fredag 12. mai 2017

Død over jødene - igjen?Dagens postering er en kommentar til en artikkel på document.no i dag som omhandler et tilfelle der en imam i en moske henviser til Koranen for å hjemle sitt jødehat og hvor alle muslimer er forpliktet på dette, dvs å misjonere med guddommelig hjemmel for dette menneskesynet. igjen lyder død over jødene i Europa

For først å hoppe litt over til «Uniten»:
Sett at vi brukte millioner dollar for å bevise at Ayman al-Zawahiri var full av hat og at vi hadde begrunnet dette med at han hadde uttalt at ingen muslim kan ta seg venner blant de vantro amerikanerne fordi de var jøder og kristne og fordi de utgjør en gjeng med korsfarere og zionister. Vi mobiliserer da til en informasjonskampanje om dette og vi setter oss da ned og venter på hvordan lærde muslimer rundt omkring vil kommentere dette. Vi venter at imamene vil fordømme Zawahiri, men til vårt sjokk opplever vi så at til og med de moderate blant dem støtter hva Zawahiri har sagt. Vi spør oss da: Hvordan er dette mulig, og hav gikk galt?
Våre folk trekker da naturlig ok den konklusjon at disse moderate må være ekstremister likevel og de rett og slett er blitt radikaliserte.
Dessverre kunne de imamene som hadde valgt å samarbeide med oss kunne bare si følgende: Det er mye dere amerikanere kunne gjøre og som vi både direkte og indirekte kunne støtte dere på, fordi det fins mange grunner til at vi ikke like al-Qaida, grunner som overhodet ikke har noe med om hvorvidt vi liker akkurat dere. Men når dere beskylder Zawahiri for å komme med hatefull tale når han sier at vi ikke må ta venner blant dere fordi dere er kristne og jøder, og når dere kaller dette hatefull tale, så har dere i virkeligheten sagt at Allah bedriver hatefull tale og det kan vi ikke ha. Husk sure 5. 5i som sier dette og at Allah ikke veileder de ugudelige. Så det dere gjør er å gjøre det vanskelig for oss ikke å støtte al-Qaida, hvis vi må uttrykke enighet med dere angående hatefull tale. Vi foretrekker i stedet å få slippe å trekke inn det guddommelige budet i denne prosessen.
Mot denne bakgrunn kan vi reise spørsmålet: Sett ut fra resultatet av informasjonskampanjen vår for å delegitimere folk som Zawahiri, kan vi da si at vi klarer både å splitte ham fra mainstream islam samtidig som vi da ikke nettopp styrker (energize) Zawahiris base?
La oss tenke oss at følgende bli sagt på en konferanse for toppene i al-Qaida:
-Hvor mye har vi budsjettert med å bruke på vårt neste propagandafremstøt?
-Vå informasjonsavdeling har funnet ut at den vil koste millioner av dollar.
-Vent litt, er ikke det beløpet nøyaktig det samme som amerikanerne tenker å bruke?
-Jo, det stemmer. Det er det beløpet vi får dem til å bruke på sin kampanje. Vi fikk dem til og med til å gjøre det nettopp fordi vi selv ikke klarte det. Vi klarte ikke å fremskaffe så mye penger.

Coughlin: I et nøtteskall er dette historien om «krigen mot terror». Det muslimske brorskapet kaller dett «sivilisasjons-jihad med fiendens hjelp», (civilization jihad by our hands). Og det virker. De kan stole på at vi gjør de feile tingene om og om igjen fordi vi nekter å se islam ut fra islams egne premisser. Og de som da sier at de kjemper i jihad for Allah’s sak tror at vi ikke vet hva vi gjør. Og de har helt rett.
Tenk over det en gang til: Et medlem i Det muslimske brorskap kommer til oss og tilbyr oss sin hjelp og støtte. Han forteller at han mener at Zawahiris helt klart kommer med (straffbar) hatefull tale og derfor bør dere komme med en informasjonskampanje. Alle moderate i vår kulturelle og nasjonale eksperter i vå sikkerhetstjeneste vil være takknemlige for denne støtten. Men spørsmålet er: Hjalp disse muslimene oss eller forsterket de bare basens posisjon ytterligere?
Du er kanskje skeptisk og sier at suraene i Koranen er ordnet på en slik måte at selve ordningen betyr en forskjell med hensyn til de ulike suraenes vekt og verdi og at det vil være uenighet blant om muslimen om dette, avhengig av tid og sted. Og det kan du ha rett i. Men husk: Jeg har ingen plikt til å bevise at dette er tilfelle i islam. Det jeg imidlertid kan gjøre er å påvise at de fleste muslimer verden over er enig i dette og tror det. Det eneste jeg trenger å bevise er at mange muslimer mener at det Zawahiri (og al-Aida) sier er helt i tråd med islam proper og at flere av dem da følgelig forsøker å drepe oss nettopp på det grunnlag at det står i Koranen og fordi de tror på Koranen og at Koranen er slik satt sammen at milde vers ofte blir avløst at de mer krigerske versene og de versene som gir en guddommelig plikt til jihad med sverdet for enhver troende osv.  Det var slik morderen på Fort Hood gjorde … Abrogasjonen setter «det moderate» narrativet ut av funksjon og avviser at det fins tusener av gyldige tolkninger av islam eller at «vi» må lese hele Koranen for å få med oss hele sannheten. (Steven Coughlin s 77 og 78 i Catstropic Failure, 2015).

Kommentar: Det eneste jeg kan sette fingeren på her er at forfatteren ikke helt får fram den grunnleggende forskjellen, at den amerikanske konstitusjonen faktisk gis en plikt til å vike for Koranen og at amerikanerne selv, og ikke bare etterretningsvesenet, da må finne seg i å bli styrt av et fremmed lovverk, en høyere og mer hellig konstitusjon, en konstitusjon som må gjelde for alltid og hvor forbud og påbud er absolutte og uforanderlige. Denne spesifikt islamske konstitusjonen sikrer muslimene en privilegert stilling i samfunnet, i kraft av seg selv og alle normer og regler som flyter av den. Sagt på en annen måte: Det er den amerikanske konstitusjonene sel som nå hjemler en ufravikelig norm som sier at likhetsprinsippet er opphevet og at det typisk vestlige hellige prinsipp om likhet for loven i praksis er satt ut av kraft. Samtidig, altså, som en ny konstitusjon, dvs sharia og islams juss eller fiqh, gis en overordnet juridisk posisjon, ja, og at denne «overlegenhet» ikke kan problematiseres. Den amerikanske konstitusjonen står dermed i strid med seg selv. Kan i a si at USA er en suveren stat eller union? Svaret må bli nei, ikke fullt og helt. Og det skumle er at man ikke kan gjøre noe med dette, uten å lage en helt ny konstitusjon, noe som kanskje ville ha medført borgerkrig.

Vårt demokrati lar seg villig oversvømme av både sanne og falske flyktninger og asylsøkere. Vi lar oss også dominere av «hellige tekster» som står kontrært på våre grunnverdier og tillater usømmelige og straffbare forhold ut fra vår lovgiving i dag (ta for eksempel flerkoneri og ukrenkelige og uforanderlige guddommelige direktiver i Koranen om f eks å drepe apostater og homofil).
Vi ønsker med andre ord velkommen folk som allerede i utgangspunktet gis visse prerogativer i forhold til våre egne borgere, prerogativer vi selv ikke har og heller ikke tillates å ha, enn si praktisere.  Og vi inviterer dem i stort antall, systematisk, og med velsignelse fra øverste hold, politiske organer og institusjoner som vi har innsatt nettopp for å beskytte menneskeverdet og de universelle menneskerettigheter, alt bygget på den judeokristne tradisjon og tro.
Vi gir dem privilegier, en forrett til å hevde og stå for meninger eller ytringer vi selv i kraft av internaliserte normer og regler er forpliktet til å fordømme, men som vi ikke kan fordømme dem for. Det foreligger dermed en systematisk dobbeltstandard, en lov for Jørgen og en for Ahmed. Hvis du med Koranen i hånd fremhever profeten som en rollemodell for menneskeheten, går du garantert fri. Hvis du påpeker at profeten faktisk var pedofil, - i «normal mening av ordet, og dermed faktisk det motsatte av en rollemodell for menneskene  - blir du straffeforfulgt og dømt. Hvis du påpeker at det er i strid med rasismeparagrafen å tale nedsettende om andres tro og menneskeverd, blir du også dømt, bortsett fra hvis du er muslim og siterer vers i Koranen som nettopp er klare eksempler på «rasisme», - da går du fri og blir til og med hyllet som en fredselsker i kraft av selve religionen du sverger til.
Det er absurd. Farlig og selvundergravende. Ikke for dem, men for oss. Vi har gjort oss schizofrene og har havnet i forlammelse og fordummelse fra fot til isse. Vi er allerede utmattede før den egentlige strid er begynt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar