tirsdag 5. februar 2013

Det har ingenting med islam å gjøreTheo van Gogh ble truet og drept for sine u-islamske menin­gers skyld

Men det har ingenting med islam å gjøre.

Char­lie Hebdo ble rammet av brann­bom­bing pga kari­ka­tu­rer

Men heller ikke dette har noe med islam å gjøre.

Rade­ker ble tvunget under jorden med sin fami­lie og ble hindret fra å gå i farens begra­velse.

Men det har ingenting med islam å gjøre

Ayaan Hirsi Ali måtte flykte til Ame­rika.

Dette har selvsagt heller ikke noe med islam å gjøre.

Geert Wil­ders lever med liv­vak­ter døg­net rundt.

Ingen vil klandre islam eller muslimer for dette.

Kurt Wes­tergaard har måttet tåle flere konkrete drapsforsøk.

Og dette har mer med ikke-islam eller politikk å gjøre enn med islam å gjøre, mener man?

Lars Vilks lever i stadig fare for sitt liv.

Islam er irrelevant som forklaringsmodell her, som i alle de nevnte tilfellene over.

Sal­man Rush­dies Sata­niske vers kostet et tyrkisk forlagsmann og en japansk over­set­ter livet.

Men islam fredes, fordi islam er fredens religion.

Wil­liam Nygaard i Norge døde ikke av skuddene han fikk.

Islam frikjennes eller skånes for all offentlig mistanke. Skal islam kritiseres for dette?

Sal­man Rush­die selv måtte leve ti år under jor­den i Lon­don. Hvilken sjelero har han i sitt asyl i USA?

Det spørsmålet bryr ingen seg om å svare på. Islam kan i hvert fall ikke klandres for det. 

Selbekk - og hans like - ble karakterisert som ekstremist av Gahr Støre på arabisk TV for å ha trykket fakismilekarikaturer av profeten.

Han måtte for en hel tv-verden beklage hvis han hadde såret noen. Men det har ingenting med islam å gjøre. 
 

Men hva har det da med å gjøre? 

Mye med forsøk på å finne syndebukker og det uendelige behovet for enkelte for å bortforklare, tåkelegge og skjerme seg for fakta og for selve virkeligheten, i den tro at man kan trylle bort Allah og profeten ved å tause seg til at det blir skapt et "allahiansk himmelrike" som man tror vil ligne på det marxistiske klasseløse samfunnet på jord ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar