det, og hvor vi derfor står helt uten evne til å ta utfordringen fra islam på alvor.   

Hvem skulle i så fall gjestene i et debattprogram om dette være? Statskirkeprester? Politikere? Universitetslektorer? Folk fra Forsvaret? Fra reklamebyråene? Fra fagforeningene og bankvesenet? 

Grunnen sier seg selv: Vi er blitt en avkristnet nasjon, et ugudelig folkeslag, en befolkning som er blitt helt udugelige til å stille essensielle og vesentlige spørsmål om liv og død, om dette å være eller ikke være. Vi har gått tomme for eksistensielle svar. Vi orker ikke engang stille spørsmålene. Vi har tømt ut ordet tro som et meningsfylt ord fra våre sinn og ord som himmelsk håp, nåde, guddommelig rettferd og hellighet  og begrepet frelse fra våre hjerter, vår horisont, ja, selve vårt vokabular. 

Vi har erstattet alle gamle ord med til alle tider evighetsvisdom i seg til fortrengsel  for en platt og trist fokus på en høyst snever sanselighet, ulidelig kokka humor, pueril og kjødelig og kjønnsrettet kjærlighet. Vi er i ferd med å svikte oss selv, men vi ser det ikke. 

Hva er galt med oss? Ingenting? Vi bare spør.

Vi må nok nok en gang begynne å reise ut for å se og lære noe av betydning, ikke bare for å oppleve og spise og drikke. Vi kan f eks reise til Egypt. Der vil vi finne en mann, en sann mann og et utrolig modig menneske som vet noe dette – av erfaring - om å ha livet kjært, ikke bare for trosfeller, men for alle, og ikke bare her på jorden, men også i himmelen. Hvis vi kan tillate oss å si det.

Han tør å stille spørsmålet – midt i løvens hule.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar