fredag 26. november 2010

Har muslimer plikt til å hate?

Vi registrerer at det for tiden er i gang en tråd på Aftenposten Debattforum om Walid al-Kubaisis islamske tro. I den forbindelse kommer vi over et innlegg (blant mange) "som slår":

"Sunni-muslimer sier at alle andre er vantro
Shi'iter sier at alle andre er vantro
"Moderate muslimer" sier at alle andre er vantro
Ahmadiyya sier at alle andre er vantro
Ash'ariyyah teologer sier at Maturidiyyah teologer er vantro
Maturidiyyah teologer sier at Ash'ariyyah teologer er vantro
Mu'tazilah teologer sier at alle andre er vantro
Kharijiyyah sier at alle andre er vantro
Wahhabiyyah sier at alle andre er vantro
Sufi-muslimene er i hvertfall vantro!

Og Walid al-Kubaisi sier nå at alle ovennevte er vantro ...... Og koranen sier at vantro skal drepes. Når tid får vi dette endelige oppgjøret med de vantro? Men når de vantro tegner en karikastur av Muhammed, da er alle like troende!"
(Lagt inn av Perast 25.november d.a).

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=44&ThreadID=312071

Vi vil i denn forbidelse knytte an til noen formuleringer som desverre kan knyttes til Koranen, men som riktig nok ikke er noen ordrett gjengivele av surer i den, men som likevel kan beskrive situasjonen for mange muslimer rundt omkring i verden i dag og det press muslimer lider under og gi et bilde av hvor vanskelig, for ikke å si hvor umulig det må være å være "entydig" og klar muslim nå til dags.

Islam er full av hellig vrede og hellige formaninger som pålegger den enkelte "slave" under islam å ta stilling til særdeles vanskelige forhold og moralske spørsmål, noe som kanskje skaper et behov hos den enkelte for en enkelhet eller en klarhet som bare kan få sitt uttrykk i en mistro og mistenksomhet overfor annerledestenkende, et rent kognitivt eller mentalt dilemma  som før eller siden må slå ut i regelrett hat, et hat hvor følelser bygget på frykt slåt ut i lys lue, bare for "naturlig" å kunne lette "trykket".

Islam i seg selv nærer kanskje opp under mange menneskers innebygde og potensielle behov for hat som et et stadig tikkende og latent og ennå ikke aktualisert beskyttelsesbehov før selve utageringen.

Når man ser og opplever det hat som utløses i muslimske miljøer som følge av at det nærmest er en plikt for muslimer kollektivt å la seg fornærme over det vi i Vesten i dag ser på som bagateller og så langt fra blasfemi det går an å komme, kan vi begynne å lure på hvor dette hatet hentes frem fra.

Vi skulle nesten tro - vi får håpe vi tar grundig feil - at det som står i muslimenes hellige bok er omtrent som følger, i hver fall kan noen få dette inntrykket:

Og …. inspirerte englene: «Jeg er med dere! La de troende holde stand! Jeg vil kaste skrekk i hjertene til de falske muslimene , alle kommunistene, alle sosialistene, alle ateistene, - jødene og de kristne, - og i hjertene til de liberale, alle demokratene og alle homsene. Slå dem over nakken, rapp dem over fingrene! 
 
De som tror, må ikke slutte seg til hyklerne blant muslimene , kommunistene, sosialistene, ateistene, jødenes og de kristne, de liberale, alle demokratene og alle homsene fremfor de rettroende muslimer. De som gjør dette, hører ikke Allah til, med mindre de er presset.  Allah advarer dere mot Ham selv! Hos Ham er reisen slutt.

Hør sendebud! Alle muslimer: Til kamp! Finnes det tyve trofaste blant dere, skal de vinne over to hundre! Er dere hundre, vil dere overvinne tusen  falske muslimene, alle kommunistr , sosialister, ateister, - jødene og de kristne og alle de liberale, alle demokratene og alle homsene ! For dette er mennesker som ikke skjønner  noe!


Men når ... , da drep de falske muslimene- , kommunistene- , sosialistene-, ateistene, - jødene og de kristne og alle de liberale, alle demokratene og alle homsene der dere finner dem, pågrip dem, omring dem, gyv på dem overalt! Men hvis de angrer og  omvender seg, ... og betaler det bidrag Allah krever gjennom dere, så la dem gå. Allah er den tilgivende og nåderike.

Bekjemp de falske muslimene- , kommunistene- , sosialistene-, ateistene, - jødene og de kristne og alle de liberale, alle demokratene og alle homsene ! Så Allah kan straffe dem og gjøre dem til skamme ved dere! Han kan hjelpe dere hvis Han vil  og helbrede hjertene ...

Det passer seg ikke for falske muslimer- , kommunister- , sosialister-, ateister, - jøder,  kristne og liberale, alle demokrater og alle homser å vokte Allah's hus så lenge de er uvitende. Deres gjerninger er null verdt. De skal alle i ilden ...

Muslimer, dere troende: Alle de falske muslimene- , kommunistene- , sosialistene-, ateistene, - jødene og de kristne og de liberale, alle demokratene og alle homsene – de er alle  avskyelige!
Dere som tror: Bekjemp de hyklerske muslimene- , kommunistene- , sosialistene-, ateistene, - jødene, de kristne, de liberale, alle demokratene og alle homsene som bor i naboskapet! Vær  harde! Allah er med alle som frykter Ham. 
 
Når dere møter de de falske muslimene- , kommunistene- , sosialistene-, ateistene, - jødene og de kristne og de liberale, og alle demokratene og alle homsene i kamp, så nedkjemp dem helt, og bind dem stramt . .... Om Allah ville, kunne Han selv ha nedkjempet dem, men Han ønsker å prøve noen ved andres hjelp. De som kjemper og dør for Allah, dette er aldri verdiløse gjerninger .. .
---
Var Muhammed gnostiker? Vel, det synes om om han iallfall var mer inspirert av gnostiske kilder enn av korrekt, ortodoks kristen tro.

Funksjonen av mye av islam kan se ut til å flyte direkte av en kjent gnostisk tekst med navnet: Torden. Identifiserte Muhammed seg med denne Torden? 

Vi kommer antakelig tilbake til dette i en senere porstering).
http://www.gnosis.org/naghamm/thunder.html 

Translated by George W. MacRae

I was sent forth from the power,
and I have come to those who reflect upon me,
and I have been found among those who seek after me.
Look upon me, you who reflect upon me,
and you hearers, hear me.
You who are waiting for me, take me to yourselves.
And do not banish me from your sight.
And do not make your voice hate me, nor your hearing.
Do not be ignorant of me anywhere or any time. Be on your guard!
Do not be ignorant of me.
For I am the first and the last.
I am the honored one and the scorned one.
I am the whore and the holy one.
I am the wife and the virgin.
I am <the mother> and the daughter.
I am the members of my mother.
I am the barren one
and many are her sons.
I am she whose wedding is great,
and I have not taken a husband.
I am the midwife and she who does not bear.
I am the solace of my labor pains.
I am the bride and the bridegroom,
and it is my husband who begot me.
I am the mother of my father
and the sister of my husband
and he is my offspring.
I am the slave of him who prepared me.
I am the ruler of my offspring.
But he is the one who begot me before the time on a birthday.
And he is my offspring in (due) time,
and my power is from him.
I am the staff of his power in his youth,
and he is the rod of my old age.
And whatever he wills happens to me.
I am the silence that is incomprehensible
and the idea whose remembrance is frequent.
I am the voice whose sound is manifold
and the word whose appearance is multiple.
I am the utterance of my name.
Why, you who hate me, do you love me,
and hate those who love me?
You who deny me, confess me,
and you who confess me, deny me.
You who tell the truth about me, lie about me,
and you who have lied about me, tell the truth about me.
You who know me, be ignorant of me,
and those who have not known me, let them know me.
For I am knowledge and ignorance.
I am shame and boldness.
I am shameless; I am ashamed.
I am strength and I am fear.
I am war and peace.
Give heed to me.
I am the one who is disgraced and the great one.
Give heed to my poverty and my wealth.
Do not be arrogant to me when I am cast out upon the earth,
and you will find me in those that are to come.
And do not look upon me on the dung-heap
nor go and leave me cast out,
and you will find me in the kingdoms.
And do not look upon me when I am cast out among those who
are disgraced and in the least places,
nor laugh at me.
And do not cast me out among those who are slain in violence.
But I, I am compassionate and I am cruel.
Be on your guard!
Do not hate my obedience
and do not love my self-control.
In my weakness, do not forsake me,
and do not be afraid of my power.
For why do you despise my fear
and curse my pride?
But I am she who exists in all fears
and strength in trembling.
I am she who is weak,
and I am well in a pleasant place.
I am senseless and I am wise.
Why have you hated me in your counsels?
For I shall be silent among those who are silent,
and I shall appear and speak,
Why then have you hated me, you Greeks?
Because I am a barbarian among the barbarians?
For I am the wisdom of the Greeks
and the knowledge of the barbarians.
I am the judgement of the Greeks and of the barbarians.
I am the one whose image is great in Egypt
and the one who has no image among the barbarians.
I am the one who has been hated everywhere
and who has been loved everywhere.
I am the one whom they call Life,
and you have called Death.
I am the one whom they call Law,
and you have called Lawlessness.
I am the one whom you have pursued,
and I am the one whom you have seized.
I am the one whom you have scattered,
and you have gathered me together.
I am the one before whom you have been ashamed,
and you have been shameless to me.
I am she who does not keep festival,
and I am she whose festivals are many.
I, I am godless,
and I am the one whose God is great.
I am the one whom you have reflected upon,
and you have scorned me.
I am unlearned,
and they learn from me.
I am the one that you have despised,
and you reflect upon me.
I am the one whom you have hidden from,
and you appear to me.
But whenever you hide yourselves,
I myself will appear.
For whenever you appear,
I myself will hide from you.
Those who have [...] to it [...] senselessly [...].
Take me [... understanding] from grief.
and take me to yourselves from understanding and grief.
And take me to yourselves from places that are ugly and in ruin,
and rob from those which are good even though in ugliness.
Out of shame, take me to yourselves shamelessly;
and out of shamelessness and shame,
upbraid my members in yourselves.
And come forward to me, you who know me
and you who know my members,
and establish the great ones among the small first creatures.
Come forward to childhood,
and do not despise it because it is small and it is little.
And do not turn away greatnesses in some parts from the smallnesses,
for the smallnesses are known from the greatnesses.
Why do you curse me and honor me?
You have wounded and you have had mercy.
Do not separate me from the first ones whom you have known.
And do not cast anyone out nor turn anyone away
[...] turn you away and [... know] him not.
[...].
What is mine [...].
I know the first ones and those after them know me.
But I am the mind of [...] and the rest of [...].
I am the knowledge of my inquiry,
and the finding of those who seek after me,
and the command of those who ask of me,
and the power of the powers in my knowledge
of the angels, who have been sent at my word,
and of gods in their seasons by my counsel,
and of spirits of every man who exists with me,
and of women who dwell within me.
I am the one who is honored, and who is praised,
and who is despised scornfully.
I am peace,
and war has come because of me.
And I am an alien and a citizen.
I am the substance and the one who has no substance.
Those who are without association with me are ignorant of me,
and those who are in my substance are the ones who know me.
Those who are close to me have been ignorant of me,
and those who are far away from me are the ones who have known me.
On the day when I am close to you, you are far away from me,
and on the day when I am far away from you, I am close to you.
[I am ...] within.
[I am ...] of the natures.
I am [...] of the creation of the spirits.
[...] request of the souls.
I am control and the uncontrollable.
I am the union and the dissolution.
I am the abiding and I am the dissolution.
I am the one below,
and they come up to me.
I am the judgment and the acquittal.
I, I am sinless,
and the root of sin derives from me.
I am lust in (outward) appearance,
and interior self-control exists within me.
I am the hearing which is attainable to everyone
and the speech which cannot be grasped.
I am a mute who does not speak,
and great is my multitude of words.
Hear me in gentleness, and learn of me in roughness.
I am she who cries out,
and I am cast forth upon the face of the earth.
I prepare the bread and my mind within.
I am the knowledge of my name.
I am the one who cries out,
and I listen.
I appear and [...] walk in [...] seal of my [...].
I am [...] the defense [...].
I am the one who is called Truth
and iniquity [...].
You honor me [...] and you whisper against me.
You who are vanquished, judge them (who vanquish you)
before they give judgment against you,
because the judge and partiality exist in you.
If you are condemned by this one, who will acquit you?
Or, if you are acquitted by him, who will be able to detain you?
For what is inside of you is what is outside of you,
and the one who fashions you on the outside
is the one who shaped the inside of you.
And what you see outside of you, you see inside of you;
it is visible and it is your garment.
Hear me, you hearers
and learn of my words, you who know me.
I am the hearing that is attainable to everything;
I am the speech that cannot be grasped.
I am the name of the sound
and the sound of the name.
I am the sign of the letter
and the designation of the division.
And I [...].
(3 lines missing)
[...] light [...].
[...] hearers [...] to you
[...] the great power.
And [...] will not move the name.
[...] to the one who created me.
And I will speak his name.
Look then at his words
and all the writings which have been completed.
Give heed then, you hearers
and you also, the angels and those who have been sent,
and you spirits who have arisen from the dead.
For I am the one who alone exists,
and I have no one who will judge me.
For many are the pleasant forms which exist in numerous sins,
and incontinencies,
and disgraceful passions,
and fleeting pleasures,
which (men) embrace until they become sober
and go up to their resting place.
And they will find me there,
and they will live,
and they will not die again.

         Selection made from James M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. HarperCollins, San Francisco, 1990.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar