onsdag 30. januar 2013

IRN - en Papptiger-Dette handler om en hjemlig gruppe som påkaller seg å preke ”den sanne islam”. Det er en påstand som gjentas hele tiden ved hjelp av begreper og religiøse uttrykk som ikke er lett tilgjengelige for alle. Det gir dem ”teologisk tyngde”, og derfor etterlyser jeg moskeene og Islamsk Råd”
Dette sier Kamil til Klassekampen i dag 30. 01. 13.

Hva behager?

Vet han hva sann islam er? Og vet han at ekstremistene tar feil? At de ikke vet hva sann islam er?

Eller forstår han dem ikke. Eller vil han ikke forstå dem? Eller har han noe å skjule?Eller sier han som det er: At det ikke finnes noen sann islam?Hva mener han med (en tilsynelatende ubetydelig) hjemlig gruppe?Hvilke uttrykk er det han sikter til som ikke er tilgjengelig for alle?Saken går på dette at Islamsk Råd Norge, en paraplyorganisasjon for alle muslimer her i landet med rundt 60 000 medlemmer -  ikke har gått ut og fordømt Profetens Umma, en ”gruppe” her i landet på 2-300 fundamentalister eller ekstremister.IRN har på sin side ennå ikke publisert sin felleserklæring med Den norske kirke som man formulerte etter 22. 7 og  hvor begge prater i fellesskap  fordømmer alle ekstremisme. Dette er ikke lagt ut  på IRNs nettside. IRN skal heller ikke ha lagt ut noe om relasjonen til  eller dialogen med Profetens Umma.Dette har opprørt visse snille muslimer (nevnt under).

- Grunnen til svikten fra IRN’s side skyldes ressurssvikt og stort arbeidspress, sier lederen Mehtab Afsar.Hva har da Profetenes Umma mer konkret sagt og gjort som utløser en slik hoderysten som den Kalil Azhar gir uttrykk for?Vel, alle vet nå at denne gruppen offentlig har støttet gissetakingen og dermed alle dens implikasjoner i og med aksjonen mot det norske gasskraftverket i Algeri, hvor det bl a ble drept flere nordmenn.  Støtten til gisseltakerne må etter dette bli ansett av alle og enhver for uislamsk og dermed også som et uttrykk for vantro i egentlig mening, og i og med at så er tilfelle – ifølge de ikkeekstreme muslimer i IRN-  så vil Allah sende Profetens Umma til helvete så snart han vil det. Vel og merke: Så snart HAN, dvs Allah, vil det.

Afsar lover bot og bedreing når det gjelder nettstedet. Det vil komme opp og stå. Han forsikrer Klassekampen om at ”alle som forherliger vold og terror har vi fordømt, og vi kommer til å gjøre det i framtida”.Vi legger til at han ikke sier: For all fremtid. Men altså bare: I framtida.Vi ihukommer umiddelbart et ikke ganske få surer i Koranen som påbyr alle muslimer å drive aktiv krigersk jihad og sette terror og skrekk i i fienden. Kjenner Afsar sine forpliktelser som muslim, som krever at han ofrer både liv og eiendom for at islam skal bli dominant over hele kloden?Forteller hans formuleringer noe om hva mannen tenker innerst inne?Vi vet ikke. Men utelatelsen av å ta med ”for” all fremtid eller ”i” all fremtid, er kanskje talende. Men om dette ikke er sikkert, så er det i hvert fall sikkert at han har forpliktet IRV for ganske lang tid fremover, om altså da ikke for alltid.Obs: Forpliktet organisasjonen, altså, ikke den enkelte muslim i organisasjonen, for organisasjonen i seg selv kan aldri begrense Koranen og hva Allah og profeten har befalt den troende å foreta seg eller unnlate å foreta seg. Organisasjonen kan aldri påplikte det enkelte medlem noe tidsskjema eller legge noen tidsbegrensninger på når og hvordan det enkelte ”medlem” skal virkeliggjøre sin tro i den forstand å ta hele islam på ordet her og nå.Grunnen er at muslimene i dag ikke har noe Kalif som formelt kan erklære krig og terror for forpliktende for den enkelte på et gitt tidspunkt. Derfor står enhver muslim og enhver sammenslutning fritt, for tiden, i samtiden, i fremtiden, for fremtiden og for all fremtid, og dette til og med på tross av medlemskapet i IRN.IRN er da også bare en paraplyorganisasjon. Dvs en papptiger, etter vår mening.

Utgruppen Profetens Umma har derfor i prinsippet ”carte blanche” . Og dette bør Afsar vite og dessuten gå ut med, slik at alle kan forstå hva det her er snakk om, og om hva alt dette dreier seg om og gjelder.Men vil IRN gjøre dette, - altså stå frem med hvordan islam i dag virkelig virker og kan virke?Vi gjetter kvalifisert:  Grunnen til at de ikke vil stå frem er at de ikke vil avsløre selve de grunnsøyler islam hviler på.De tør ikke.Det vil derfor ingen hjelp eller betryggelse gi at snille muslimer protesterer og blir forferdet over at IRN ikke har gått ut aktivt og offentlig ennå,  med de sterkeste og klareste fordømmelser av ummaen.

Blant de snille, i tillegg til Kamil og Afsar  vil vi her nevne: Hossam Belkilani, Yousef B. Assidiq og Lena Larsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar