mandag 29. november 2010

Islamiseringen av folkesjelen.


Hva har Snåsamannen med islamisering å gjøre? Fint lite, vil mange tro, men da tror man feil.

Det gjelder selvfølgelig heller ikke bare Snåsamannen. Mange bidrar nå til en stadig mer påtakelig islamisering av samfunnet, parallelt med den avkristning som ellers foregår rundt oss og midt blant oss. Det er nesten som om utviklingen mot den fullstendige avkristning er styrt – av makter vi ennå ikke makter å gjennomskue. Og dette gjelder ikke minst blant eliten.

Siden minister Hansen åpenbarte for det norske folk at han ringte Snåsamannen fordi han var utslitt av sønnens forstoppelsesplager og fikk hjelp av denne mannen, har en rekke viktige personer kommet inn i manesjen og bidratt med å forsterke inntrykket at Snåsammen slettes ikke er  noe å skamme seg over.

Mr. medisinmann Ballo fra SV har også ytret åpenhet for det uforklarlige. Når så til og med NRK og bispen i Nidaros setter Snåsamannen i høytidelig fokus (og når så attpåtil prinsessen i sin opphøydhet åpent og ærlig åpner vei for samtaler med de døde), da er det noe på gang i dette landet som ikke bare kan tolkes som avkristning eller hedningegjøring, men også som at noe annet og fremmed for folk flest er begynt å bryte gjennom og får fortfeste i folkets sjel. 

Vi er først og fremst i ferd med å internalisere forvirring.  På sikt vil denne prosessen slå ut i angst som et resultat av en prosess hvor den suprarasjonale dimensjon i menneskets liv nærmest systematisk er blitt undertrykt de siste par hundre år. I neste omgang vil dette skape større behov for tankeklareht og rasjonalitet igjen og da er det det vil skje: 

Mange vil vende seg mot islam for å konvertere. Man vil flykte fra friheten – de selvsamme frihet som Vesten har skapt -  fordi friheten er blitt uutholdelig. Dette igjen vil få enorme konsekvenser på sikt. Man hevender seg på det egne, det som skuffet oss gjorde oss forvirret. Det som ”bare” ga oss frihet, en mulighet vi nå forakter.

Snåsamannen, Mr. Ballo, Mr. Støre  og Mr. Hansen har noe til felles som kan fortelle om hva som vil komme til å skje, i og med at disse menneskene alle er i avantgarden i samfunnet og fungerer nå som mer eller mindre sterke rollemodeller for den prosess mot stadig sterkere og tydeligere islamisering som komme til å skje: 

De er alle tre overtroiske mennesker, mennesker i forming mot fullstendig gudløshet,  i ledtog, selvfølgeglig, med alle andre nordmenn som verken evner eller tør å gjennomskue maskepien – bak helbredelsene - og ta klar avstand fra dem og alle de som henger seg på for en spin-off.

Man skal ikke bare ta avstand til dette fenomenet på vitenskapelig grunnlag, åh, nei. Vi skal alle ta avstand fra det på moralsk grunnlag: Vi skal ikke ha andre guder enn kjærlighetens Gud og Vi skal ikke lyve, dvs. bedra. Det det dette dreier seg om. Ikke vitenskap. Den u-vitenskap som nå rir forgrunnsfigurer som Hansen, Ballo Støre og bisper er ikke noe annet symtomer på at noe annet vil komme til å overta, og hva annet kan det være enn  islam. 

Flere og flere normenn konverterer til islam. De intervjues og skrives om. Islam vil etter hvert fremstå som det eneste alternativ for det som i nær fremtid vil bli kalt åndelig utvikling. Vi vil i løpet av 30-40 år her i landet fullstendig ha mistet evnen til å skjelne mellom tro og gjerninger. Vi kan ikke få oss til å tro at islam er noe annet enn en trosreligion. Vår frihet har fått oss til å tro at det rett og slett er en umulighet at islam er en gjerningsreligion.  Det ligger så å si i vårt lutherske blod. Vi skal ha frelsen gratis. Vi er inne på en farlig vei.

De har gjort seg til en hedensk treenighet for show-trengende, disse, tre: Klovnen,  ”kongen” og doktoren. De bereder veien for islam og behovet for ”klarhet”. For ekte tilhørighet. Fro trygghet. Koste hva det koste må.

Vi vil oppleve stadig flere forstyrrede mennesker og tvilere som i  vår moderne tid er mer forstyrrede og vantro av overtro enn menneskeheten har vært på uminnelige tider. Og disse går nå rundt her i gater og streder midt på lyse dagen – og sitter i de mest prestisjetunge maktposisjoner i det moderne og eller så moderate Norge! 

Lykkelandet hvis tro nå er erstattet med overtro og tro på magiske krefter. Vi nærmer oss islam og islam vil vi finne overtro, tro på magi – for en tolerant religion! Det vil styrke vår selvfølelse å bli hedninger. Vi vil få en frihetsopplevelse i landet vi ikke har opplevd på 1000 år.

Denne samme hedenske treenighet bidrar nå til å gjøre det enda verre og mer farlig her i livet for mange folk. De nærer opp under usynlige, umålbare krefter.  Man kan spørre: Hva er det de er redd for? 

At helsekøene skal bli for lange og at folk skal ta loven eller u-helsen i egne hender? At oljepengene snart er oppbrukt og at de da i desperasjon over mangel på bærekraftige hjelpemidler ser at da vil folk ha mer bruk for overtro enn vitenskap og realisme? 

De har noe til felles disse tre: De vil så gjerne hjelpe, men så får de det ikke helt  til og i stedet for å si det som det er, gjør de seg i beste mening til formidlere for magi og overtro. Biskopen tror på samme måte at kirken trenger hjelp av Snåsammannen, - det er visst den eneste måten denne bispen tror han kan hjelpe folk på: Til overtro.

Det er opium for folket disse nå serverer. De må kunne begrunne det moralsk: Gjør de det for å gi folk en mulighet for å overleve de kommende kriser med i hvert noe av sin mentale forankring og helse i behold? Gjør de det for å forhindre en mye større og dypere krise enn bare det at folk er blitt overtroiske? Gjør de det for å trøste befolkningen, godsnakke med den, før stormen og forliset?

Den hedenske treenighet består av leger, og som sådanne lærde i vitenskap og skepsis, en lekmann uten annen faglig kompetanse enn kontakt med sitt indre "syn", og uti det religiøse – eller genuint kristne - helt ulærde statsråder, valgt gjennom et i store trekk ateistisk inspirert parti til å representere et folk både Ballo, Støre og Hansen gjennom sin idelogi og sin ateisme har arbeidet for skal bli mer og mer avkristnede og gudsforlatte. 

De har i sannhet oppofret seg  for saken. Og nå har de fått som de vil: Kristendommens avløsning er kommet, og kommet for godt. Den ikke- kristne og ukristne frelse er like om hjørnet. Det sekulariserte himmelrommet er fylt av vidunderlighet og magiske krefter som på kommando av ”utvalgte ugudelige” kan påkalles og styres av vanlige folk selv.

Så herlig! Så fromt! Så tolerant!

Vi må nå som samlet mennskehet begynne på nytt og forfra, - gudene er endelig gjennoppdaget! Tre inn til de sosialistiske øversteprestene, midlere mellom himmel og jord, mellom Stortinget og folket. Velkommen til den folkevalgt frelse. Velkommen til profeten Muhammed!

Jo mer åndelig døde mennesker er, desto bedre, - det har  vært sosialistenes credo. Glem at kunnskap er makt. Eller si ja takk til begge deler: Overtro og viten. Men si for guds skyld nei til kristen tro.

Nå gjelder det nærmest på liv eller død om å blåse nytt liv i det overnaturlige eller mystiske, det eneste som virkelig nå kan hjelpe oss er bare sinnets dunkelhet, det uforklarlige, uvitenskapelige og overtroiske. Er vi endelig blitt så ydmyke, dvs så dumme  nå, etter  i så lang tid å ha blitt indoktrinert, at vi godtar dette som allright og OK? Har vi mistet all motstandskraft?

Situasjonen er en ønskedrøm for Allah og profeten. Jo mer forvirret og overtroisk et folk er, jo lettere er det for islam å overta. Islam betyr fornuft og bringer klarhet, sies det.

All innsikt og fornuft og:  Gud hjelpe oss, sier jeg. Men nå får det avkristnede norske folk det det har bedt om lenge: En jordisk velsignelset fra høyeste hold.

Det er ikke til å tro. Det må være overtro.

Det er den som nå skal få oss til å bli ydmyke: Det fins mer mellom himmel og jord, har Hansen oppdaget. Den skal få oss til stole mer på helbredende, uvtenskapelig hender enn på oss selv, utover helsevesenets begrensninger. Den skal fortelle oss at det er helt all-right å være overtroisk og tro på renere eller mindre eller mer  rene krefter-  og kanaliserbare energier i universet - enn på kraften i Jesu død på korset og Hans oppstandelse fra de døde. 

Det skal være helt all-right ikke å tro på Jesu himmelfart, men det skal ikke lenger være så all-right å ikke være overtroisk.

Vi er på vei inn i krisetider, det er sikkert, og vi har foran oss en lang, kald natt. I mangel på Gud og reell gudstro, søker vi nå overnaturlige erstatninger. Vi skal ikke lenger klare oss med drømmen om lottogevinster, for dette blir for småtterier å regne  med tanke på den apokalypse som nærmer seg.

Hvorfor? Jo, fordi legen og politikeren ikke kjenner kristendommen og kristentroen. De vet ikke hva det handler om, de har ikke peil, de er blanke, - og derfor vil de nå at vi skal begynne på nytt, på urstadiet i urtiden.  De ser at vi nå snart skal trenge til en gud, eller guder, men de vet ennå ikke hvem Gud er, enda Han har åpenbart seg for lenge siden. Lærdommen om Gud har gått ut på dato for disse. Deres helt var Galileo, deres erkeskurk var Kirken og troen, ikke overtroen.

Derfor går nå denne hedenske treenighet av sjarmerende, skoleflinke og gudsjammerlige menneskene   helt tilbake til urtiden for å finne etslags svar på livets gåter og behovet for helbredelse, de går tilbake lenge før kristen tid, og lenge før jødenes tid i Egypt. De går ned i urtiden hvor mennesket var henvist til overtro og magi og dette  vil ikke bidra til annet enn å styrke vår skrøpelighet som nasjon og folk. Det vil bidra til å spenne ben under demokratiet og rasjonaliteten. 

Det vil styrke all sentimentalitet og gjøre mennesker flest bare mer hjelpesløse enn de noen gang har vært  – men samtidig mer lege-trengende enn noensinne. Helsekøene vil øke nå etter Snåsamannen, ikke minke. Kostandene løper oss allerede over hodet.

De vet ikke at det er jødedommen og kristendommen som har dannet forutsetningen for og utviklingen av vitenskapen og demokratier,  og de vet ikke at den jødiske og kristne tro er fornuftsbaserte troer fermfor alle andre troer, disse.

De har gått glipp av noe. Og de vet ikke hva de gjør. De har ansvaret. Men de har ikke skjønt og vet ikke at de har bidratt og kommer til å bidra stadig mer til islamiseringen av folkets sjel.
Både Ironisk og pradadokalt nok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar