onsdag 3. mai 2017

Storhaugs kamp i dagsnytt 18 - forgjeves?Debatten illustrerer hvorfor «vi» taper og «de» vinner. Adampour hevder at Storhaug er islamofob, at hun ikke vet hva hun snakker om og at Storhaug forsøker å umyndiggjøre henne, en voksen dame,  ved å nekte henne å bære hijab, og – at Storhaug altså - ved å hevde at moskeene er for flerkoneri, som Mawdudi gikk inn for og legitimerte ut fra de islamske skriftene selv, for at kvinner ikke skal lukte, ikke bruke parfyme, ikke forlate hjemmet annet i visse tilfeller,  og at den derfor bør stenges etc, fordi den er fundamentalistisk, (og altså ikke bare konservativ, slik programlederen forsøker å suggerere frem et bilde av).
Storhaug viser til at Mawdudi, som moskeen har hentet sitt ideologiske, dvs sitt religiøse, grunnlag fra, en uhyre «konservativ» ideologi som Storhaug kort beskrev som en ideologi som, som hvis den ble innført i hele sin bredde, ville medføre å omgjøre Norge til en miniatyrutgave eller en replika av Saudi-Arabia. (Moskeen sverger til Jamaat-e-Islami i Pakistan).
Dette blir for mye for disse muslimene, (Mina Adampour og Arshad Jamil, talspersonen for moskeen).
Adampour kommer med en illustrasjon som skal vise at Storhaug er verdt å trykke ned i støvlene. Hun har selv stilt opp i moskeen med miniskjørt og høye heler og dessuten, forklarer hun, består moskeens propagandasentral, som vi vil kalle den, og som utarbeider informasjonsmateriell, brosjyrer, strategier og den slags og som visstnok også står for selve «programutformingen til enhver tid, nettopp av kvinner, hvorpå Storhaug repliserer: - Det fins jo kvinner som er selvmordsbombere også, og ellers fundamentalister. (Vi foretrekker selmordmordere fremfor selvmordsbombere)
Holder det? Selvsagt ikke. Storhaug står her overfor krefter som ikke dyr seg for debattknep og hersketeknikker, teknikker hun alltid er for sein på labben til å parere. Hun slår rundt seg i en lufttom boble, liksom. Hun faller til jorden som en ballong som går tom for luft med en lang fis. (Om dette vil mange være uenige med meg og hevde at det tvert imot var Storhaug kom best ut av det, en påstand som bare Storhaugs «lovers in arms» vil finne på å hevde i fullt alvor).
Den mannlige gjesten, Arshad hadde et par innspill som han tydeligvis på forhånd hadde brukt mye tid på å pønske ut: Han fremstille seg selv som en svært så romslig kar, og, ja til og med humoristisk, og ikke bare dypt intellektuell, lissom.
På spørsmål fra programleder om han mener at den fundamentalistiske moskeen Islamic Cultural Centre (ICC) er en konservativ moske sier han så smilende, eller lur, lun og innsmigrende som bare en klovn eller avfeldig skuespiller kan prestere, at man kan få fnatt av mindre og som får en til å føle at man er vitne til en dårlig teaterforestilling, at dette jo (selvsagt) kommer an på hvem som ser og at det kan være ulike meninger om innholdet i de begreper man bruker, (og at dette jo er det naturligste av alt, i et demokrati.
Jamil forsikrer i fullt alvor at moskeen følger Norges lover. Men konservativt? Vel, vi får ikke svar. Er det fundamentalistisk, kanskje, å følge Norges lover, slik moskeen og muslimen der gjør? Hvordan kan noen med vett og forstand i behold gå inn for å innføre Saudiarabiske forhold i Norge når det er Norges lover de vil følge? Nei, selvsagt: Det går ikke an og derfor tar Storhaug feil. Storhaug har med andre ord gått fra forstanden. (Storhaug repliserer at hun heller vil gå til legen enn å bli diagnostisert av disse muslimene).
Heia Norge, sier jeg, og hurra: Norge ikke bare trumfer Koranen, sharia og hadithsamlingene, Norge bekrefter islam, (eller er det islam som bekrefter Norge?. (Hadith gir imidlertid legitimitet for å hevde at muslimer skal følge de lover som gjelder i de land de immigrer til – inntil videre og inntil tiden er inne til å overta, når muslimene er sterke nok til å gjøre det, og det er dette budet som egentlig gjelder, å følge lovene i landet er et sekundært bud).
Og så forsøker Jamil å være morsom på alvor. Moskeen skal nå dele ut beroligende piller, som de så morsomt har gitt et eget imponerende navn, mot islamofobi som de som kommer innom kan ta ved inngangen. Det er selvsagt en spøk, går det frem. Men det som ikke kommer fram er at dette i virkelighetens verden faktisk innebærer en bagatellisering, minimalisering, fornekting og kandisering av ikke bare Mawdudi, men av islam proper, og alle de konsekvenser som har fulgt og kommer til å følge- som en nødvendig funksjon -  av nettopp islam.
Det burde være selvinnlysende for alle å se, bortsett fra programlederen, som ikke skjønner noe, fordi han så bekvemmelig for ham selv ikke har tid til å gå dypere inn i problematikken, som er islam proper og ikke noe annet. Pluss at han forutsetter at befolkningen nå er på grensen av å ha fått nok.

Debatten blir en farse. Det hele blir bare mer og mer håpløst. Storhaug hevder med stor stemmekraft og glød i ansiktet og ved nærmest å dunke i bordet eller mikrofonen at hun aldri har sagt at islam er en totalitær ideologi. Det er Mawdudi og denne spesifikke moskeen, som følger ham, som fremmer en totalitær utgave av islam (som kan være så mangt). Hun understreker at hun i lang tid har skilt mellom mekka-islam og medina-islam, et skille vi, for vår del, og med overbevisning, mener er helt på trynet, og her viser Storhaug sin svakhet fram med full bram. (Hun vet ikke at Taha, en muslimsk lærd, i sin tid for ikke mange år siden, ble hengt nettopp for å ha fremmet tanken på å skille mellom medina- og mekkaversene i den muslimske verden, dvs å hevde at de milde mekkaversene – sviskeversene - abrogerer de slemme, de fra medinaperioden. Hun skjønner ikke at hun kan mistenkes for å ville splitte muslimene, at hun, på denne måten, og som en vantro og utenforstående, i sitt hovmod, kan opptre som valid dommer i takfir, eller den prosessen hvor muslimer internt dømmer andre muslimer for apostasi, noe som innebærer dødsstraff. Hun ser ikke at hun blander seg inn i indre forhold og dette vil oppfattes som nedlatende og uvitende og bare gi muslimene selv bare bedre og bedre kort på hånd).
Nei, Storhaug vinner ikke, hun taper og hun skjønner ikke at hun idet hun fremholder, terper og står på denne teorien, jo svakere vil hun bli oppfattet, ja, og dessuten som ukyndig, lite seriøs og til å bi tatt på alvor, men da uten at muslimene her sier dette åpent. De vet at hun taper og at argumentene ikke engang er verdt å benekte eller tilbakevise. Adamapour nærmest skriker at Storhaug ikke er akademiker og at hun ikke er noen islamkjenner. (Storhaugs bok om islam som den ellevte landeplage, stemples her som helt ubrukelig, ja, like dim som aggressiv og usann i sin totalitet).

Den helt stor bomben er det Adampour som kommer med: Å ville forby Mawdudis skrifter – som altså er utdaterte ifølge hennes egen optikk, men som ikke er det slik det verdensvide islamske umma ser det – vil si det samme som å ville brenne Hamsuns bøker! Og det kan vi ikke, understreker hun, en påstand alle lyttere vil være enig med henne i.
-Vil Storhaug begynne å brenne bøker, får hun si det, forteller Adampour det norske publikum.
Det sier mye om Adamapour. Hun dyre seg ikke. Alle sublime knep er lov å bruke for islams fremme og misjon, i den muslimske dawa, misjon.
(Det helt tåpelige er at programleder da trekker inn at misjon jo er en helt legitim virksomhet og at mange i Norge også driver misjon, man sitter og strikker og sender nedover, det får da være måte på. Han nevner selvsagt ikke at imamer bruker ordet «rekruttere» i stedet for å misjonere og at denne misjonen mer kan ligne mer på en militær mobilisering enn på et Fadervår fra prekestolen).
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar