mandag 1. mai 2017

Godhetens kynisisme
Kynisisme, hvor er din godhet nå? Menneskesmugler – hvor finner du dine lojale lakeier? Og hvorfor? Myndigheter og politikere, kulturarbeidere, akademikere, fagforeninger, redere og andre kapitalister – hvem er du redd for og hva er du redd for? Å bli avkledd din appetitt på destruksjon forkledd som godhet? Kjenner dere ikke lenger de sentimentale slynglenes makt i deres midte, i deres hjerter? Skjønner dere ikke at godhet ikke er profitt, og spesielt ikke den profitt dere tilstås, ved bruk av alle falskt følelesladede utpresningsmidler tillatt og fremdyrket som ideal, i vårt høyteknologisk høybedragerske «info-samfunn»? En godet som lukrerer bare mer og mer på at flere og flere lik blir  skyllet på land, i kjølvannet fra egne turbiner og skip lastet med selvgodhetens overflødighetshorn, fascilitert av makter og myndigheter og profesjonelle mobbere av alle som håner og dehumaniserer de som ser og søker sannheten, og våger den? Ser dere ikke bedraget og løgnen? Ser dere ikke den piggtråd av naivitet som nå snøres inn rundt dere selv, og som kommer til å innhente dere og avsløre dere? Tåler dere ikke dagslys? Dere bestikkes hver dag og hisser hverandre opp på godhet, men lukker øynene for mordere som nå tar det siste stikk med åpne øyne. Ser dere ikke at dere tenker og handler med en begrunnelse bare de mest forhatte despoter og diktatorer gjorde og ut fra regnstykket at det er lov å drepe noen for å liksom å redde de fler, i sin sak nettopp for det de hevdet var barmhjertig og nåderikt? Ser dere ikke at det regnskap dere nå fører er et krigsregnskap, og ikke et fredsregnskap?

Ser dere ikke deres budskap nå er krig, (en krig som dere tror vil bringe dere bare enda større profitt), ikke realisme og fordragelighet? Ser dere ikke forakten for fornuften og det fundament av rasjonalitet som dere opp til nå kan takke deres rikdom og rykte fra?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar