lørdag 20. juni 2015

Alle er nå større enn ...Et kommunestyre kan si mer enn ord. Men ord blir sagt og en slags mening trer frem. Kommunestyremedlemmer forutsettes å kunne tenke, vurdere og konkludere selv, ut fra seg selv, som et selvstendig individ, men dog også som representant for de som har valgt ham.

Hva bør komme først? Selvstendig tenkning, eller tenkning som er bestemt ovenfra, fra vår tids ideologiprodusent, vår tids sentralkomite, vår tids selvlegitimerende hersketeknikksentral? Hvem er egentlig «større enn» Allah?

At tanker og holdninger dikteres ovenfra og ned, er et ikke ukjent fenomen, hverken i historien eller i det store nye «nuet», eller øyeblikket som bare er til i øyeblikket, for så i neste øyeblikk og være fortid, tilhøre fortiden.

I Moss og Hemnes kommune foregår en kamp om fremtiden, mens det er fortiden som innhenter representantene, enten de vil eller ikke. Om noen få år vil fremtiden domfelle samtiden og våre øyeblikk. Og våre følelser og vår emotive og gjerne selektive blindhet.

Hvem har fremtiden for seg, og hvem representerer fremtiden i nåtiden?
Sosialistene tror at motstanderne vil bli dømt nord og ned av fremtiden. Men hvorfor kan de være så sikre på det?
Jo, fordi de tror på sin egen godhet. Den kan ikke feile. Den vil motstå enhver kritikk, uansett om konsekvensene av deres godhet blir en katastrofe for oss alle, om ikke mange år. Godheten, vil de hevde, når vi ligger bakbundet på historiens skraphaug i tvangstrøye og neddopet på godhetsserum, seiret, tross alt. Godheten var viktigere enn realismen. Våre intensjoner i dag er mer verdt enn konsekvensene for oss alle på sikt, vil de si, og være overbevist om at det er slik og at dette imaget ikke kan besudles. Slik tror de de kan unnslippe historiens dom. Ved å gjenta for seg selv at vi – Støres nye, støre vi - er bedre enn …
Godhetstyrannene mener det er inhumant å kritisere sharia. De blir vettskremt når de hører at noen vil ta med ord som norsk tradisjon, språk og kultur i vedtak i kommunestyret.
- Mørke krefter bruker ofte slike ord i debatten på nettaviser, og det er ganske stygt å lese, sa Tandberg-Hanssen.

Hva innebærer – egentlig - dette godhetstyrraniet, for ikke å kalle det godhetshysteriet?
Innebyrden kan detekteres i blindvinkelen og den er følgende:
Ap’s godhet er større enn Lenins, Stalins og Maos godhet. Og kvalitativt avgjort større en Frps godhet, en godhet som kun eksisterer «by default».

Ap’s godhet er faktisk større enn Allah, profetens og sharias godhet. Mye større, for ikke å si «mye støre enn» denne guden, disse lovenes og denne profetens godhet.

Om det fins ingen tvil i dette godhetshysteriets tyranni.

Støre er blitt større enn Allah, profeten og sharia! Hvilken frekkhet mot muslimer! Hvilken dumhet og hvilket hovmod?

Nei, de er overbeviste: Det nye store støre Vi er større enn Allah, profeten og sharia. Eller: Om ikke støre enn, så i hvert fall avgjort bedre enn, - forskjellen kan være vanskelig å få øye på.

Kan vi håpe på en fremtid som er «bedre enn» vår samtid og våre øyeblikk?

Hemnes kommunestyre:

Å kritisere sharia er inhumant!


 I snutten over tar en representant ordet og nevner i sin innlednig ordet GRUPPE. Da bryter ordstyrer av og sier: Du sa gruppe? Det kan du ikke si .... jo, det kan jeg, repliserte representaten og gikk videre for å presisere hvilke gruppe det var snakk om.

At ordet gruppe ble nevnt, kom sikkert veldig overraskende på mange i salen, de fleste spilte vel opp ørene for å høre fortsetningen, og de tenkte vel: Hva slags gruppe er det her snakk om? Gruppe 6? Eller noen annen gruppe? For det kunne ikke være flykninger som gruppe det kunne være snakk om, det måtte være noe mer "lystig" denne representatnen hadde på hjertet. Men nei, da, det var ikke Gruppe 6 det skulle bli snakk om, og da turte ordstyreren å la representanten fortsette, om gruppen sin, antakelig helt uvitende om at han nå hadde tillatt representanten komme inne på et så farlig og betent område at man kunne risikere at selve inkvisisjonen ville dukke opp når som helst med beskyldninger om rasisme etc etc, med visse amanuensiser på slep.


Moss kommunestyre:

Sverre Alhaug Høstmark (H) trakk fram et konkret eksempel for å vise hvorfor han støtter forslaget om at norsk språk, kultur og tradisjon skal ligge til grunn for integreringsarbeidet i Moss:

- Amputasjon som straff for tyveri er et eksempel på en tradisjon som Moss ikke har, og som jeg heller ikke ønsker at Moss skal innføre. Av hensyn til samfunnet Moss ønsker vi å videreføre det vi har. Verre er det ikke, sa Høstmark.

- Jeg blir litt vettaskremt når jeg hører sånt, sa Tveiten om Høstmarks innlegg.

Sverre Alhaug Høstmark (H) trakk fram et konkret eksempel for å vise hvorfor han støtter forslaget om at norsk språk, kultur og tradisjon skal ligge til grunn for integreringsarbeidet i Moss:

- Amputasjon som straff for tyveri er et eksempel på en tradisjon som Moss ikke har, og som jeg heller ikke ønsker at Moss skal innføre. Av hensyn til samfunnet Moss ønsker vi å videreføre det vi har. Verre er det ikke, sa Høstmark.

- Jeg blir litt vettaskremt når jeg hører sånt, sa Tveiten om Høstmarks innlegg.

Tandberg-Hanssen advarte mot å ta med ord som norsk tradisjon, språk og kultur i vedtaket for planen:- Mørke krefter bruker ofte slike ord i  debatten på nettaviser, og det er ganske stygt å lese, sa Tandberg-Hanssen.

http://www.moss-avis.no/moss/integrering/nyheter/dette-blir-forbudt-for-ansatte-pa-jobb/s/5-67-99086

 Og i Hamar, hva skjer der?

Jo, det er flaut, sier noen. Veldig flaut, flaut i tredje potens. Å ikke gi, altså. Det dreier seg jo bare om noen få kroner på hver enkelt, så da så.
Godhetsdemokratiet led imidlertid et midlertidig skibbrudd. Også dette er flaut. Det går ikke an, sier meningsdannere og raus-med-andres-penger-folk. Avstaliniserte stalinister? Demaoiserte maoister? Deleniniserte Leninister?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar