fredag 24. juni 2011

Vil venstresiden nå endelig forstå det?

Det kommer gledelige meldinger fra Frankrike, skjønt gledelig, - kan noe gledelig komme fra kommunister? Kommunisme assosieres nå til dags med alt annet enn lyst og glede, i høyden med noe som har med tilfredsstillelse å gjøre, tilfredsstillelse av materielle og dermed kjødelige behov, behov, behov og atter behov. Kommunister og kummunismen er som gapende jøkunger i det globale storreir. De vil mates og gir seg ikke før noen kommer å putter maten i munnen på dem og de tier og sover en stund. Men så våkner snart sulten igjen og noen må trå til med sin jordmorsgjerning på nytt og på nytt. Til ungen er ute av redet. Og resirkulering av hele prosessen er i gang igjen i morgen eller neste dag.

Likevel: Det var faktisk en fransk kommunist som fikk muliggjort burkaforbudet på fransk jord og ikke en fra den andre siden, fra den siden folk til nå har innbilt seg er den siden som virkelig har sett, forstått og tatt inn over seg tingene som de er og som derfor motarbeider islamisering med nebb og klør. Det viser seg nå altså at det er en kommunist som kanskje mest av alle nettopp har gjort det største scoopet her av alle. Uten denne kommunisten og hans bragd, ville islameringen av Europa trolig ha gått mye fortere fremover. Nå er utviklingen i hvert fall noe dempet eller forsinket. Vi står nå i takknemlighetsgjeld til ”de røde”. Vi har noe å betale tilbake, men hva skal det være? Skal vi bare si: Vekommen etter?

Vel, vi skal ikke ta opp akkurat dette her og nå. Men den franske kommunisten heter  Andre Gerin
og denne mannen er ikke redd for å ta utgangspunkt i virkeligheten, i motsetning til i illusjonene (om egen fortreffelighet) . Han sier det rett ut:

Kvinner i niqab er bare den synlige toppen av isfjellet. Bak sløret ligger et helt kompleks av problemer. Det omfatter ikke bare et mørkemannsvelde og undertrykkelse av kvinner, men også narkotikatrafikk, mafiavirksomhet, vold, våpen og avvisning av alt som er fransk.

- Så dukket det opp stadig flere kvinner med heldekkende slør, på gaten, på torget, rene vandrende fengsler. Men det alvorligste var at det stadig oppsto konflikter, på offentlige kontorer, på sykehusene, på skolene, for eksempel begynte gutter på 13-14 år å utfordre lærerne i timene i biologi, geografi, historie og samfunnsfag. Jeg så etter hvert at det var en sammenheng i det hele. Så oppdaget vi at det samme skjedde i Lille, rundt Paris og så videre. Og da måtte jeg spørre meg selv om hva som holdt på å skje. Hvordan hadde vi havnet i en slik situasjon? Folk flest var misfornøyde, muslimene var misfornøyde, …

Dette virker lovende, ikke sant? Man hva med en mer grunnleggende anlyse og forståelse av hva islam egentlig er?

- Venstresiden har et slags kompleks når det gjelder islam. I Frankrike tilhører de fleste muslimer de lavere klassene i samfunnet, det vi kaller les classes populaires, som kommunistene og venstresiden tradisjonelt har kjempet med og for. I dag utgjør muslimene den nest største religionen i vårt land, og jeg rekker ut en hånd til den vanlige muslim. Jeg aksepterer at Frankrike har plass til en islam som er rent åndelig og som godtar å leve etter Frankrikes lover og grunnprinsipper. Vi må hjelpe den tause majoriteten av muslimer i Frankrike som lider under fundamentalistenes terror, så de endelig kan ta ordet og komme ut av sin taushet.  

- Et eksempel på at det er mulig, er imamen i Drancy [en forstad til Paris], Hassen Chalghoumi, som offentlig har støttet loven. Samtidig må vi si sannheten om fundamentalistene og guruene, som jeg kaller de franske talibanene. De bruker islam som et instrument for å nå bestemte politiske mål som er i strid med alt Frankrike står for, som strir mot selve den franske republikkens grunnlag, frihet, likhet og brorskap. Derfor er vi forpliktet til å føre en politisk kamp, ved siden av den sosiale og kulturelle. - Selv har jeg stadig stilt krav om at vi, samtidig som vi må respektere asylretten og fransk gjestfrihet, bare kan godta en innvandring som er forenlig med den franske republikkens verdier …

Er det mulig? At det går an å være så naiv, mener jeg. Og jeg som trodde at en kommunist høyt på strå nå endelig hadde forstått noe, men så tar jeg altså skuffet veldig, veldig feil. Fyren har ikke skjønt det vesentlige og det vesentlig er ISLAM, ISLAM, ISLAM. Han forstår ikke at dette ikke først og fremst dreier seg om økonomi og ”ytre” symboler og dette å støtte og hjelpe de fattige. Han forstår – som materialist – ikke at islam faktisk er en åndelig kraft, en kraft som ikke lar seg stoppe av nettopp materialisme. Hadde det nemlig vært så enkelt, hadde islam ikke eksistert i dag. Islam ville for lengst ha vært overvunnet av en materialistisk forståelse av verden i dag hvis materialismen hadde forstått dette med åndskrefter og om åndsmakt av et spesielt merke, nemlig islam.

Og jeg som hadde håpet at venstresiden i Norge nå skulle begynne å konkurrere om å være mer mot islamiseringen enn de tradisjonelle på ”høyresiden”?

Jeg sier til meg selv: Beklager at jeg et sekund tok optimistisk feil. Materialister vil aldri kunne forstå hvilke underganskraft islam i virkeligheten er. Derfor vil da heller ikke venstresiden i Norge bli hardere i klypa overfor islam fremover. Den vil i stedet forsøke å bruke islam stadig mer og mer instrumentelt i sitt strev (jihad) for å beholde eller skaffe seg makt. Man vil ikke se at det er venstresiden som egentlig lar seg bruke som et villig og velegnet instrument nettopp for ISLAM.

Sånt nytter ikke å forklare materialister.

Se for øvrig et anbefalelsesverdig innlegg på HRS i dag:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar