lørdag 13. juni 2015

HRS og "deres" rett og vår pliktDenne posteringen er en kommentar til en artikkel av Hege Storhaugs på HRS i dag, her

Det suverene med HRS er at HRS fokuserer på «rettigheter» like mye som plikter, nemlig ikke-muslimers plikt til å påpeke at islam faktisk blander sammen begrepene: Islam mener at plikten til å følge Allah og profeten er en rettighet, mens islam i praksis gjør denne falske rettigheten til en plikt, og dermed en falsk plikt. Og dermed også islam til en falsk tro, eller en tro som bygger på plikt (og underkastelse), en absurditet i seg selv og ingen universell plikt for noen.

Jentenes – jfr Jeanetts – rettigheter er faktisk vår plikt. Det er dette som overses eller bagatelliseres av MSM og de andre politisk helt korka strateger, som ved sin gjøren og laden faktisk begrenser vår soleklare plikt og dermed forsøker å undergrave HRS’s «nobless oblige».

Rettigheter for jentene er en plikt for oss, med andre ord, og det er dette som forsømmes i bøtter og spann av alle som kritiserer HRS og plasserer HRS på en helt unødvendig akse mellom høyre og venstre. En plikt er en plikt og en rettighet er en rettighet. Så enkelt er det. Og altså så vanskelig for de som virkelig er i ond tro, dvs de som ikke kan, vil eller tør se sannheten og agere på den, både med hodet og hjertet.

MSM forsømmer og bagatelliserer at jentenes rettighet faktisk er vår og hele menneskehetens plikt. MSM kritiserer og undergraver med sine holdninger og manglende vilje til å ta fatt i grunnproblemene i islam selve fundamentet for «de vestlige menneskerettighetene» og det menneske- og verdisyn og det gudsbildet Vesten ut fra og som er det ene og rene universelle etiske grunnprinsipp. Ved å innta den posisjonen MSM inntar fremmer faktisk også MSM den falske islamske menneskerettserklæringen, dvs Kairoerklæring som normativ i 57 islamske stater i verden i dag.

Fra intervjuet, hvor intervjueren presiserer: "Jeanette er for øvrig ikke hennes døpenavn, men det er hennes navn i dag".

Denne setningen røper mye om hvor lite MSM har fått med seg eller ikke fått med seg av forskjellen på islam og f eks kristendommen. Islam døper ikke mennesker, det gjør man i den kristne tro.

Det er også begredelig å se at MSM ofte bruker betegnelsen "prest" om islamske imamer - som "preker" i moskeene - og så slår man opp i en eller ordbok og finner ut at jo, dette er ok, men det er det ikke. Islam har intet presteskap, men dette er det helt umulig for mange å forstå og hvis man forsøker å forklare forskjellen, møter man bare måping og skuldertrekk og underliggende beskyldninger om å skape splittelse og underbygge hat og rasisme. (Slengbemerkingen om at HRS tilhører den ekstreme høyrefløyen tjener samme hensikt, nemlig å bygge opp falske mentale bilder med alt hva det innebærer). Prester og imamer forutsettes på samme måte og på en måte begge å være like ille eller vesentlig det samme for folk som ikke vil, kan tør å gå inn i denne materien. Men funksjonene til en prest og en imam her er helt vesensforskjellige, men dette bryr altså hverken hvermannsen eller MSM seg om, i den tro at problemet skal gå over av seg selv. Og dessuten: Dette strutseriet synes å forsterke seg i de videste kretser, som om det skulle være en uimotståelig naturlov man hadde å forholde seg til, når det altså gjelder akkurat dette, og at det dermed ikke har noen hensikt å påpeke vesensforskjellene. Dette gjelder selvsagt også selve gudsbegrepet: Man forutsetter katastrofalt elegant eller nonchalant at Allah og den kristne eller jødiske gud er den samme og identisk med Allah og så tror man da at regnskapet går opp, hvilket det ikke gjør det ikke. Ikke i det hele tatt.

Skulle for øvrig likt å vite hva som hadde skjedd hvis MSM ble konfrontert med spørsmålet: Tilhører de som forsvarer Kairoerklæringen venstre eller høyresiden i «verdensbildet» nå, eller holder det med å stemple med deskriptiv eller normativ ekstrem eller ikke-ekstrem?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar