lørdag 4. juni 2011

Arabisk "vår": Snart tid for ekte jihad?

Abu Ishak Al Huweini på egyptisk tv for kort tid siden:

”Vi er inne i en tid med (plikt til) jihad; jihad for Allah’s skyld er en ren fornøyelse. Muhammeds kamerater konkurrerte om å være best på jihad. Grunnen til at vi (de muslimske landene) er så tilbakestående er, at vi har sviktet vår plikt til jihad. Hvis vi bare hadde kunnet utføre en jihad-invasjon i det minste en gang i året – eller to eller tre hvis mulig – så ville mange flere mennesker på jorden ha blitt muslimer. Og hvis noen skulle forsøke seg på å stanse vår misjon eller stille seg i veien for oss, så måtte vi (pliktmessig i henhold til vår "din") drepe dem eller ta dem og deres kvinner og barn til fange og inndra formuen deres. En slik jihad ville ha fylt lommene våre og vi hadde kunnet ta med oss hjem 3-4 slaver, 3-4 kvinner eller 3-4 barn. Dette kan lett bli en lukrativ hvis du ganger hvert hode med 3 eller 400 dirham. Inntekten kan gi oss ly når det skorter på finansielt, fordi man kan alltids selge noen av disse hodene som slaver. Ingen tjener så mye på vanlig kroppsarbeid som arbeider eller kremmer i Vesten.  Jihad er god å ha når vi trenger det”.

(Oversatt med en viss presiserende frihet i form av noen paranteser av Nei til islam).

Wafa Sultan (psykiater), kjent for boken "A God that hates":

When I heard this audio message, I could not believe my ears. This is nothing short of barbaric and medieval preaching by a powerful Muslim leader in Egypt who has access to public TV and the ears of millions. This sheikh, who is at least honest and unapologetic about what jihad means, is also promoting the true model and example of the prophet Mohammed in the 7th and what he did to non-Muslims, as an example for all Muslims to follow today. Isn’t that the role of a prophet, to be the example to his followers?


Men Wafa Sultan: Er det ikke nettopp dette som er islam "proper"? Er ikke alt dette ikke bare tillatt, men dertil innstiftet av Allah (ikke Gud)? Er ikke jihad nettopp det tilbud Allah vil skal være et evig og uforanderlig legitimt og nobelt "tilbud" til muslimer, som en forsikring om at Allah står dem bi og vil hjelpe dem gjennom alle angrep og ydmykelser? Hvem andre enn Allah og profeten kan sikre seieren og retten, og legitimere en muslim hans makt, metode og ære?

Skal man tro hva denne Al Huweini sier, har vi i Vesten lite håp om at araberlandene skal se på Vesten som en rollemodell, noe muslimene kan etterligne for så i sin tur å forsøke å perfeksjonere.

Hvordan så få bukt med dette? Fler økonomiske bidrag - eller innviklingstiltak, ikke utviklingsbistand - fra Vesten? Utradering av staten Israel med VÅR støtte?  "Kjøpe ut" den islamske verden fra islam som religion/ideologi?

Kommunismen lot seg på sett og vis kjøpe ut av sitt uføre ved at mange av de ateistisk-kommunistiske lederne innrømmet at Vesten lå lang foran og hadde større utviklingspotensiale på alle områder og raskere fikk øket folks levestandard. Erkjennelsen gav seg utslag i et helt nytt politisk system og en helt ny måte å tenke og forholde seg til virkeligheten på, en metode som var en etterligning av vestens "opprinnelige" metode og en helt ny økonomisk politikk.
Hvorfor gjør ikke araberlandene det samme? Eller bedre: Hvorfor er dette neppe mulig?

Mange forklaringer forsøkes gitt. Bare få forklaringer i dag går i den dybde som ligger under de materialistisk begrunnede forklaringer og analyser. De går ikke langt nok. Man vil ikke - evener ikke - tenke radikalt nok. Man sitter fast i enslags moderne tilpasset halvdialektisk materialisme. Man har blendet seg for det faktum at islam er mer enn bare en ideologi som kan forandres og tilpasses virkelighets omskifteligheter på vanetenkningens og materialsmens premisser. Islam har ordet ÅND i sitt vokabular. Og her er det ikke snakk om Aqua Vitae.

For Allah er ikke slik. Allah tilpasser seg aldri noe. Allah er Allah. Og Muhammed er hans profet en gang for alle. Det er rigiditet eller selvbegrensing satt i "evig" system. Islam er et lukket system som lukker seg inne i seg selv og utelukker alle andre systemer. Radikalt sett.

Kommunistene (ateistene/naturalistene/ materialistene) kunne gjerne tilpasse seg Vesten mens det ennå var opportunt og det var grunn til generell optimisme, og da de gjorde det, forandret de seg til det nesten uigjennkjennelige, nærmest ved å selge sin sjel til Djevelen, dvs kapitalistene, sett i noens øyne.

I dag er Vesten ikke så attraktiv som den en gang var. Spesielt ikke for muslimer, selv om islam som ideologi/religion knapt har bedre vilkår noen andre steder i verden enn akkurat her i Vesten. 

Vesten lever i sin "høst" og falmingsprosessen er allerede kommet langt. Snart står det en blodrød, kald vinter for døren. Vesten er ikke lenger verdens politi. Vesten har ikke lenger den beste politikk. Kapitalismen er ikke lenger verdens frelser. Vesten vil ikke klare å oppfylle de forpliktelser Vesten selv har påtatt seg og påført sine borgere. Vesten er bundet på hender og føtter av et konglomerat av internasjonale avtaler og programerklæringer. Vesten lever på en gedigen, selvskapt illusjon hvis navn er HOVMOD og hvis  tragiske utfall er gitt.

Muslimer lever i al amin her i Vesten, dvs. under beskyttelse av en "usylig, men høyst konkret om enn midlertidig pakt" de (liksom ensidig) har gjort med Vesten som vertsland.
Her kan altså muslimer leve beskyttet, spesielt  mot andre muslimer som vil dem vondt. De som beskytter dem er ikke-muslimer. 

Er ikke Allah vis? Han forteller muslimene at de har en pakt (inntil videre) med ikke-muslimene. Denne pakten beskytter disse muslimene mot andre muslimer, som også beskyttes av ikke-muslimene. 

Og hvem vil da ta æren av å beskytte dem? 

Jo, det er de som forhåpentlig - sett fra muslimenes side - en gang i fremtiden skal måtte velge mellom å leve som muslimer eller dø fordi vi heller velger motstand enn lar oss underkue. Hvis vi ikke vil forsvare oss, skal muslimene nå beskytte oss,  mot at vi - dvs vi ikke-muslimer - da betaler ekstraskatt og "slipper" militærtjeste, hvis vi ikke vil omvende oss til isam, men føyer oss uten kamp. 

Så tolerant og humant, ikke sant?

Det er mange måter å gjøre seg til dhimmi på.  Det er bare det at vi ikke våger å se det, si det og motsette oss det. Det er mange måter Allah og profeten gjør oss til dhimmier på. Vi er midt inni det.

Allah er sannelig "vis". Det står at han er "den beste plotter". Ikke rart at det heter på muslimens lepper overalt i denne verden at: Insha Allah: Hvis Allah vil.

Det som er hevet over enhver tvil for enhver muslim er at han tilhører "det beste folket". Og slike skal det være til evig tid ...

Okkesom. Det er litt av et utgangspunkt for forhandlinger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar